EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  І. В. Гунас, І. В. Дзевульська, Е. В. Черкасов, О. І. Ковальчук

  ВПЛИВ ВНУТРІШНЬОВЕННОЇ ІНФУЗІЇ КОМБІНОВАНИХ ГІПЕРОСМОЛЯРНИХ РОЗЧИНІВ НА СТРУКТУРНІ ЗМІНИ ОРГАНІВ НЕЙРОІМУНОЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ ПРИ ОПІКОВІЙ ХВОРОБІ


  Про автора: І. В. Гунас, І. В. Дзевульська, Е. В. Черкасов, О. І. Ковальчук
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація В статті наведені дані щодо показників летальності та ендогенної інтоксикації, а також структурних змін аденогіпофіза, кіркової речовини надниркових залоз і тимусу при експериментальній опіковій хворобі у щурів за умов її лікування шляхом внутрішньовенної інфузії колоїдно-гіперосмолярних розчинів. Встановлено, що лактопротеїн-С діє як протектор судинної стінки і чинить мембранопластичний вплив на структуру органів.
  Ключові слова опікова хвороба, аденогіпофіз, кіркова речовина надниркових залоз, тимус
  Список цитованої літератури
  • Акмаев И.Г. От нейроэндокринологии к нейроиммуноэндокринологии /И.Г.Акмаев, В.В. Гриневич//Бюл. експер. биол – 2001. – Т.131, №1. – С.22-32.
  • Благодаров В. М. Типи клітинної смерті в тимусі щурів при опіковій хворобі та її терапевтичному лікуванні / В. М. Благодаров, Е. В. Черкасов, О. В. Благодарова // Biomedical and Biosocial Antropology. – 2011. - №16. – С. 64-68
  • Габриэлян Н.И. Скрининговый метод определения средних молекул в биологических жидкостях. Метод. рекоменд. / Н.И. Габриэлян, Э.Р. Левицкий, А.А. Дмитриев [и др.]. // М.: Медицина, - 1985. – 18с.
  • Гусак В.К. Оценка тяжести эндогенной интоксикации и выбор метода детоксикационной терапии у обожженных по данным лейкоцитограммы и биохимического мониторинга /, Э.Ц. Фисталь, И.И. Сперанский [и др.] // Клин. лаб. диагностика. – 2000. – №10. 36 с.
  • Кондрацький Б.О. Трансфузійний препарат «Лактопротеїн з сорбітолом» – фармакотоксикологічна характеристика / Б.О. Кондрацький, М.В. Миндюк, М.Й. Винарчик [та ін.] // Український журнал гематології та трансфузіології. – 2004. – №4 (4). – С. 36-39.
  • Кондрацький Б.О. Обгрунтування розробки білкового-сольового препарату «Лактопротеїн з сорбітолом» / Б.О. Кондрацький, М.В. Миндюк, М.Й. Винарчик [та ін.] // Український журнал гематології та трансфузіології. – 2004. – №2(4). – С. 43-47.
  • Кветной И.М. Нейроиммуноэндокринология тимуса / И.М. Кветной, А.А. Ярыгин, В.О. Полякова [и др.] // СПБ: Издательство ДЕАН, - 2005. – 160 с.
  • Козинець Г.П. Опікова травма та її наслідки / Г.П. Козинець, С.В. Слєсаренко, О.М. Сорокіна [та ін.]. // Дніпропетровськ: Преса України, - 2008. – 224 с.
  • Фещенко Ю.И. Инфузионная терапия в клинике внутренних болезней / Ю.И. Фещенко, Н.И. Гуменюк // Укр. хіміотерапевт. журн. – 2008. - № 1-2 (22). - С. 1-5.
  • Adly A. Oxidative stress and disease: an updated review / A. Adly // Res. J. Immunol. – 2010. – Vol. 3(2). – P. 129 – 145.
  • Keck M. Pathophysiology of burns / M. Keck, D. Herdon, L.-P. Komolz [et al.] // Wien Med. Wochenschr. – 2009. – Vol. 159. – P. 327-336.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №1(43), 2014 рік , 111-118 сторінки, код УДК 616.438-091.8-003.9:616-001.17:616-092.4