RussianEnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  О.К. Прилуцький

  ЗАГАЛЬНА АНАТОМІЯ ОРГАНІВ ПОРОЖНИНИ РОТА


  Про автора: О.К. Прилуцький
  Рубрика ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Лекція присвячена будові органів ротової порожнини людини. Приділена увага будові слизової оболонки в різних частинах ротової порожнини, особливостям будови великих і малих слинних залоз, а також їх функції. Описана внутрішня будова язика, функції м’язів, що його утворюють, а також зовнішня будова язика. Також значна частина лекції присвячена зубам: будові твердих тканин, з яких складаються зуби, будові і відмінностям різних груп зубів. Представлені ознаки приналежності зуба правій чи лівій стороні. Лекція корисна як студентам-стоматологам, так і практикуючим лікарям.
  Ключові слова порожнина рота, ясна, піднебіння, язик, слинні залози, зуби
  Список цитованої літератури
  • Борзяк Э.И.  Анатомия человека: в 2-х т. / Э.И. Борзяк, Э.И., В.Я. Бочаров, Л.И. Волкова [ и др.] // – М.: Медицина, - 1986.
  • Быков В.Л. Гистология и эмбриология органов полости рта человека: / В. Л. Быков // 2-е изд. испр. – СПб; Спецлит., - 1998. ‒ 230 c.
  • Гайворонский И.В. Нормальная анатомия человека / И.В. Гайворонский // – СПб: Спец. Лит., - 2000. – Т. 1. – 560 с.
  •  Гемонов В. В. Развитие и строение органов ротовой полости и зубов / В.В. Гемонов, Э.Н. Лаврова, Л.И. Фалин // – М.:ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, - 2002. ‒ 256 с.
  • Жданов Д. А. Лекции по функциональной анатомии человека / Д.А. Жданов // – М.: Медицина, - 1979. – 316 с.
  • Краев А.В. Анатомия человека: в 2-х т. / А.В. Краев // – М.: Медицина, - 1978.
  • Луцик О.Д. Гістологія людини / О.Д. Луцик, А.И. Іванова, К.С. Кабак // – Київ: Книга-плюс, - 2003. ‒ 592 с.
  • Матещук-Вацеба Л.Р. Нормальна анатомія / Л.Р. Матещук-Вацеба //– Львів: Поклик сумління, - 1997. ‒ 269 с.
  • Михайлив С.С.  Анатомия человека / С.С. Михайлив, Л.Л. Колесников,  В.С. Братанов [и др.] // – М.: Медицина, - 1999. - 736 с.
  • Привес М. Г. Анатомия человека / М. Г. Привес, Н. К. Лысенко, В. И. Бушкевич // – СПб.: Гиппократ, - 1998. – 704 с.
  • Свиридов А.И. Анатомия человека / А.И. Свиридов //– Киев: Головное изд-во Вища школа, - 1983. – 359 с.
  •  Свиридов О.І. Анатомія людини / О.І. Свиридов // –К.: Вища шк., 2001. – 399 с.
  •  Тонков В.Н. Учебник нормальной анатомии человека / В.Н. Тонков // –Ленинград: Медгиз, 1962. – 763 с.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(41) 1 частина 2013 рік , 129-133 сторінки, код УДК 611.31