RussianEnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  М.М. Шінкарук-Диковицька

  ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК РІВНЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ЗУБІВ З ЯКІСНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ДЕРМАТОГЛІФІКИ У СОМАТИЧНО ЗДОРОВИХ ЧОЛОВІКІВ З РІЗНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ


  Про автора: М.М. Шінкарук-Диковицька
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Наведені результати аналізу кореляцій між стоматологічним і дерматогліфічним статусами соматично здорових чоловіків, поділених на групи за етно-територіальними регіонами України. Показана наявність малочисельних достовірних, переважно зворотних слабких та середньої сили зв’язків, між інтенсивністю ураження зубів карієсом (більшою мірою), а також між резистентністю емалі зубів до карієсу (меншою мірою) і якісними дерматогліфічними показниками. У чоловіків південного та західного регіонів України, порівняно з іншими регіонами, виявлені більш значні як за кількістю, так і за силою, кореляції між інтенсивністю ураження зубів карієсом та якісними дерматогліфічними показниками, а також малочислені зв’язки між резистентністю зубів до карієсу та якісними дерматогліфічними показниками.
  Ключові слова карієс, інтенсивність ураження, резистентність емалі, дерматогліфіка, кореляції, чоловіки, перший зрілий вік, етно-територіальні регіони України
  Список цитованої літератури
  • Борисенко А.В. Кариес зубов / А.В. Борисенко // – Киев, - 2005. – 413 с.
  • Воронин В.Ф. Вероятность существования полиэтиологических теорий развития кариеса зубов с позиции системного похода / В.Ф. Воронин // Труды VI съезда Стоматологической Ассоциации России. – Москва, - 2000. – С. 129-132.
  • Воронин В.Ф. Базовые элементы государственной системы первичной профилактики основных стоматологических заболеваний / В.Ф. Воронин // Новое в стоматологи. – 2001. – № 5. – С. 89-92.
  • Волков Е.А. Терапевтическая стоматология: учебник. В 3 ч. Часть 1. Болезни зубов / Е.А. Волков, О.О. Янушевич // – Издательство: ГЕОТАР-Медиа, - 2013. – 168 с.
  • Гладкова Т.Д. Кожные узоры кисти и стопы обезьян и человека / Т.Д. Гладкова // – М.: Наука, - 1966. – 151 с.
  • Географічна енциклопедія України. // – К.: Укр. енциклопедія, - 1993. – Т. 3. – 305 с.
  • Даниленко Г.М. Гігієнічна скринінг-оцінка впровадження здоров’я формуючих інновацій у загальноосвітніх навчальних закладах / Г.М. Даниленко, Л.Д. Покроєва, І.С. Кратенко [та ін.] // – Харків, - 2006. – 76 с.
  • Окушко В.Р. Клиническая физиология эмали зуба / В.Р. Окушко // – К.: Здоров’я, - 1983. – 80 с.
  • Фогель Ф. Генетика человека / Ф. Фогель, А. Мотульски // – М.: Мир, - 1989. – 312 с.
  • Хоменко Л.О. Стоматологічна профілактика у дітей / Л.О. Хоменко, В.І. Шматко, О.І. Остапко [та ін.] // – К.: ІСДО, - 1993. – 192 с.
  • Шинкарук-Диковицкая М.М. Показники використання засобів догляду порожнини рота соматично здорових чоловіків із різних регіонів України / М.М. Шинкарук-Диковицкая // Український медичний альманах. – 2012. – T. 15, № 5. – С. 164-169.
  • Шинкарук-Диковицкая М.М. Показники суб'єктивної оцінки стану тканин пародонту в соматично здорових чоловіків із різних регіонів України / М.М. Шінкарук-Диковицька // Український медичний альманах. – 2012. – Т. 15, № 6. – С. 184-187.
  • Шинкарук-Диковицкая М.М. Медико-соціальні фактори умов життя соматично здорових чоловіків із різних природних та адміністративних регіонів України / М.М. Шинкарук-Диковицкая // Biomedical and biosocial anthropology. – 2012.-№ 19. – С. 248-254.
  • Шинкарук-Диковицкая М. Генетические аспекты кариеса и заболеваний пародонта / М. Шинкарук-Диковицкая // Архив клинической и экспериментальной медицины. – 2012. – Т. 21, № 2. –256 с.
  • Cummins H. An Introduction to Dermatoglyphics / H. Cummins and Ch. Midlo // – Philadelphia, - 1961. – 300 p.
  • Fejerskov O. Changing paradigms in concepts on dental caries: consequences for oral health care / O. Fejerskov // Caries res. – 2004. – № 38. – P. 182-191.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(42) 2 частина 2013 рік , 065-071 сторінки, код УДК 616.34:612.79-055.1(477)