EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  І. В. Бобришева

  УЛЬТРАМІКРОСКОПІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТИМУСА БІЛИХ ЩУРІВ В УМОВАХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ІМУНОСТИМУЛЯЦІЇ


  Про автора: І. В. Бобришева
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація В роботі вивчені особливості ультрамікроскопічної будови тимуса білих щурів-самців репродуктивного періоду в умовах експериментальної імуностимуляції. Встановлено, що для тимуса щурів характерна висока ступінь реактивності у відповідь на введення імуномодулятора імунофана, що виявляється в посиленні лімфоцитопоезу внаслідок збільшення мітотичної активності тимоцитів підкапсулярної та кортикальної зон тимічних часточок; проліферації та підвищенні функціональної активності епітеліоретикулоцитів; зростанні фагоцитарної активності тимуса. Найбільш виражені зміни ультраструктури тимуса спостерігаються на 7 добу спостереження. Підвищена реактивність тимуса зберігається протягом 30-ти діб після введення імуностимулятора.
  Ключові слова щури, тимус, експериментальна імуностимуляція
  Список цитованої літератури
  • Алексеев Л.П. Регуляторная роль иммунной системы в организме / Л.П. Алексеев, Р.М. Хаитов // Российский физиологический журнал имени И.М.Сеченова. - 2010. - Т. 96, № 8. - С. 787-805.
  • Волошин В.М. Вивчення інгаляційного впливу епіхлоргідрину на органометричні показники тимуса в експерименті / В.М. Волошин // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2012. - Т. 11, № 1. – С. 35-38.
  • Кащенко С.А. Органометрические особенности строения тимуса белых крыс после иммуностимуляции и иммуносупрессии / С.А. Кащенко, А.А. Захаров // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2009. – Т. 4, № 3. – С. 50–52.
  • Крамарь Л.В. Современные возможности иммуномодулирующей и иммунокорригирующей терапии при инфекционных заболеваниях у детей / Л.В. Крамарь, О.А. Карпухина, Ю.О. Хлынина // Лекарственный вестник. - 2011. - Т. 6, № 3 (43). - С. 15-23.
  • Лебедев В.В. Имунофан – синтетический пептидный препарат нового поколения / В.В. Лебедев, В.И. Покровский // Вестник РАМН. - 1999. - № 4. - С. 56-61.
  • Лебединская Е.А. Морфологические характеристики индуцированной иммуносупрессии / Е.А. Лебединская, О.В. Лебединская, А.П. Годовалов [и др.] // Новые задачи современной медицины: Материалы междунар. заоч. науч. конф. - Пермь, 2012. - С. 63-67.
  • Михайлова М.Н. Использование имунофана для коррекции изменений гематологических показателей, вызванных циклофосфаном / М.Н. Михайлова, Л.М. Меркулова, Г.Ю. Стручко [и др.] // International Journal on Immunoreabilitation. - 2003. - T. 5, № 2. - C. 230.
  • Мельник Н.О. Реактивні зміни органів імунного захисту за умов демієлінізації та ремієлінізації / Н.О. Мельник, Ю.Б. Чайковський // Морфологія. – 2007. – Т. 1, № 1. – С. 89-93.
  • Намазова-Баранова Л.С.Современный взгляд на иммуномодулирующую терапию / Л.С. Намазова-Баранова, Е.А. Вишнева // Вопросы современной педиатрии: Научно-практический журнал Союза педиатров России. - 2012. - Т. 11, № 1. - С. 143-146.
  • Проданчук Н.Г. Токсическое воздействие ксенобиотиков на стволовые клетки как фактор риска развития общесоматической и онкологической патологии / Н.Г. Проданчук, Г.М. Балан // Совр. Пробл. Токсикоз. – 2010. - № 1. – С. 17-41.
  • Хаитов Р.М. Современные иммуномодуляторы. Классификация. Механизм действия / Р.М Хаитов, Б.В. Пинегин // – М.: Фармарус принт, - 2005. – 27 с.
  • Хаитов Р.М. Иммуногенетика и биомедицина / Р.М. Хаитов, Л.П. Алексеев // Российский аллергологический журнал: науч.-практ. журнал Российской Ассоциации аллергологов и клинических иммунологов. - 2013. - № 1. - С. 5-14.
  • Чава С.В. Роль иммуномодуляторов в иммунных процессах / С.В. Чава // Морфология. – 2007. - № 3. - С. 98-99.
  • Шаршембиев Ж.А. Морфология селезенки после применения иммуномодуляторов нового поколения / Ж.А. Шаршембиев, Б.Р. Джаналиев, А.Р. Рыскулов // Вестник КРСУ. – 2007. – Т. 7, № 3. – С. 17-19.
  • Gupta V. Prakash. Effect of intrauterine exposure of murino fetus to cyclophosphamide on development of thymus / Gupta V. Prakash, S. M. Singh, M.P. Singh [et al.] // Immunopharmacology and Immunotoxicology. – 2007. – Vol. 29, – P. 17-30.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(42) 2 частина 2013 рік , 072-077 сторінки, код УДК УДК 616.076.4:591.147.3:612.017.1