RussianEnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  І. В. Гунас, Л. В. Бабич, О. Є. Маєвський

  ОСОБЛИВОСТІ КОМП’ЮТЕРНО-ТОМОГРАФІЧНИХ РОЗМІРІВ ТАЛАМУСА ТА ЗАДНЬОЇ НІЖКИ ВНУТРІШНЬОЇ КАПСУЛИ У ПРАКТИЧНО ЗДОРОВИХ ЮНАКІВ І ДІВЧАТ ПОДІЛЛЯ


  Про автора: І. В. Гунас, Л. В. Бабич, О. Є. Маєвський
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Метою дослідження було встановлення меж процентильного розмаху й особливостей комп’ютерно-томографічних розмірів таламуса та задньої ніжки внутрішньої капсули головного мозку в здорових міських юнаків і дівчат Поділля різних краніотипів. У практично здорових юнаків і дівчат різних краніотипів встановлені межі процентильного розмаху комп’ютерно-томографічних параметрів таламуса та задньої ніжки внутрішньої капсули. Лише між юнаками різних краніотипів визначені відмінності величини комп’ютерно-томографічних розмірів таламуса. Встановлені прояви статевого диморфізму розмірів таламуса та задньої ніжки внутрішньої капсули, а також ознаки асиметрії даних розмірів у представників різних краніотипів.
  Ключові слова комп’ютерна томографія, таламус, задня ніжка внутрішньої капсули, здорові юнаки та дівчата, краніотип
  Список цитованої літератури
  • Гунас І.В. Комп’ютерно-томографічні розміри мозочка і основних ядер кінцевого мозку у юнаків та дівчат в залежності від особливостей форми черепу / І.В. Гунас, О.О. Гавриленко, Ю.Й. Рудий // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2010. – Т. 9, № 2 (32). – С. 78-83.
  • Бенцион Д.Л. Первый опыт интерстициальной брахитерапии при первичных и метастатических опухолях головного мозга / Д.Л. Бенцион, П.Б. Гвоздев, В.П. Сакович [и др.] // Вопросы нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. – 2006. – № 1. – С. 18-21.
  • Коваль Г.Ю. Променева діагностика / Г.Ю. Коваль, Д.С. Мечев, Т.П. Сиваченко // – К: Медицина України, - 2009. – 682 с.
  • Субботина Е.В. Диагностика первичных опухолей таламуса с применением современных методов нейровизуализации: автореф. дис. ... канд. мед. наук 14.00.13 ; 14.00.19 / Субботина Елена Викторовна // – Российский науч.-исслед. нейрохирургический ин-т им А.Л. Поленова, - 2004. – 23 с.
  • Терновой С.К. Компьютерная томография: Учеб. пос. / С.К. Терновой, А.Б. Абдураимов, И.С. Федотенков // – М: ГЭОТАР-Медиа, - 2008. – 176 с.
  • Шаюк А.В. Комп’ютерно-томографічні розміри передньої черепної ямки залежно від краніотипу у практично здорових міських юнаків та дівчат Подільського регіону / А.В. Шаюк // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія медицина. – 2009. – випуск 37. – С. 57-61.
  • Шаюк А.В. Комп’ютерно-томографічні параметри решітчастого лабіринту нервів у практично здорових юнаків та дівчат Поділля / А.В. Шаюк // Вісник морфології. – 2010. – Т. 16, № 2. – С. 456-459.
  • Giedd J.N. Structural magnetic resonance imaging of the adolescent brain / J.N. Giedd // Ann. NY Acad. Sci. – 2004. – Vol. 1021. – P. 77-85.
  • Lemaire J.J. Anatomy of the human thalamus based on spontaneous contrast and microscopic voxels in high-field magnetic resonance imaging / J.J. Lemaire, L. Sakka, L. Ouchchane [et al.] // Neurosurgery. – 2010. – Vol. 66 (3 Suppl Operative). – Р. 161-172.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №1(43), 2014 рік , 028-033 сторінки, код УДК 612.01+612.667:611.714:616-073.75-053.81