RussianEnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Бахолдіна О.І.

  ІМУННІ МЕХАНІЗМИ ДЕТОКСИКАЦІЙНОЇ ДІЇ МІНЕРАЛЬНИХ ВОД У ЩУРІВ В УМОВАХ ХРОНІЧНОГО ЕМОЦІЙНОГО СТРЕСУ


  Про автора: Бахолдіна О.І.
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація В експериментальних дослідженнях, які виконані на 70 білих щурах, у 5-ти серіях досліду показано, що курсове застосування застосування маломінералізованих МВ у щурів з хронічним емоційним стресом значною мірою відновлює детоксікаційну функцію імунної системи та попереджує розвиток прояв ЕІ. Виявлені деякі особливості механізму реалізації цього ефекту. Отримані дані можуть служити обґрунтуванням для створення патогенетично спрямованих методів профілактики хронічного емоційного стресу з використанням природних факторів.
  Ключові слова хронічний емоційний стрес, ендогенна інтоксикація, мінеральні води
  Список цитованої літератури
  • Афанасьева И.А. Фагоцитарная активность лейкоцитов при физических нагрузках / И.А. Афанасьева, М.Я. Левин, Ю.К Кульчицкая // Мед. иммунология. - 2006. - Т.8, № 2-3. - С. 362.
  • Бахолдина Е.И. Исследование функционального состояния нейтрофильно-макрофагального звена иммунной системы в формировании эндогенной интоксикации при хроническом стрессе у крыс / Е.И. Бахолдина // - Минск: - 2012 - С. 233 -238.
  • Долгушин И.И. Оценка влияния гидрокарбонатно-хлоридной натриевой минеральной воды на иммунную систему крыс/ И.И. Долгушин, О.Л. Колесников, Г.А. Селянина  [и др.] // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. - 2000. - № 4. - С. 13-14.
  • Золотарьова Т.А. Методичні рекомендації з методів досліджень біологічної дії природних лікувальних ресурсів та преформованих лікувальних засобів: мінеральні природні лікувально-столові та лікувальні води, напої на їхній основі; штучно-мінералізовані води; пелоїди, розсоли, глини, воски та препарати на їхній основі / Т.А. Золотарьова, Б.А. Насібуллін, Н.О. Алексєєнко [та ін.] // - К., - 2009 р. - 118 с.
  • Золотарева Т.А. Роль иммунологических механизмов в формировании стресс-индуцированной эндогенной интоксикации / Т.А. Золотарева, Е.И. Бахолдина, Е.С. Павлова // Медицинская реабилитация, курортология, физиотерапия. - 2013. - № 2. - С. 27-30.
  • Колесников О.Л. Оценка влияния гидрокарбонатно-хлоридной натриевой минеральной воды на чувствительность крыс к действию стресса / О.Л. Колесников, И.И. Долгушин, Г.А. Селянина [и др.] // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. – 2001. - № 3. - С. 13-15.
  • Колесников О.Л. Оценка влияния уровня тревожности на состояние иммунной системы и обмена веществ / О.Л. Колесников, И.И. Долгушин, Г.А. Селянина [и др.] // - Иммунология Урала. - № 1 (4). – 2005. - С. 14-15.
  • Мураева Н.А. Возрастные аспекты иммуномодуляционных изменений при хроническом стрессе / Н.А. Мураева, М.Ю. Капитонова, А.И. Краюшкин  [и др.] // Фундаментальные исследования. - 2006. - № 5. - С. 64-65.
  • Пшеникова М.Г. Феномен стресса. Эмоциональный стресс и его роль в патологии / М.Г. Пшеникова // Патологическая физиология и экспериментальная терапия. - 2001. - № 1. - С. 26-30.
  • Павлова Е.С. Механизм иммунотропного эффекта питьевых минеральных вод / Е.С. Павлова, Е.И. Бахолдина // Український бальнеологічний журнал. - 2004. - № 1. - С. 11-15.
  • Патент № 61221 Україна МПК G 09В 23/28. Спосіб моделювання хронічного стресу / Золотарева Т.А., Насибуллин Б.А., Алексеенко Н.А., Гуща С.Г., Бондар И.В., Иванова А.В., Ярошенко Н.А.; заявник та патентовласник Укр. НДІ МР та К. - № 201015935; заявлено 29.12.2010, опубл. 11.07.2011, Промислова власність № 13 (кн. 1).
  •  Патент № 71656 Україна МПК G 01N 33/50. Спосіб діагностики ендогенної інтоксикації” / Золотарьова Т.А., Павлова О.С., Бахолдіна О.І., Олешко А.Я., Родомакін М.В.; заявник та патентовласник ДУ «Укр. НДІ МР та К МОЗ України», - № u 201114809; заявлено 13.12.2011; опубл. 25.07.2012. Промислова власність № 14.
  • Селянина Г.А. Об иммунотропном действии питьевых минеральных вод / Г.А. Селянина, И.И. Долгушин, А.А. Колесникова  [и др.] // Вопр. курортологии, физиотерапии и лечеб. физкультуры. - 2001. - № 4. - С. 51-53.
  •  European convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purposes. - Strasbourg: Council of Europe, - 1986. - 53 р.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №1(43), 2014 рік , 097-102 сторінки, код УДК 612.017.1:615.327.015.4:616.45-092.9