EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  А. А. Капустянська

  АНДРОГЕННИЙ ДИСБАЛАНС ПРИ ПОДАГРИЧНОМУ АРТРИТІ У ХВОРИХ ЧОЛОВІКІВ З ОЖИРІННЯМ


  Про автора: А. А. Капустянська
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація В роботі встановлена патогенетична роль тестостерону в розвитку та прогресуванні подагричного артриту та ожиріння у чоловіків. Доведено, що загострення подагричного артриту у чоловіків супроводжується змінами рівня тестостерону, що залежить від ступеня ожиріння. Виявлено тісний зв'язок між концентрацією рівнів тестостерону і сечової кислоти, а також стадією хвороби у чоловіків. Показано, що ожиріння у чоловіків сприяє розвитку дегенеративних змін кістково-суглобового апарату з порушенням рухової функції. У свою чергу, подагричний артрит у чоловіків сприяє розвитку надлишкової маси тіла та ожиріння.
  Ключові слова подагричний артрит, ожиріння, тестостерон
  Список цитованої літератури
  • Барскова В.Г. Диагностика подагрического артрита / В.Г. Барскова // Русский медицинский журнал. – 2011. – Т 19. - №10. - С.614-617.
  • Більченко О.В. Эректильная дисфункция как кардиологическая проблема / О.В. Більченко // Здоров’я України.– 2011.– № 2.– С.48-49.
  • Борткевич О.П. Подагра: сучасний стан проблеми, підходи до діагностики та шляхи корекції / О.П. Борткевич, Ю.В. Білявська // Здоров’я України. – 2011. – №2. – С.69-71.
  • Верткин А.Л. Поднимем мужской вопрос: снова обсуждаем эректильную функцию / А.Л. Верткин, А.А. Водолазская, Е.К. Кривцова / Consilium Medicum. – 2010. – Т. 12, №7.
  • Ждан В.Н. Влияние препарата “Криоцелл – криоэкстракт плаценты” на уровень тестостерона в комплексном лечении обострения подагрического артрита у больных с ожирением / В.Н. Ждан, А.А. Капустянская, В.И. Шепитько [и др.] // Клеточная трансплантология и тканевая инженерия. – 2012. – Т. 7, № 2. –25 с.
  • Ждан В.М. Вдосконалення діагностики подагричного артриту у хворих з ожирінням / В.М. Ждан, А.А. Капустянська, Д.В. Капустянський // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2012. – Т. 12, № 1 - 2 (37 - 38). – С. 101 – 103.
  • Ждан В.М. Ефективність базисної терапії подагричного артриту у хворих із супутньою патологією / В.М. Ждан, А.А. Капустянська // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2013. – Т. 13, № 2 (42). – С. 104 – 106.
  • Казимирко В.К. Ревматология / В.К. Казимирко, В.М. Коваленко // – Донецк: Заславский А.Ю., - 2009. – 443 с.
  • Мазуров В.И. Клиническая ревматология / В.И. Мазуров // – СПб.: Фолиант, - 2001. – 416 с.
  •  Максудова А.Н. Подагра / А.Н. Максудова, И.Г. Салихов, Р.А. Хабиров // – М.: МЕДпресс-информ, - 2008. – 83с.
  • Насонов Е.Л. Современные технологии и перспективы лабораторной диагностики ревматических заболеваний / Е.Л. Насонов, Е.Н. Александрова // Терапевтический архив. – 2010. - №5. – С.5-8.
  •  Передерій В.Г. Основи внутрішньої медицини / В.Г. Передерій, С.М. Ткач // – Вінниця: Нова книга, - 2010. – Т. 3. – 1004 с.
  • Яцишин Р.І. Особливості клініко-біохімічних порушень у хворих на подагричний артрит на фоні метаболічного синдрому та методи їх корекції / Р.І. Яцишин, В.В. Мигович // Український ревматологічний журнал. – 2010. – Т. 42, № 4. – С. 50–54.
  • Borman P. Rheumatoid and gouty arthritis: two types of nodules trafficking in one patient / P. Borman, F. Tuncay, L. Ozçakar // Acta Reumatol Port. − 2009. − Vol. 34, N 4. − P.683-684.
  • Chui CH. Diagnostic dilemmas in unusual presentations of gout / C.H. Chui, J.Y. Lee // Aust Fam Physician. − 2007. − Vol.36, N11. – P.931-940
  •  Keith MP. Updates in the management of gout / M.P. Keith // Am J Med. – 2007. – Vol.120, N3. – P.221-224.
  •  Sebeny PJ. Refractory polyarticular gouty arthritis as a manifestation of immune reconstitution inflammatory syndrome / P.J. Sebeny, M.P. Keith, K.M. Love [et al.] // J Clin Rheumatol. − 2010. − Vol. 16, N 1. − P. 40-42.
  • Terkeltaub R. Update on gout: new therapeutic strategies and options / R. Terkeltaub // Nat Rev Rheumatol.− 2010.− Vol. 6, N 1.− P. 30-38.
  •  Varughese G.I. A caveat in the management of acute gout / G.I. Varughese, A.I. Varghese, A.A. Tahrani //Am J Med. – 2007. – Vol.120, N11. –31 p.
  •  Yoo H.G. Prevalence of insulin resistance and metabolic syndrome in patients with gouty arthritis / H.G. Yoo, S.I. Lee, H.J. Chae [et al.] // Rheumatol Int. − 2009. − Vol. 20.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №1(43), 2014 рік , 042-045 сторінки, код УДК 616.72-002.78-056.5-07