EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Жуков В.І., Вінник Ю.А., Бєлєвцов Ю.П., Васильєва І.М.

  СТАН МОНІТОРИНГОВИХ МЕТАБОЛІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ У ХВОРИХ ГАСТРОКАНЦЕРОГЕНЕЗОМ ТА АТРОФІЧНИМ ХРОНІЧНИМ ГАСТРИТОМ


  Про автора: Жуков В.І., Вінник Ю.А., Бєлєвцов Ю.П., Васильєва І.М.
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Досліджено стану метаболічних маніторінгових показників у хворих на рак шлунка та визначено найбільш значущі діагностичны тести ступеня тяжкості захворювання. У хворих виявили підвищення при атрофічному хронічному гастриті лужної фосфатази, лактатдегідрогенази , енолази на тлі збільшення вмісту в сироватці крові гастрину 17. Оцінка моніторингових показників у хворих на рак шлунка при II, III стадії пухлинного процесу виявила збільшення в крові глюкози, іонів Мg2+, сечовини, креатиніну, триацилгліцеридів та зниження вмісту холестерину, альбуміну, загального білку. А найбільші зміни дисфункції моніторингових показників були виявлені у хворих з IV стадією раку шлунка.
  Ключові слова Рак шлунку, гастроканцерогенез, атрофічний хроничний гастрит
  Список цитованої літератури
  • Букин Ю.В. Молекулярно-биологические механизмы гастроканцерогенеза и подходов к профилактике рака желудка / Ю.В. Букин, В.А. Драудин-Крыленко// Успехи биологической химии. – 2000. – Т. 40. – С. 329-356.
  • Гланц С. Медико-биологическая статистика / С. Гланц // – М.: Практика, - 1998. – 499 с.
  • Жунтова Г.В. Оценка влияния радиационных и нерадиационных факторов на заболеваемость раком желудка у работников ПО «Маяк». Москва / Г.В. Жунтова // Медицинская радиология и радиологическая безопасность. – 2009. – Т. 54, № 2. – С. 38-46.
  • Имянитов Е.Н. Эпидемиология и биология рака желудка / Е.Н. Имянитов // Практическая онкология. – 2009. – Т. 10, № 1. – С.1-7.
  • Моисенко М. Д. Об осложнениях рака желудка флегмоной / М.Д. Моисенко // Вестн. Хир. – 1956. – Т. 77, № 5. – С. 62-66.
  • Рак в Украине, 2009-2010. Заболеваемость, смертность, показатели деятельности онкологической службы. – Бюл. Национального канцер-реестра Украины. – К.: 2011. – №2. – 108 с.
  • Толпинский А.П. Осложнение рака желудка / А.П. Толпинский, Б.В. Токарев, И.Е. Бахлаев // Методические указания. – Петрозаводск. – 1995. – 25с.
  • Gunassekaran G.R. Protective role of gossypol against N-Methyl-N’-nitro-///n-nitrosoguanidine induced gastric carcinogenesis in experimental rats / G.R. Gunassekaran, R. Gayathri, D.K.D. Priya [et al.] // International Journal of Medicine and Medical Sciences. – 2010. – Vol. 2, № 4. – P. 121-127.
  • Hornberg J.J. Cancer: A systems biology disease. / J.J. Hornberg, F.J. Brugemann, H.V. Westerhoff, J. Lankela // Bio Centrum. – 2005. – P. 1-10.
  • O’Shea J.J. JAKs and STATs in Immunity, Immunodeficiency, and Cancer / J.J. O’Shea, M.M. Holland, L.M. Straud // N Engl J Med. – 2013. - № 368. – P. 161-170.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(42) 2 частина 2013 рік , 021-024 сторінки, код УДК 616.33-002.27-006:577.121