EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  К.В. Пікуль

  КРУП У ДІТЕЙ


  Про автора: К.В. Пікуль
  Рубрика ОГЛЯДИ ЛІТЕРАТУРИ
  Тип статті Оглядова стаття
  Анотація У статті зроблено літературний огляд синдрому гострого стенозуючого ларинготрахеїту та справжнього крупу у дітей. Автори розглядають основні клініко-діагностичні критерії та надання невідкладної допомоги дітям із вказаним синдромом.
  Ключові слова діти, круп, обстеження, лікування
  Список цитованої літератури
  • Александрова О.А. Грипп у детей /Александрова О.А.// – Краснодар. – 2008.– 64 с.
  • Бережнова И.А. Инфекционые болезни /Бережнова И.А. // – М. – Риор – 2007 – 318 с.
  • Богадельников И.В.  Справочник по инфекционных болезнях у детей  / Богадельников И.В., Кубышкина А.В., Лобода М.В. // - К.– Симферополь.- 2008. – 432 с.
  • Богадельников И.В. Дифференциальный диагноз инфекционных болезней у детей /Богадельников И.В. //- Симферополь- 2009 689 с.
  • Возіанова Ж.І. Інфекційні та паразитарні хвороби  / Возіанова Ж.І. // - К. - Здоров'я -2000.-Т.1-854с.
  • Дворецкий Л.И. Лихорадка неясного генеза в клинике внутренних болезней /Дворецкий Л.И.// - М. - 1997. - 53 с.
  • Джон Дж.Бартлетт  Инфекции дыхательных путей /Джон Дж.Бартлетт /Перевод с англ. проф. Синопальников А.И.// – Москва. – 2000. – 192 с.
  • Долгих М.С. Герпесвирусные инфекции у иммунодефицитных пациентов / Долгих М.С. // – 2001. – № 11. – С. 59–65.
  • Иванов В.В. Иммунопатогенез инфекционной болезни у детей / Иванов В.В., Железников Г.Ф., Шилов И.В. // – 2005. – Т. 4, № 1. – С.6–11.
  • Ільченко В.І. Екзентематозні інфекції у дітей / В.І. Ільченко, М.М. Пєший // – Полтава.- 2006. – 114 с.
  • Комаровский Е.О. Вирусный круп у детей / Е.О. Комаровский // – Харьков. – Фолио.-1993. -398 с.
  • Крамаєв С.О. Протоколи діаностики та лікування інфекційних хвороб у дітей  / С.О. Крамаєв, Н.Г. Литвиненко, І.В. Богадєльніков [та ін.]  // Современнаяпедиатрия. – 2005. - №1 (6). – С.8-17.
  • Крамарєв С.О. Інфекційні хвороби у дітей (клінічні лекції) / С.О. Крамарєв // - К. - Моріон. – 2006. – 479 с.
  • Локшина Э.Э. Лихорадка у детей: тактика педиатра / Э.Э Локшина, О.Э Локшина, О.В. Зайцева // – 2010. - htt:translate: googleusercontent.com/.
  • Макаров В.К. Инфекционные болезни Диагностика. Дифференциальная диагностика. Иммунотерапия  / В.К. Макаров // – Тверь.- 2001. – 258 с.
  • Малый В.П. Грипп  / В.П. Малый, М.Г. Романцов, Т.В. Сологуб /  – СПб. – Харьков. – 2007. – 64 с.
  • Намазова Л.С. Вакцинация против гриппа, пневмококовой, менингококовой и Нів-инфекции часто болеющих детей  / Л.С. Намазова,  В.К. Таточенко,  С.Г. Алексина [и др.] – Москва. – 2005.– 58 с.
  • Наказ МОЗ України 08.10.2007 - № 626 - Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим з гарячкою невідомого походження.
  • Пеший Н.Н. Интенсивная терапия в педиатрии / Н.Н. Пеший //. - П.- Полтава. – 1995. – 339 с.
  • Сидельникова В.М. Неотложные состояния в педиатрии  / В.М. Сидельникова //- К. - Здоровье. - 1994. – 603 с.
  • Синопальников А.И. Тяжёлый острый респираторный синдром / А.И. Синопальников,  А.В. Воробьёв,  Ю.Т. Белоцерковская / - Москва. – 2004.- 38 с.
  • Тимченко В.Н.  Инфекционные болезни у детей / В.Н. Тимченко, Быстрова Л.В. // – СПб. – Спецлит. – 2001. – 548 с.
  • Тимченко В.Н. Эволюция коклюшной инфекции у детей / В.Н. Тимченко, И.В.  Бабаченко, Г.Я.  Ценева //-СПб.-Элби-СПб.- 2005.-191 с.
  • Тимченко В.Н. Диагностика, дифференциальная диагностика и лечение детских инфекций / В.Н.  Тимченко, В.В. Леванович,  И.Б. Михайлов // - С.Пб. - ЭЛБИ-СПб. – 2010. – 432 с.
  • Учайкин В.Ф. Руководство по инфекционным болезням у детей / В.Ф. Учайкин //- М. - ГЭОНТАР - 1998. – 806 с.
  • Учайкин В.Ф. инфекционные токсикозы у детей / В.Ф. Учайкин, В.П. Молочный // – М. - Медицина. - 2002. –248 с.
  • Ходак Л.А. Використання внутрішньовенних  імуноглобулінів при нейроінфекціях у дітей / Л.А. Ходак, О.О. Іжевська, О.В. Кніженко //-2008. - № 6-8. – С.28-29.
  • Фазылов В.Х. Синдром тонзилита в клиническойпрактике / В.Х. Фазылов, И.Э. Кравченко // – Казань. – 2007. – 72 с.
  • Шувалова Е.П. Синдромальная диагностика инфекционных заболеваний / Е.П. Шувалова, Е.И. Змушко //– СПб. – Питер. – 2001. – 307 с.
  • Ющук Н.Д. Инфекционные болезни: национальное руководство / Н.Д. Ющук, Ю.Я. Венгеров // – М. - ГЭОТАР-Медиа - 2009. – 1056 с.
  • Brenda Wilmoth Lerner. Infection diseases in context  /Brenda Wilmoth Lerner, K. Lee Lerner. // – 2008 – Editors. Thomson. Gale. – 2008. – 1017 р.
  • Gerald L. Mandell. Principles and practice of Infection diseases seventh editions /Gerald L. Mandell, John E. Bennett, Raphael Dolin.// – Churchill. Livigstone. - 2010. – 4011р.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(41) 1 частина 2013 рік , 119-123 сторінки, код УДК 6.9 – 053.3/.5 – 07 - 08