EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  В. А. Боднар

  ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ, АСОЦІЙОВАНИЙ З ВІРУСОМ ЕПШТЕЙНА-БАРРА


  Про автора: В. А. Боднар
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація В статті узагальнені результати обстеження 43 хворих на реплікативну форму хронічної Епштейна-Барр вірусної інфекції, з яких 18 осіб були госпіталізовані в клініку з попереднім діагнозом хронічного гепатиту неуточненої етіології. Показано, що хворі з ознаками дифузного ураження печінки потребують ретельного загально-клінічного та лабораторного обстеження на предмет виявлення реплікативної форми хронічної Епштейна-Барр вірусної інфекції, яка може маніфестуватися хронічним гепатитом. Клінічна картина хронічного гепатиту, асоційованого з Епштейна-Барр вірусом, характеризується поліморфізмом клінічної симптоматики з поєднанням ознак ураження печінки та типових проявів хронічної Eпштейна-Барр вірусної інфекції: вираженими астеновегетативним (100%), диспептичним (88,8%), абдомінально-больовим (77,7%), артралгічним (33,3%) синдромами, лихоманкою (100%), генералізованою лімфаденопатією (88,8%), тонзилофарингітом (66,7%), гепато- (100%), спленомегалією (33,3%), цитолізом (100%), холестазом (66,7%) та диспротеїнемією (88,8%).
  Ключові слова гепатит, Епштейна-Барр вірусна інфекція, клінічний перебіг, лабораторні показники
  Список цитованої літератури
  • Волоха А.П. Епштейна-Барр-вірусна інфекція у дітей / А.П.Волоха, Л.І.Чернишова // Сучасні інфекції. – 2003. – № 4. – С. 79-93.
  • Литвиненко Н.Г. Епштейна-Барр-вірусна інфекція. Інфекційні хвороби у дітей (Клінічні лекції) / Н.Г. Литвиненко // – К.: МОРІОН, - 2003. – С. 56-68.
  • Малашенкова И.К. Клинические формы хронической Эпштейна-Барр-вирусной инфекции: вопросы диагностики и лечения / И.К. Малашенкова, Н.А.Дидковский, Ж.Ш.Сарсания // Лечащий врач. – 2003. – № 9. – С. 32-38.
  • Cohen J.I. Epstein-Barr virus infection/ J.I. Cohen //N. Engl. J. Med. – 2000. – №343. – Р. 481-492.
  • Catalina M.D. Differential evolution and stability of epitope-specific CD8(+) T cell responses in EBV infection / M.D.Catalina, J.L.Sullivan, K.R.Bak [et al.] // J. Immunol.– 2001. – № 167. – Р. 4450-4457.
  • Devereaux C.E. Devereaux C.E. Ascites and severe hepatitis complicating Epstein-Barr infection / C.E. Devereaux, T. Bemiller, O. Brann //Am. J. Gastroenterol. – 1999. – № 94(1). –Р. 236-240.
  • Drebber U. The role of Epstein-Barr virus in acute and chronic hepatitis/ U. Drebber, H.U.Kasper, J.Krupacz [et al.] // J. Hepatol. – 2006. – № 44(5). – Р. 879-885.
  • Kimura H. Severe hepatitis caused by Epstein-Barr virus without infection of hepatocytes / H.Kimura, T.Nagasaka, Y.Hoshino [et al.] // Hum. Pathol. – 2001. – № 32. – Р. 757-762.
  • Mendez-Sanchez N. Hepatic manifestations of Epstein-Barr viral infection / N.Mendez-Sanchez, C.Aguilar-Dominguez, N.C.Chavez-Tapia [et al.]//Ann. Hepatol. – 2005. – № 4(3). – Р.205-209.
  • Shaukat A. Epstein–Barr virus induced hepatitis: An important cause of cholestasis / A. Shaukat, T. Henry, R. Rutherford [et al.] // Hepatology Research. – Vol. 33, Issue 1. – P. 24-26
  • Shibuya A. Severe chronic active Epstein-Barr virus infection associated with multiple necrotic lesions in the liver / A.Shibuya, T.Tsuchihashi, M.Watanabe // Hepatol. Res.– 2003. – № 25. – Р. 447-454.
  • Yuge A. Persistent hepatitis associated with chronic active Epstein-Barr virus infection / A.Yuge, E.Kinoshita, M.Moriuchi [et al.] // Pediatr. Infect. Dis. J. – 2004. – №23. – Р. 74-76.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №1(43), 2014 рік , 018-021 сторінки, код УДК 616.98-036.12-071