EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Н. С. Петрук

  УЛЬТРАСТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ НЕКСУСІВ ШЛУНОЧКОВИХ КАРДІОМІОЦИТІВ ЩУРІВ У ПОСТНАТАЛЬНОМУ ОНТОГЕНЕЗІ ПІСЛЯ ДІЇ ХРОНІЧНОЇ ПРЕНАТАЛЬНОЇ ГІПОКСІЇ


  Про автора: Н. С. Петрук
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Проведено ультраструктурний аналіз будови та розподілу щілинних міжклітинних контактів у шлуночковому міокарді щурів контрольної та експериментальної груп на 1-у, 3-ю, 7-у, 14-у, 30-у добу постнатального онтогенезу, а такожу статевозрілих особин. В якості контролю виступали інтактні здорові щури, до експериментальної групи входили тварини, що зазнавали дії хронічної пренатальної гіпоксії.Встановлено затримку перерозподілу щілинних контактів з латеральної поверхні кардіоміоцитіву бік вставного диска, скорочення сукупної довжини функціонально активної порції нексусів, наявність латерально розташованих щілинних контактів у зрілому міокарді шлуночків щурів, що зазнавали впливу хронічної пренатальної гіпоксії.
  Ключові слова щури, міокард шлуночків, постнатальний онтогенез, пренатальна гіпоксія, кільцевий нексус
  Список цитованої літератури
  • Твердохліб І.В. Пат. 83611 Україна, МПК7G01N 1/28. Спосіб установлення координат ультраструктур при трансмісійній електронній мікроскопії біологічних об'єктів / Твердохліб І.В., Петрук Н.С., Іванченко М.В. [та ін.] // - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України». - № u201300042; заявл. 02.01.13; опубл. 25.09.13, Бюл. № 18 (2013).
  • Петрук Н.С. Ультраструктурна характеристика механізму формування та розвитку вставного диска в робочому міокарді шлуночків щурів на етапах постнатального онтогенезу / Н. С. Петрук // Морфологія. – 2013. – Т. VІІ, № 3. – С. 94-100.
  • Уикли Б. Электронная микроскопия для начинающих/ Б. Уикли // - М.: Мир, - 1975. – 324 с.
  • Collins T. J. ImageJformicroscopy / T. J. Collins // BioTechniques. − 2007. − № 43. − P. 25-30.
  • Danon A. Hypoxia causes connexin 43 internalization inneonatal ratventricular myocytes / A. Danon, N. Zeevi-Levin, D. Y. Pinkovich[et al.] // Gen.Physiol.Biophys. − 2010. – Vol. 29, № 3. – P. 222-223.
  • Legato M. J. Cellular mechanisms of normal growthin themammalian heart. I. Qualitative and quanti tativefeatures of ventricularar chitecture inthedog from birtht of ivemonthsofage/ M. J. Legato // Circ. Res. − 1979. – Vol. 44. − 250-262.
  • Palatinus J. A. The connexin43 carboxyl terminus and cardiac gapjunction organization. / J. A. Palatinus, J. M. Rhett, R. G. Gourdie // Biochim. Biophys. Acta. − 2012. – Vol. 1818, № 8. – P. 1831-1843.
  • Zeevi-Levin N. Gap junctional remodeling by hypoxiain cultured neonatal ratventricular myocytes / N. Zeevi-Levin, Y. D. Barac, Y.Reisner [et al.] // Cardiovasc.Res. − 2005. – Vol. 66, № 1. – P. 64-73.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №1(43), 2014 рік , 146-149 сторінки, код УДК 611.127:611.013:611.018