RussianEnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  О.В. Ганчо, Г.А. Лобань, О.М. Важнича, М.В. Скрипник

  ЧУТЛИВІСТЬ МУЗЕЙНИХ ШТАМІВ МІКРООРГАНІЗМІВ ДО КОМПОЗИЦІЙ НА ОСНОВІ НАНОЧАСТИНОК СРІБЛА ТА ПОХІДНОГО 3-ГІДРОКСИПІРИДИНУ


  Про автора: О.В. Ганчо, Г.А. Лобань, О.М. Важнича, М.В. Скрипник
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Вивчено чутливість музейних штамів S. aureus АТСС 25923, S. epidermidis АТСС 14990, E. coli АТСС 25922, E. faecalis АТСС 29212, C. albicans АТСС 10231 до наночастинок срібла (Ag), одержаних шляхом електронно-променевої технології та диспергованих у гідрофільному середовищі з використанням похідного 3-гідроксипіридину та полівінілпіролідону (ПВП) або декстрану. Показано, що такі дисперсії виявляють протимікробну активність насамперед стосовно E. coli АТСС 25922. Серед них найбільшу бактеріостатичну дію має рідина, до складу якої входять наночастинки Ag разом з похідним 3-гідроксипіридину та ПВП.
  Ключові слова чутливість мікроорганізмів, наночастинки, срібло, 3-гідроксипіридин
  Список цитованої літератури
  • Благитко Е.М. Серебро в медицине / Е.М. Благитко, В.А. Бурмистров, А.П. Колесников [ и др.] // – Новосибирск: Наука-центр, - 2004. – 256 с.
  • Воронков М.Г. Антибактериальные и гемостатические свойства серебряных солей полиакриловой кислоты / М.Г. Воронков, А.С. Коган, Л.М. Антоник [и др.] // Химико-фармацевтимческий журнал. – 2002. – Т. 36, № 2. - С. 27-29.
  • Воронина Т.А. Мексидол. Основные эффекты, механизм действия, применение / Т.А. Воронина // – М., - 2005. – 20 с.
  • Важнича О.М. До питання про деякі молекулярно-біологічні механізми дії 2-етил-6-метил-3-оксипіридину сукцинату / О.М. Важнича // Проблеми екології та медицини. – 2012. – Т.16, №5-6. – С. 25-29.
  • Губин С.П. Наночастицы благородных металлов и материалы на их основе. / С.П. Губин, Г.Ю. Юрков, Н.А. Катаева.– М.: ИОНХ РАН, - 2006. – 155 с.
  • Костенко В.А. Местное или системное действие антигипоксантов, иммобилизированных на хирургических нитях, определяет их фармакологические эффекты? / В.А. Костенко // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2001. – Т. 1, № 1-2. – C. 30-33.
  • Наказ МОЗ України за №167 від 05.04.2007 р. «Про затвердження методичних вказівок «Визначення чутливості мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів». – Режим доступу до документу: http://www.moz.gov.ua.
  • Патон Б.Є. Пат. 92556 Україна, МПК B82B 3/00, C23C 14/24, C23C 14/54. Спосіб одержання наночастинок системи метал-кисень із заданим складом електронно-променевим випаровуванням і конденсацією у вакуумі / Б.Є. Патон, Б.О. Мовчан, Ю.А. Курапов, К.Ю. Яковчук. Опубл. 10.11.10, бюл. №21.
  • Чекман І.С. Нанонаука: перспективи наукових досліджень / І.С. Чекман // Наука та інновації. – 2009. – Т.5, №3. – С. 89-93.
  • Akhavan О. Enhancement of antibacterial properties of Ag nanorods by electric field / O. Akhavan, E. Ghaderi // Sci. Technol. Adv. Mater. – 2009. – № 10. – Р. 51-70.
  • Chopra I. The increasing use of silver-based products as antimicrobial agents: useful development or cause for concern / I.Chopra // J. Antimicrob. Chem. – 2007. – №59. – Р. 587 - 590.
  • Egorova E.M. Silver nanoparticles: Properties, Characterization and Applications. Biological effects of silver nanoparticles / E.M. Egorova (Ed. by A.E. Welles). – Nova Science Publishers: New York, - 2010. – P.221-258.
  • Sondi I. Silver nanoparticles as antimicrobial agent: a case study on E. coli as a model for Gram-negative bacteria / I. Sondi, B. Salopek-Sondi // J. Colloid Interface Sc. – 2004. – № 275. – P. 177-182.
  • Sadeghi B. Synthesis and characterization of silver nanoparticles for antibacterial activity / B. Sadeghi, M. Jamali, Sh. Kia [et al.] // Int. J. Nano. Dim. – 2010. – № 1 (2). – P. 119-124.
  • Theivasanthi T. Anti-bacterial Studies of Silver Nanoparticles / T. Theivasanthi, M. Alagar // Journal Materials science: Materials in Medicine. – 2004. – №15. – Р. 107-114.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №1(43), 2014 рік , 102-105 сторінки, код УДК 579.22:546.57