EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  В. В. Колдунов., В. М. Бібікова

  МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ КОРИ ВЕЛИКИХ ПІВКУЛЬ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ЩУРІВ ПРИ ПЕРВИННОМУ ТА ПОВТОРНОМУ ГЕМОРАГІЧНОМУ ІНСУЛЬТІ


  Про автора: В. В. Колдунов., В. М. Бібікова
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Досліджено структурно-морфологічні зміни при первинному та повторному геморагічному інсульті. Встановлено, що патогенез первинного і повторного геморагічного інсульту характеризується прогресуючою динамікою розвитку набряку тканини мозку і дистрофічними змінами. Гострий період (до 21 доби) інсульту включає виразну гідропічну дистрофію, загибель 8,4±1,0% (р<0,05) нейронів кори інсультної півкулі після первинного і 15,4±2,0% (р<0,05) після вторинного геморагічного інсульту. В ранньому відновному періоді (3-6 місяців) процеси набряку тканини мозку вже виражені в меншій мірі, а віддалені нейродегенеративні процеси характеризуються ішемічним типом загибелі клітин. Щільність нейронів при первинному інсульті зменшується на 28,1±2,5% (р<0,05), а при повторному на 33,7±3,9% (р<0,05).
  Ключові слова первинний геморагічний інсульт, повторний інсульт, нейродегенерація, кора великого мозку
  Список цитованої літератури
  • Виберс Д. Инсульт (клинич. рук.) / Д. Виберс, В. Фейгин, Р. Браун // - М. : БИНОМ, - 2005. - 608 с.
  • Макаренко А.Н. Метод моделирования локального кровоизлияния в различных структурах головного мозга у экспериментальных животных / А.Н. Макаренко, Н.С. Косицын, Н.В. Пасекова [и др.] // Журн. высш. нервн. деятельн. – 2002. – Т. 52, № 6. – С. 765-768.
  • Никифоров Б.М. Лечение больных среднего и пожилого возраста с гипертоническими гематомами супратенториальной локализации / Б.М. Никифоров, Ж. Закарявичус // Матер. III съезда нейрохирургов России. - 2002. - С. 345-346.
  • Скворцова В.И. Геморрагический инсульт / В.И. Скворцова, В.В. Крылов // - М : ГЭОТАР-Медиа, - 2005. - 160 с.
  • Christoforidis G. Hemorrhage volume as an objective measure to define significant intracranial hemorrhage associated with thrombolysis / G. Christoforidis, A. Slivka Y. Mohammad [et al.] // Stroke. – 2007. – Vol. 38, № 7. – Р. 1799-1804.
  • Lansberg M. Risk factors of symptomatic intracerebral hemorrhage after tPA therapy for acute stroke / M. Lansberg, V. Thijs, R. Bammer [et al.] // Stroke. – 2007. – Vol. 38, № 8. – P. 2275-2278.
  • Paxinos G. The rat brain in stereotaxic coodiates / G. Paxinos, C. Watson. - San Diego // -: Academic Press, - 2008. – 400 p.
  • Pierot L. Vasospasm after aneurysmal subarachnoid hemorrhage: recent advances in endovascular management / L. Pierot, M. Aggour, J. Moret // - 2010. – Vol. 16. – P. 110-116.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(42) 2 частина 2013 рік , 081-084 сторінки, код УДК 616.831-005.1-005.4-036