EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  С.П. Московко, І.В. Гунас, Ю.Г. Шевчук

  ЗВ’ЯЗКИ КОМП’ЮТЕРНО-ТОМОГРАФІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЛІКВОРОУТРИМУЮЧИХ СТРУКТУР ГОЛОВНОГО МОЗКУ З АНТРОПОМЕТРИЧНИМИ ТА СОМАТОТИПОЛОГІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ХВОРИХ НА ЕПІЛЕПСІЮ ЮНАКІВ І ДІВЧАТ ЗАГАЛЬНИХ ГРУП


  Про автора: С.П. Московко, І.В. Гунас, Ю.Г. Шевчук
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Метою даного дослідження було вивчення зв’язків між комп’ютерно-томографічніми параметрами ліквороутримуючих структур головного мозку та антропометричними показниками у хворих на епілепсію юнаків і дівчат. Результати дослідження показали, що у юнаків, хворих на епілепсію, найбільш часто виявляються різноспрямовані, з переважанням прямих, зв’язки середньої сили; у дівчат, хворих на епілепсію – різноспрямовані, з однаковою часткою прямі та зворотні зв’язки, виключно середньої сили.
  Ключові слова епілепсія, комп’ютерна томографія, ліквороутримуючі структури, антропометрія, юнацький вік
  Список цитованої літератури
  • Бунак В.В. Антропометрия / В. В. Бунак // – М.: Учмедгиз Наркомпроса РСФСР, - 1941. – 368 с.
  • Гунас І.В. Зв’язки комп’ютерно-томографічних параметрів ліквороутримуючих структур головного мозку з антропометричними та соматотипологічними показниками здорових юнаків і дівчат Поділля загальних груп / І.В. Гунас, Ю.Г. Шевчук, С.В. Прокопенко // Український морфологічний альманах. – 2013. – Т. 11, № 3. – С. 37-42.
  • Ковешников В.Г. Медицинская антропология / В.Г. Ковешников, Б.А. Никитюк // – Киев: Здоров'я, - 1992. – 200 с.
  • Клімас Л.А. Міжсистемні зв’язки: респіраторна система – система дерматогліфіки / Л.А. Клімас, О.М. Вовчук, Ю.Г. Шевчук [та ін.] // Вісник морфології. – 2009. – Т. 15, № 2. – С. 457-463.
  • Никитюк Б.А. Интеграция знаний в науке о человеке / Б.А. Никитюк // – M.: Спортакадемпресс, - 2000. – 440 с.
  • Психиатрия: руководство для врачей и студентов . – [2-е изд.]. – Научный центр психического здоровья РАМН. Режим доступа http://www.psychiatry.ru/lib/54/ book/93/chapter/25
  • Терновой С.К. Компьютерная томография: учеб. пос. / С.К. Терновой, А.Б. Абдураимов, И.С. Федотенков // – М.: ГЭОТАР-Медиа, - 2008. – 176 с.
  • Шишкин Г.С. Функциональные взаимосвязи в системе внешнего дыхания у здоровых мужчин / Г.С. Шишкин, С.В. Басалаєва, В.В. Гультяева [и др.] // Бюлетень СО РАМН. – 2007. – Т. 123, № 1. – С. 20-25.
  • Carter J.L. Somatotyping – development and applications / J.L. Carter, B.H. Heath // – Cambridge : Cambridge University Press, - 1990. – 504 p.
  • Heymsfield S.B. Anthropometric measurement of muscle mass: revised equations for calculating bone-free arm muscle area / S.B. Heymsfield //Am. J. Clin. Nutr. – 1982. – Vol. 36, № 4. – P. 680-690.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(42) 2 частина 2013 рік , 037-042 сторінки, код УДК 616-073.756.8:572.087:572.5:616.853-053.7