RussianEnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Т. В. Перебендюк

  ВПЛИВ СТРЕПТОКОКУ ГРУПИ В НА ПЕРЕБІГ ВАГІТНОСТІ, ПОЛОГІВ ТА ПІСЛЯПОЛОГОВОГО ПЕРІОДУ У СГВ-ПОЗИТИВНИХ ВАГІТНИХ ПІСЛЯ ЕКЗ


  Про автора: Т. В. Перебендюк
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Вивчено перебіг вагітності та пологів у СГВ-позитивних вагітних після ЕКЗ на фоні застосування різних схем профілактики та лікування інтраамніального СГВ-інфікування плода. Встановлено, що загострення урогенітальної патології під час вагітності, безсумнівно асоціюється з СГВ-колонізацією вагітної. При використанні запропонованої схеми лікувально-профілактичних заходів інтраамніального інфікування плода спостерігається достовірне зменшення кількості вагітних з ускладненнями під час вагітності і пологів.
  Ключові слова ЕКЗ, інтраамніальне інфікування, стрептокок групи В, вагітність, пологи
  Список цитованої літератури
  • Айламазян Э. К. Акушерство / Э. К. Айламазян, В. И. Кулаков, В. Е. Радзинский [и др.]// – М. : ГЭОТАР-Медия, - 2009. – С. 881 – 885.
  • Макаров И. О. Ведение беременности после ЭКО (клиническая лекция) / И. О. Макаров // Гинекология. – 2010. – Т. 12, № 2. – С. 16 – 20.
  • Макаров И. О. Пути снижения репродуктивных потерь / И. О. Макаров // Репродуктивная эндокринология. – 2013. – № 1 (9). – С. 95 – 97.
  • Оганян К. А. Влияние стрептококков группы В, колонизирующих урогенитальный тракт беременных, на течение и исход беременности / К. А. Оганян, О. Н. Аржанова, С. Л. Зациорская [и др.] // – Петрозаводск, 2005. – С. 148 – 150.
  • Оганян К. А. Течение и исход беременности при колонизации мочеполового тракта женщин стретококками группы В и D: автореф. дис. на соискание уч. степени к. мед. наук: спец. 14.00.01 „Акушерство и гинекология” / К. А. Оганян // – СПб, - 2008. – 17 с.
  • Струк В. Ф. Вплив бактеріального вагінозу на інфікування плода і новонародженого при невиношуванні вагітності / В. Ф. Струк // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2001. – № 4 (386). – С. 110 - 113.
  • Суворов А. Н. Течение и исход беременности при колонизации урогенитального тракта женщин стрептококками группы В, содержащими гены SSPB сімейства / А. Н. Суворов, А. М. Савичева, О. Н. Аржанова [и др.] // Журнал акушерства и женских болезней. – 2006. – № 2. – С. 47 – 52.
  • СадоваН. В. Диагностика, профилактика и лечение перинатальной Streptococcus agalactiae инфекции / Н. В. Садова, А. Л. Заплатников, О. Ю. Шипулина [и др.] // Мать и дитя. Педиатрия. – 2011. – № 22. – С. 1334 – 1336.
  • Шкоба Л. С. Профілактика інтраамніального інфікування у вагітних після допоміжних репродуктивних технологій: автореф. дис. на здоб. наук. ст. к. мед. наук : спец. 14.00.01 «Акушерство та гінекологія» / Л.С. Шкоба // – К., 2005. – 19 c.
  • Apgar B. S. Prevention of Group B Streptococcal disease in the newborn / B. S. Apgar, G. Greenberg, G. Yen // Am. Fam. Physician. – 2005. – Mar.1, Vol. 71(5). – Р. 903 – 910.
  • Baltimore R. S. Early-onset neonatal sepsis in the era of group В streptococcal prevention / R. S. Baltimore, S. M. Huie, J. I. Meek [et al.] // Pediatrics. – 2001. – Vol. 108. – Р. 1094–1098.
  • Berner R. Group B-Streptococcus during pregnancy and infancy / R. Berner //Curr. Opin. Infect. – 2002. – Vol. 15. – P. 307 – 313.
  • Centers for Disease Control and Prevention: Prevention of perinatal group B streptococcal disease // Morbid Mortal Weekly Rep. – 2002. – Vol. 51. – Р. 1 – 22.
  • Committee on infectious diseases and committee on fetus and newborn. Recommendations for the prevention of perinatal Group B Streptococcal (GBS) disease // Pediatrics. – 2011. – № 1. – Р. 128:000.
  • Schrag S. Prevention of perinatal group B streptococcal disease. Revised guidelines from the CDC / S. Schrag, R. Gorwitz, K. Fultz-Butts [et al.] // MMWR Recomm. Rep. – 2002. – Vol. 51 (RR–11). – P. 1 – 22.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №1(43), 2014 рік , 075-080 сторінки, код УДК 579.862:618.2:618.4