RussianEnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Раваєва М.Ю, Чуян О.М., Берегова Т.В.

  ВПЛИВ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НАДВИСОКОЇ ЧАСТОТИ НА СТРЕСОРНИЙ УЛЬЦЕРОГЕНЕЗ


  Про автора: Раваєва М.Ю, Чуян О.М., Берегова Т.В.
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Досліджено антіульцерогенну ефективність електромагнітного випромінювання надвисокої частоти при превентивної і комбінованої зі стресом дії. Показано, що ЕМВ НВЧ обмежує утворення всіх видів виразкових деструкцій слизової оболонки шлунка і лімітує розвиток стрес-реакції в тесті вимушеного плавання.
  Ключові слова електромагнітне випромінювання надвисокої частоти, стресорний ульцерогенез
  Список цитованої літератури
  • Бугерук В.В. Використання КВЧ-терапії в комплексному лікуванні хронічної імунноїнедостатності у хворих із хламідійною і герпесвірусними інфекціями / В.В. Бугерук // Одеський медичний журнал. – 2000. - №3. – С. 69 – 72.
  • Бецкий О.В. Миллиметровые волны и перспективные области их применения / О.В. Бецкий, Ю.Г. Яременко // Зарубежная радиоэлектроника. – 2002. – № 5. – С. 5-12.
  • Васильев Ю.В. Современная терапия язвенной болезни, ассоциируемой с Helicobacter pilori / Ю.В. Васильев // Трудный пациент. - 2007. - №6-7. - С. 35-41.
  • Добряков Ю.И. Скрининговый метод оценки антистрессорного действия препаратов / Ю.И. Добряков // Стресс и адаптация: Тез. Всесоюзного симпозиума. – Кишинев, - 1978. – С. 172-173.
  • Девятков Н.Д. Миллиметровые волны и их роль в процессах жизнедеятельности. / Н.Д. Девятков, М.Б. Голант, О.В. Бецкий // - М.: Радио и связь, - 1991. – 168 с.
  • Філіппов Ю.О. Захворюваність основними хворобами органів травлення в Україні: аналітичний огляд офіційних даних Центру статистики МОЗ України / Ю.О. Філіппов, І.Ю. Скирда, Л.М. Петречук // Гастроентерологія. – 2007. – Вип. 38. – С. 3–15
  • Чуян Е. Н. Физиологические механизмы биологических эффектов низкоинтенсивного эми квч. / Е. Н. Чуян, Н. А.  Темурьянц, О. Б. Московчук // – Симферополь: ЧП «Эльиньо», - 2003. – 448 с.
  • Чуян Е.Н. Механизмы действия низкоинтенсивного миллиметрового излучения на тканевую микрогемодинамику: монография/ Е.Н. Чуян, Н.С. Трибрат, М.Н. Ананченко [и др.] // - Симферополь: ДИАЙПИ, - 2011.- 325 с.
  • Chao J.C. Effects of Ginkgo biloba extract on cytoprotective factors in rats with duodenal ulcer / J.C. Chao, H.C. Hung, S.H. Chen [et al.] // World J. Gastroenterol. – 2004. – Vol.10, № 4. – Р. 560-566.
  • Goodwin R.D. Generalized anxiety disorder and peptic ulcer disease among adults in the United States. / R.D. Goodwin, M.B. Stein // Psychosom.Med. - 2002, Vol.64(6), P. 862-866.
  • Lahelma E. Multiple roles and health among British and Finnish women: the influence of socioeconomic circumstances / E. Lahelma, S.Arber, K. Kivelä [et al.] // Soc. Sci. Med. – 2002. – Vol.54, №5. – Р. 727-740.
  • Lantz P.M. Stress, life events, and socioeconomic disparities in health: results from the Americans' Changing Lives Study / P.M. Lantz, J.S. House, R.P. Mero [et al.] // J. Health Soc. Behav. – 2005. – Vol.46№ 3. – Р. 274-288.
  • Pauls F. An assau method for anti ulcer substances / F. Pauls, A.M. Wick, E.M. Mac. Key [et al.] // - Gastroenterology.-1947.- №8.– P.774-782.
  • Porsolt R.D. Psychotropic screening procedures / R.D. Porsolt, R.A. McArthur, A. Lenegre // - New York, - 1993. – P. 23­51.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(42) 2 частина 2013 рік , 090-093 сторінки, код УДК 615.214