RussianEnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  П.І. Ткаченко, Л.Е. Весніна, В.О. Доброскок, М.В. Микитюк

  РОЛЬ РЕГУЛЯЦІЇ РІВНЯ ІНТЕРЛЕЙКІНІВ У РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕРЕБІГУ ГОСТРОГО ГНІЙНОГО ПІДНИЖНЬОЩЕЛЕПНОГО ЛИМФАДЕНІТУ У ДІТЕЙ


  Про автора: П.І. Ткаченко, Л.Е. Весніна, В.О. Доброскок, М.В. Микитюк
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація В статті наведено клінічну характеристику перебігу гострого гнійного піднижньощелепного лімфаденіту у дітей та представлено динаміку зміни рівнів про- та протизапальних інтерлейкінів в ротовій рідині та сироватці крові при включенні до складу протокольних заходів препарату цитокінового ряду поліоксидонія. Отримані результати дають можливість стверджувати про його виражену імуномоделюючу дію, що дає змогу використовувати його і при інших нозологічних формах гнійного запалення.
  Ключові слова діти, лімфаденіт, поліоксидоній
  Список цитованої літератури
  • Астафьев А. В. Динамика уровня цитокинов и качества жизни у больных внебольничной пневмонией на фоне хронической обструктивной болезни легких / А. В. Астафьев, В. И. Совалкин // Омский научный вестник. – 2009. – № 1. – С. 56–60.
  • Ахмедов Г.Д. Влияние на цитокиновый статус антибактериальной и иммуномодулирующей терапии инфекционно-воспалительных осложнений хирургических вмешательств в полости рта / Г. Д. Ахмедов  Т. В. Царёва / Стоматология. – 2011. – № 4. – С. 13-15.
  • Абатуров А. Е. Инициация воспалительного процесса при вирусных и бактериальных заболеваниях, возможности и перспективы медикаментозного управления / А. Е. Абатуров, А. П. Волосовец, Е. И. Юлиш. – Харьков, - 2011. − 391с.
  • Боровиков В. П. Искусство анализа данных на компьютере (для профессионалов) / В. П. Боровиков // – СПб. : Питер, - 2003. – 688 с.
  • Бабаченко И. В. Перспективные направления применения рекомбинантного интерлейкина-2 в комплексной терапии инфекционных заболеваний / И. В. Бабаченко, В. Н. Егорова // Terra Medica. – 2006. – № 4 (44). – С. 35-39.
  • Білоклицька Г. Ф. Особливості цитокінового статусу у хворих на генералізований пародонтит, асоційований з різними формами ревматоїдного артриту / Г. Ф. Білоклицька, Г. М. Воробйова, Н. В. Цецура // Новони стоматології. – 2010. − № 3. – С. 64-67.
  • Гударьян А. А. Цитокиновый статус у больных генерализованным пародонтитом при сахарном диабете 2 типа / А. А. Гударьян // Український стоматологічний альманах. − 2007. − № 3. − С. 24-29.
  • Головкин А. С. Цитокиновый статус при онкогематологических заболеваниях у детей в процессе химиотерапевтического лечения / А. С. Головкин, А. В. Шабалдин, Н. М. Головкина // Медицинская иммунология. – 2007. – Т. 9, № 2-3. − С. 273-274.
  • Доржиева З. В. Роль цитокинов в регуляции воспаления тканей пародонта у больных сахарным диабетом 2-го типа / З. В. Доржиева, О. О. Спасова // Российский стоматологический журнал. – 2008. − № 6. – С.  28-29.
  • Доброскок В.О. Оптимізація лікування дітей з гострими гнійними запальними захворюваннями щелепно-лицевої ділянки : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 / Доброскок Віталіна Олексіївна. – Полтава, - 2013. – 193 с.
  • Железникова Г. Ф. Цитокины как предикторы течения и исход инфекций / Г. Ф. Железникова // Цитокины и воспаление. – 2009. – Т. 8, № 1. – С. 10-17.
  • Исамулаева А. З. Стоматологический статус и показатели цитокинового спектра в секрете полости рта у детей с бронхиальной астмой / А. З. Исамулаева, Т. Ф. Данилина, О. А. Башкина [и др.] // Астраханский медицинский журнал. − 2010. − № 4. − С. 33-37.
  • Игнатов М. Ю. Цитокины и аутоантитела к ним при одонтогенных абсцесах челюстно-лицевой области / М. Ю. Игнатов, Н. Н. Цибиков // Кубанский научный медицинский вестник. − 2010. − № 1. − С. 39-41.
  • Карзакова Л. М. Цитокиновый профиль при гнойно-воспалительных заболеваниях лица и шеи / Л. М. Карзакова, И. А. Сидоров, В. А. Романов // Вопросы клинической медицины : материалы научно-практической конференции. Вып. 2 / под общ. ред. В. В. Тенюкова : тезисы докл. – Чебоксары, 2012. – С. 42-44.
  • Сидоров И. А. Выбор оптимального варианта комплексного лечения острых гнойно-воспалительных заболеваний лица и шеи / И. А. Сидоров, А. Н. Волков, Л. М. Карзакова [и др.] // Здравоохранение Чувашии. – 2009. – № 3. – С. 87-92.
  • Сидоров И. А. Оценка эффективности цитокинотерапии при тяжелых гнойно-воспалительных заболеваниях лица и шеи / И. А. Сидоров, Л. М. Карзакова, А. Н. Волков, А. С. Cимбирцев // Цитокины и воспаление. – 2012. – Т. 11, № 3. – С. 31– 34.
  • Ткаченко П.І. Рівень прозапальних та протизапальних інтерлейкінів в сироватці крові при гострому гнійному лімфаденіті і гострому одонтогенному остеомієліті нижньої щелепи у дітей / П.І. Ткаченко, Л.Е. Весніна, В.О. Доброскок, М.В. Микитюк // Український стоматологічний альманах. – 2013. − №2. – С.83-85.
  •  Ткаченко П.І. Цитокіновий профіль ротової рідини при гострому гнійному лімфаденіті і гострому одонтогенному остеомієліті нижньої щелепи у дітей / П.І. Ткаченко, Л.Е. Весніна, В.О. Доброскок, М.В. Микитюк // Вісник проблем біології і медицини. – 2013. − №1. – С.245-248.
  •  Kelk P.  IL-lβ secretion induced by Aggregatibacter (Actinobacillus) actinomycetemcomitans is mainly caused by the leukotoxin / P. Kelk, R. Claesson, C. Chen [et al.] // Int. J. Med. Microbiol. − 2008. − Vol. 298, № 5. − P. 529-541.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №1(43), 2014 рік , 080-085 сторінки, код УДК 616.716.8-002-053-2-085