EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  А.А. Капустянська

  РАННЯ ДІАГНОСТИКА ПОДАГРИЧНОГО АРТРИТУ НА ЕТАПІ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ


  Про автора: А.А. Капустянська
  Рубрика ОГЛЯДИ ЛІТЕРАТУРИ
  Тип статті Оглядова стаття
  Анотація Лікарям загальної практики потрібно встановлювати діагноз подагричного артриту до розвитку значних порушень функції суглобів, у початкових стадіях захворювання. Рання діагностика подагричного артриту повинна базуватися на наявності клінічних проявів з лабораторними підтвердженнями. Будь-яка хвороба, яка починається з запалення суглобів стопи, обов'язково потребує дослідження рівня сечової кислоти у сироватці крові. Саме тому, головним завданням лікарів первинної ланки є рання діагностика подагричного артриту з метою відстрокування ускладнень, збереження працездатності хворих та поліпшення якості їх життя.
  Ключові слова подагричний артрит, діагностика, сечова кислота
  Список цитованої літератури
  • Барт Б.Я. Суставной синдром в практике участкового терапевта / Б.Я. Барт, Л.А. Касатикова // Тер. арх.–2002.–Т.74, №1.–С.28-32.
  • Борткевич О.П. Подагра: сучасний стан проблеми, підходи до діагностики та шляхи корекції / О.П. Борткевич, Ю.В. Білявська / Здоров’я України. – 2011. – №2. – С.69-71.
  • Барскова В.Г. Диагностика подагрического артрита / В.Г. Барскова // Русский медицинский журнал. – 2011. – Т 19. - №10. - С.614-617.
  • Ждан В.Н. Влияние препарата “Криоцелл – криоэкстракт плаценты” на уровень тестостерона в комплексном лечении обострения подагрического артрита у больных с ожирением / В.Н. Ждан, А.А. Капустянская, В.И. Шепитько [ и др.] // Клеточная трансплантология и тканевая инженерия. – 2012. – Т. 7, № 2. – С. 25.
  • Ждан В.М. Вдосконалення діагностики подагричного артриту у хворих з ожирінням / В.М. Ждан, А.А. Капустянська, Д.В. Капустянський // - 2012. – Т. 12, № 1 - 2 (37 - 38). – С. 101 – 103.
  • Ждан В.М. Ефективність базисної терапії подагричного артриту у хворих із супутньою патологією / В.М. Ждан, А.А. Капустянська // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2013. – Т. 13, № 2 (42). – С. 104 – 106.
  • Коваленко В.М. Ревматичні хвороби суглобів: медико-соціальні проблеми в Україні та шляхи їх вирішення / В.М. Коваленко, Н.М. Шуба // Укр. ревматол. журн. –2003.–Т.13, №2.–С.3-7.
  • Коваленко В.Н. Некоторые тенденции развития ревматологии в начале XXI века / В.Н. Коваленко, А.М. Гнилорыбов, Г.А. Проценко // Укр. ревматол. журн. –2003.–Т.11, №1.–С.61-71.
  • Казимирко В.К. Ревматология / В.К. Казимирко, В.М. Коваленко // – Донецк: Заславский А.Ю., - 2009. – 443 с.
  • Капустянська А.А. Тестостерон – диагностический маркер подагрического артрита у больных с ожирением / А.А. Капустянська, В.М. Ждан // Современная медицина: актуальные вопросы. - 2012. – С. 7 – 12.
  • Мазуров В.И. Клиническая ревматология / В.И. Мазуров // – СПб.: Фолиант, 2001. – 416 с.
  • Мухин И.В. Современные подходы к медикаментозному лечению больных с первичной подагрой/ И.В. Мухин // Укр. ревматол. журн. –2001.–Т4, №2.–С.12-17.
  • Максудова А.Н. Подагра / А.Н. Максудова, И.Г. Салихов, Р.А.Хабиров //– М.: МЕДпресс-информ, 2008. – 83 с.
  • Насонова В.А. Клиническая ревматология / В.А. Насонова, М.Г. Астапенко //– М.: Медицина, 1989. – 380 с.
  • Насонов Е.Л. Современные технологии и перспективы лабораторной диагностики ревматических заболеваний / Е.Л. Насонов, Е.Н. Александрова // Терапевтический архив. – 2010. – №5. – С.5-8.
  • Передерій В.Г. Основи внутрішньої медицини / В.Г. Передерій, С.М. Ткач // – Вінниця: Нова книга, - 2010. – Т. 3. – 1004с.
  • Свінціцький А.С. Ревматичні хвороби та синдроми / А.С. Свінціцький, О.Б. Яременко // – К.: Книга плюс, - 2006. – 473 с.
  • Athyros V.G. Effect of statins versus untreated dyslipidemia on serum uric acid levels in patients with coronary heart disease / V.G. Athyros, M. Elisaf // Amer.J. Kidney Dis. – 2004. Vol. 43. – P. 589-599.
  • Harris M. Effect of low dose daily aspirin on serum urate levels and urinary excretion in patients receiving probenecid for gouty arthritis /M. Harris, L.R. Bryant, P.Danaher [et al.] // Rheumatol.–2000.–Vol.27.–P.2873-2876.
  • Hepbum A.L. Fenofibrate reduces serum urate in patients with hyperuricaemia established on allopurinol / A.L.Hepbum, M.B.Hogarth, S.G. Ball [et al.] // Ann. Rheum. Dis. –2001.–Vol.60, Suppl.1.–P.239.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(41) 1 частина 2013 рік , 104-107 сторінки, код УДК 616.78-002.78-07