EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  С. П. Московко, І. В. Гунас, Ю. Г. Шевчук

  РЕГРЕСІЙНІ МОДЕЛІ КОМП’ЮТЕРНО-ТОМОГРАФІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЛІКВОРОУТРИМУЮЧИХ СТРУКТУР ГОЛОВНОГО МОЗКУ У ЗДОРОВИХ ДІВЧАТ


  Про автора: С. П. Московко, І. В. Гунас, Ю. Г. Шевчук
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Метою дослідження була побудова регресійних моделей нормативних комп’ютерно-томографічних параметрів ліквороутримуючих структур головного мозку у здорових міських дівчат Поділля з мезоцефалічною формою черепа в залежності від особливостей будови й розмірів тіла. У практично здорових дівчат мезоцефалів більш ніж в 85 % випадків побудовані моделі нормативних індивідуальних комп’ютерно-томографічних параметрів ліквороутримуючих структур головного мозку, що мають точність опису регресійної залежності від 54,3 до 82,8 %. Найбільш часто до побудованих моделей входили: обхватні розміри тіла (29,7 %), кефалометричні розміри (19,5 %), діаметри тіла (15,3 %) та товщина шкірно-жирових складок (12,7 %).
  Ключові слова регресійні моделі, комп’ютерна томографія, ліквороутримуючі структури головного мозку, здорові дівчата мезоцефали, антропометрія
  Список цитованої літератури
  • Андреев И.А. Индивидуально-типологические особенности параметров желудочковой системы головного мозга человека : автореф. дис… канд. мед. наук : 14.00.02 – анатомия человека / Игорь Анатольевич Андреев // – Санкт-Петербург, - 2008. – 23 с.
  • Бунак В.В. Антропометрия / В. В. Бунак // – М.: Учмедгиз Наркомпроса РСФСР, - 1941. – 368 с.
  • Баев А.А. Магнитно-резонансная томография головного мозга. Нормальная анатомия / А.А. Баев, О.В. Божко, В.В. Чураянц // – М. : Медицина, - 2000. – 128 с.
  • Гунас І.В. Моделі комп’ютерно-томографічних параметрів ліквороутримуючих структур головного мозку у здорових дівчат-доліхоцефалів у залежності від антропометричних і соматотипологічних показників / І.В. Гунас, Ю.Г. Шевчук, О. П. Богачук // Український морфологічний альманах. – 2012. – Т. 10, № 4. – С. 35-39.
  • Ковешников В.Г. Медицинская антропология / В.Г. Ковешников, Б.А. Никитюк // – Киев:Здоров'я,- 1992.– 200 с.
  • Мёллер Т.Б. Атлас секционной анатомии человека на примере КТ- и МРТ-срезов. В 3 томах. Том 1. Голова и шея / Т.Б. Мёллер, Э. Ральф // – М.: МедПресс, - 2008. – 272 с.
  • Никитюк Б.А. Медицинская антропология и востановительная медицина / Б.А. Никитюк, Н.А. Корнетов // Росийские морфологические ведомости. – 1997. – № 2-3. – С. 141-145.
  • Никитюк Б.А. Теория и практика интегративной антропологии. Очерки / Б.А. Никитюк, В.М. Мороз, Д.Б. Никитю // – Киев–Винница: Здоров’я, - 1998. – 301 с.
  • Сарафинюк Л.А. Математичне моделювання нормативних реографічних параметрів центральної гемодинаміки у міських хлопців, які належать до різних конституційних типів, у залежності від антропо-соматотипологічних особливостей / Л.А. Сарафинюк // Клінічна та експериментальна патологія. – 2008. – Т. 7, № 4. – С. 41-48.
  • Терновой С.К. Компьютерная томография: учеб. пос. / С.К. Терновой, А.Б. Абдураимов, И.С. Федотенков // – М.: ГЭОТАР-Медиа, - 2008. – 176 с.
  • Шевчук Ю.Г. Моделювання комп’ютерно-томографічних розмірів ліквороутримуючих структур головного мозку у практично здорових дівчат Поділля в залежності від антропо-соматотипологічних параметрів / Ю.Г. Шевчук // Biomedical and biosocial anthropology. – 2012. – № 19. – С.146-150.
  • Carter J.L. Somatotyping – development and applications / J.L. Carter, B.H. Heath // – Cambridge : Cambridge University Press, - 1990. – 504 p.
  • Heymsfield S.B. Anthropometric measurement of muscle mass: revised equations for calculating bone-free arm muscle area / S.B. Heymsfield //Am. J. Clin. Nutr. – 1982. – Vol. 36, № 4. – P. 680-690.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №1(43), 2014 рік , 059-063 сторінки, код УДК 616-073.756.8:572.087:572.5:616.853-053.7