EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  В.А. Гузь, Л.В. Гузь, Г.А. Клопоцький

  СТАН НЕРВОВОСПЕЦИФІЧНИХ БІЛКІВ В КОРІ ВЕЛИКИХ ПІВКУЛЬ ТА ГІПОКАМПІ БІЛИХ ЩУРІВ В УМОВАХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ


  Про автора: В.А. Гузь, Л.В. Гузь, Г.А. Клопоцький
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація В роботі досліджували вплив експериментального цукрового діабету на вміст і поліпептидний склад гліального фібрилярного кислого білка, а також вміст білка S-100 в корі великих півкуль і гіпокампі білих щурів. Експериментальний цукровий діабет моделювали введенням аллоксану (120 мг/кг). Встановлено, що експериментальний цукровий діабет викликав збільшення деградації складу гліального фібрилярного кислого білка, суттєве зростання загальної кількості гліального фібрилярного кислого білка та S-100 у всіх досліджуваних відділах.
  Ключові слова аллоксан, цукровий діабет, щури, гліальний кислий білок, S-100
  Список цитованої літератури
  • Дроздов О.Л. Динаміка вмісту гліального фібрилярного кислого білка і лізосомних протеаз у фронтальній корі щурів при формуванні умовно-рефлекторної пам′яті / О.Л. Дроздов, В.І. Чорна // Медичні перспективи. – 2009. – Т. XIV, № 4. – С. 1 – 4.
  • Никандров В.Н. Протеин S-100: структурно-функциональные свойства и роль в нервной ткани / В.Н. Никандров, Е.В. Чаплинская // Біополімери і клітина. – 2005. – Т. 21, № 1. – С. 12 – 27.
  • Чорная В.И. Влияние ионизирующей радиации на содержание белка промежуточных филаментов глеев и состояние протеолиза головного мозга / В.И. Черная // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. – 2010. – № 2. – С. 26–29.
  • Чорна В.І. Вплив іонізуючого випромінювання на вміст білка проміжних філаментів глії головного мозку і цистеїнові протеази / В.І. Чорна, О.Л. Лянна // Техногенна безпека. – 2010. – Вип. 126, Т. 139. – С. 64 – 68.
  • Frontczak-Baniewicz M. Ultrastructural and immunochemical studies of glial scar formation in diabetic rats / M. Frontczak-Baniewicz, L. Struzynska, J. Andrychowski [et al.] // Acta. neurochir. suppl. – 2010. – № 106. – Р. 51 – 55.
  • Theodosis D. Activity-dependent structural and functional plasticity of astrocyte-neuron interactions / D. Theodosis, D. Poulain, S. Oliet // Physiol. rev. – 2008. – Vol. 88. – P. 983 – 1008.
  • Wu Y. Age related changes of various markers of astrocytes in senescence-accelerated mice hippocampus / Y. Wu, A. Zhang, D. Yew // Neurochem. internat. – 2005. – Vol. 46. – P. 565 – 574.
  • Witcher M. Plasticity of perisynaptic astroglia during synaptogenesis in the mature rat hippocampus / M. Witcher, S. Kirov, K. Harris // Glia. – 2006. – Vol. 55. – P. 13 – 23. 
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(42) 2 частина 2013 рік , 079-081 сторінки, код УДК 616.379-008.64-092.9:616.831.3:577.112