EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Л. Е. Бобирьова, О. Ю. Городинська

  ТИРЕОЇДНА ПАТОЛОГІЯ ТА СТАН ЙОДНОЇ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЧЕРЕЗ 20 РОКІВ ПІСЛЯ АВАРІЇ НА ЧАЕС


  Про автора: Л. Е. Бобирьова, О. Ю. Городинська
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Були проаналізовані дані по поширеності патології щитоподібної залози в Україні і Полтавській області за 20 років після аварії на ЧАЕС та проведено дослідження вмісту йоду, фтору та радіонуклідів у питній воді, яку використовують мешканці районів Полтавської області. Слід відзначити, що пусковим моментом розвитку тиреоїдної патології в цілому у Полтавській області є помірне зниження йоду в навколишньому середовищі, а порушення балансу між йодом та фтором і радіонуклідне забруднення обумовлює структуру тиреоїдної патології у даному регіоні. Виходячи з цього, розробка нових методів лікування та профілактики зобної ендемії повинна проводитись з урахуванням екологічних умов відповідного регіону.
  Ключові слова тиреоїдна патологія, йододефіцитні захворювання, йод, фтор, радіонуклідне забруднення
  Список цитованої літератури
  • Вацеба А. О. Епідеміологія йододефіцитних захворювань у Карпатському регіоні / А.О. Вацеба // Автореф.дис. ...канд.. мед.наук.-Київ, - 2004. – 20 с.
  • Корженко В. Полтавський люд у дзеркалі демографічної статистики / В. Корженко  // Зоря Полтавщини / 21 липня - 2000 р.
  • Караченцев Ю. І. Захворюваність на зоб у районах йододефіциту і радиоактивного забруднення / Ю.І. Караченцев //Вісник наукових досліджень.-2001.- №4.- С.5-7
  • Касаткина Э. П. Актуальные вопросы тиреоидологии / Э.П. Касаткина // Российские медицинские вести.-2001.- №1. – С. 5-7.
  • Муравлева О. В. Распространенность патологии щитовидной железы в Полтавской области в постчернобыльский период и пути ее профілактики / О.В Муравлева, Н.Н Рябушко, Л.Е Бобырева //Одеський медичний журнал. – 2004.– № 5.– С.96-98
  • Основні показники діяльності ендокринологічної служби України за 1978-2003 рр.- Київ, - 1978-2003.
  • Тронько Н. Д. Рак щитовидной железы у детей Украины (последствия Чернобыльской катастрофы) / Н.Д Тронько, Т.И. Богданова//-К.: Чернобыльинтеринформ, - 1997. – 200 с.
  • Тронько М. Д. Йододефіцитні захворювання: діагностика, профілактика та лікування (методичні рекомендації) / М.Д. Тронько, В.І. Кравченко, В.І. Паньків [та ін.] // – Киів, - 2003. – 28 с.
  • Тимченко А. М. Масова профілактика йододефіцитних захворювань і шляхи її вирішення / А.М. Тимченко, О.В Козаков, Н.О. Кравчун // – Харків, - 2004. – 11 с.
  • Рябушко М. М. Природні сорбенти та антиоксиданти в профілактиці серцево-судинних ускладнень у осіб, що контактують з фторидами за виробничих умов / М.М. Рябушко, В.М. Бобирьов // Ліки. – 2001. – № 5-6. – С.118-123.
  • Рябушко М. М. Лікувально-профілактична ефективність природного сорбенту та антиоксидантів при тривалому надходженні в організм фторидів (експериментально-клінічне дослідження)/ М.М. Рябушко // Автореф.дис. ...канд.. мед.наук.-Київ, - 2002. – 20 с.
  • Ярмоненко С. П. Радиобиология человека и животных / С.П. Ярмоненко // – М.: Высш. шк., - 1988. – 424 с.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №1(43), 2014 рік , 008-014 сторінки, код УДК 616.441-006.5:615.916’15(477.53)