RussianEnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Керімов Р. А.

  РЕЗУЛЬТАТИ КЛІНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРИ СТОМАТОЛО-ГІЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ


  Про автора: Керімов Р. А.
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Був проведений аналіз 147 медичних карт хворих на цукровий діабет. Тривалість соматичного захворювання коливалася від 3 до 26 років. Компенсований перебіг діабету визначався у 24 хворих, субкомпенсований – у 4, декомпенсирований – у 22. На підставі аналізу медичних карт встановлено, що серед загального числа хворих спостерігалося 434 незнімних та 23 знімні конструкції. Із загального числа незнімних конструкцій хворим були виготовлені 84 штамповано - паяні мостоподібні протези з нержавіючої сталі, 324 - металокерамічні мостоподібні і 26 металопластмасові мостоподібні протези. Серед знімних конструкцій переважали повні знімні пластинкові протези з пластмаси - 15 одиниць. Частково знімні протези у кількості 7 і бюгельний протез зустрічався всього в одному випадку і там була кламерна фіксація. Обстеження порожнини рота 147 осіб виявило, що потреби в протезуванні не мали лише 7 осіб. У 140 хворих були різні конструкції протезів, в тому числі незнімні у 129, знімні у 18 осіб. Серед незнімних протезів частіше застосовувалися металокерамічні конструкції з кобальт-хромового сплаву і штамповано-паяні коронки із золота, а з знімних протезів - часткові пластинкові - 7 осіб, повно знімні протези – у 11 пацієнтів. Потребували протезування 47 осіб, з них 34 - в заміні існуючих протезів з причини їх поломки, яких-небудь дефектів або втрати опорних зубів. При обстеженні потреби в протезуванні виявлено, що необхідно виготовити незнімних конструкцій - 13, частково знімних - 24 , в тому числі бюгельних протезів 8 хворим.
  Ключові слова цукровий діабет, протез, ортопедичний статус, ортопедична допомога
  Список цитованої літератури
  • Бадалов P. M. Адаптация больных сахарным диабетом к съемным конструкциям зубных протезов  из акриловых пластмасс. / P. M. Бадалов, З. И. Гараев / Стоматология  нового тысячелетия: Сб. тез. - М., - 2000, С.90-91.
  • Воложин А.И. Патогенетические механизмы поражения пародонта при сахарном диабете. / А.И. Воложин / Стоматология нового тысячелетия: Сб. тезисов. - М.: Авиаиздат, - 2002. - С. 130-131.
  • Гюнтер В.Э. Биосовместимые материалы с памятью формы и новые технологии в стоматологии / В.Э. Гюнтера // - Томск. - 2003.- С. 3-4.
  • Звигинцев М.А. Стоматологическая реабилитация больных сахарным диабетом / М.А. Звигинцев // - Омск, - 1998. С. 1-43.
  • Мартюшева М.В. Оптимизация стоматологической помощи пациентам с заболеваниями пародонта при сахарном диабете 2 типа в санаторно-амбулаторных условиях. / М.В. Мартюшева // - Пермь.- 2007.
  • Османов И.К. Влияние ортопедического лечения на состояние тканей протезного ложа больных сахарным диабетом / И.К. Османов, Н.И. Никитина // Аномалии и деформации зубочелюстной системы. -М., - 1992. С.49-50.
  • Пущенко A.A. Состояние полости рта у больных сахарным диабетом. / A.A. Пущенко, A.B. Щербак // Пробл. Эндокринологии. -1991.-37(3). -С.39-43.
  • Трезубов В.Н. Взаимодействие съемного протеза с организмом больного / В.Н. Трезубов, Л.М. Мишнев // Труды 4 съезда СтАР. -М., - 2000. - С.409-411.
  • Турушев Е.И. Применение съемных протезов с титановыми базисами у больных сахарным диабетом / Е.И. Турушев, Т.И. Ибрагимов, В.М. Ларионов // - М., - 2000. - С.411-412.
  • Фурцев Т. В. Сравнительная динамика подвижности опорных зубов при протезировании бюгельными протезами у больных сахарным диабетом / Т.В. Фурцев // «Институт стоматологии». - 2007. - № 3 (36) - С.66-68.
  • Фурцев Т.В. Исследование подвижности опорных зубов. Рентгеноморфометрия при протезировании съемными конструкциями зубных протезов у больных сахарным диабетом /Т.В. Фурцев // - Красноярск, - 2007. - С.217-219.
  • Фурцев Т.В. Нуждаемость и состояние ортопедической стоматологической помощи у больных сахарным диабетом /Т.В. Фурцев, Г.Т. Салеева // - Казань, - 2009 – С. 115-117.
  • American Academy of Periodontology. Diabetes and periodontal desease (position paper). - 1999.-Vol. 70.-Р.935-949.
  • Iacopino A.M. Periodontitis and diabetes interrelationships: Role of inflamation. / A.M. Iacopino //Ann periodontol - 2001.-№6.-Р.125-137.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(42) 2 частина 2013 рік , 027-030 сторінки, код УДК 616.314.2-089.28-06; 616.379-008.64