EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Н.Я. Якимів, Ю.Я. Кривко

  МІКРОСТРУКТУРНА ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙДУЖНО-РОГІВКОВОГО КУТА ОЧНОГО ЯБЛУКА ЩУРІВ ПРИ ОПІОЇДНОМУ ВПЛИВІ


  Про автора: Н.Я. Якимів, Ю.Я. Кривко
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація На підставі проведеного комплексу морфологічних досліджень на- ми встановлені морфологічні особливості у будові райдужно-рогівкового кута щурів на різних термінах хронічного опіоїдного впливу. І доведено, що ступінь вираженості цих змін залежить від терміну введення опіоїдного анальгетика і найбільш виражені з боку структур мікроциркуляторного русла досліджуваної ділянки.
  Ключові слова райдужно-рогівковий кут, опіоїд, щур, мікроциркуляторне русло
  Список цитованої літератури
  • Адрашкин А.П. Роль сердечно-сосудистой системы в танатогенезе у опийных наркоманов второй стадии/ А.П. Адрашкин, И.В. Саломатин, Б.Ф. Мурашов [и др.] // - М., - 2003.-С.18.
  • Бунин А.Я. Микроциркуляция глаза / А.Я. Бунин, Л.A. Кацнельсон, A.A. Яковлев // - М.: Медицина, - 1984. - 175 с.
  • Вієвський А.М. Зріз наркотичної ситуації в Україні (дані за 2011 р.) / А.М.Вієвський, М.П.Жданова, С.В.Сидяк [та ін.] // -К., - 2012.-25 с.
  • Онисько Р.М. Пат. № 76564U Україна, МПК А 61 л 31/00. Спосіб моделювання фізичної опіоїдної залежності у щурів / Р.М. Онисько, Е.В. Пальтов, В.Б. Фік [та ін.]; патентовласник Львівський нац. мед. ун-т ім. Д.Галицького.-№ u 201207124; заявл.12.06.2012; опубл. 10.01.2013 Бюл. № 1.
  • Рохлина М.Л. Клинико - социальные последствия наркоманий / М.Л. Рохлина, А.А. Козлов, И.Я. Каплан // Вопросы наркологии. - 1998. - № 1. - С. 11-20.
  • Раєцька Л.В. Тенденції поширення наркоманії в Україні / Л.В. Раєцька // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією.-2008.-№18.-С.
  • Сичкориз JI.M. Морфометрический анализ ангиоархитектоники ишемизированной радужки глаза / Л.M. Сичкориз, JI.P. Матешук, М.П. Закута // Проблемы патологии в эксперименте и клинике, - 1989. - Т. 11. - С. 75.
  • Сергеев П.В. Рецепторы фи­зиологически активных веществ / П.В. Сергеев, Н.Л. Шимановский, В.И. Петров // - Волгоград: Семь ветров, - 1999. - 640с.
  • Танчин И.А. Венозное русло глаза при нарушении периферического кровообращения / И.А. Танчин, 3.3. Масна // Проблемы патологии в эксперименте и клинике, - 1991. - Т. 13. - С. 123.
  • Шабанов П.Д. Биология алкоголизма / П.Д. Шабанов, С.Ю. Калишевич // -С.Пб., - 1998.-271с.
  • Dustin D. «Substance use disorder and the risk of glaucoma» French / D. Dustin, M. Curtis, E. Harman [at al.] // Journal of Glaucoma.-2011.– Vol.20, № 7.- P.401-463.
  • Official Records of the Economic and Social Council Fourteenth Session, // Supplement №1 (E/2331). – 12 p.
  • Реant M.A. Alcohol, drugs and school leavers. / M.A. Реant, D.F. Peck, Е. Samuе1 // - London-Tavis-tock, - 1985.-130 p.
  • Volkov V.G. Assessmant of the state of drug addicts from characteristics of oculomotor activity and visual-motor coordination / V.G.Volkov // Human physiol.-1994.-Vol.20, № 4.-P.256-262.
  • Volkov V.G. Changes in optical tracking function in opium addicts / V.G.Volkov // Human physiol.-1994.-Vol.19, № 5.-P.342-348.

   

  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(42) 2 частина 2013 рік , 117-120 сторінки, код УДК 617.721/.713-091.8-02:615.212.7]-092.9