EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  О. Я. Шутурма

  ВПЛИВ АНТИОКСИДАНТУ ТА ЕНТЕРОСОРБЕНТУ НА МОРФОЛОГІЧНИЙ СТАН СТІНКИ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПАНКРЕАТИТУ


  Про автора: О. Я. Шутурма
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація В експерименті на білих щурах встановлені особливості гістологічних і морфометричних змін стінки дванадцятипалої кишки при експериментальному панкреатиті та за умов корекції. В якості коригуючих чинників ми застосували комбіноване поєднання вуглецевого сорбенту ГСГД та антиоксидно-вітамінного комплексу Ліволін форте. Одержані результати показали відносну нормалізацію морфометричних показників уже на 7 добу досліду.
  Ключові слова дванадцятипала кишка, морфометричні показники, антиоксидант, гемосорбент, панкреатит
  Список цитованої літератури
  • Антіпова С.В. Вплив гепатозахисного препарату Ліволін форте на показники перекисного окислення ліпідів та рівень „середніх молекул” у хворих на рак тіла матки із супутньою патологією гепатобіліарної системи / С.В. Антіпова // Український медичний альманах.– 2006. – Т. 9, № 5.– 12 с.
  • Велигоцкий Н.Н. Проблемы хирургического лечения хронического панкреатита / Н.Н. Велигоцкий, Д.В. Оклей // Международный медицинский журнал.– 2006.– № 1.– С.45–50.
  • Губергриц Н Б. Функциональные нарушения тонкой кишки при хроническом панкреатите / Н.Б. Губергриц // Врачебное дело.– 2011.– № 3.– С.9–12.
  • Каримов Х.Я. Динамика морфологических изменений в тканях поджелудочной железы, печени и слизистой оболочки тонкой кишки при остром панкреатите / Х.Я. Каримов, Хайрулло Угли Муродулло // Лікарська справа. – 2002.– № 1.– С.105–106.
  • Корепанов А.И. Состояние дуоденального эпителия при заболеваниях двенадцатиперстной кишки / А.И. Корепанов // Клиническая медицина. – 2004. – № 11. – С. 29–30.
  • Казимирко В.К. Aнтиоксидантная система и ее функционирование в организме человека / В.К. Казимирко, В.И. Мальцев // Здоров’я України. – 2007. – № 5. – С. 15 – 24.
  • Мосієнко Г.П. Деякі особливості функціональних захворювань травного каналу в осіб молодого віку / Г.П. Мосієнко // Лікарська справа. Врачебное дело. – 2006. – № 4. – С. 37–41.
  • Меланіч С.Л. Особливості мікроскопічної характеристики слизової оболонки гастродуоденальної зони при хронічному калькульозному холециститі в поєднанні з пептичною виразкою та хронічним гастродуоденітом / С.Л. Меланіч // Сімейна медицина. – 2006. – № 4. – 60–63.
  • Мудра В.М. Ефективність гепатопротектору Ліволіну форте при лікуванні хворих генералізованим пародонтитом на фоні хронічної патології гепатобіліарної системи / В.М. Мудра // Український медичний альманах.– 2006. – Т. 9, № 5.– С. 101–102.
  • Bennett G.L. Pancreatic ultrasonography / G.L. Bennett, L.E Hann // Surg. Clin. North. Am. – 2001. – Vol.81(2). – P.259–281.
  • Lee W. Jennifer Future applications of antioxidants in premature infants / Jennifer W. Lee, Jonathan M. Davis // Curr. Opin. Pediatr. Author manuscript. - 2011. - № 23(2). - Р. 161-166.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №1(43), 2014 рік , 159-162 сторінки, код УДК 616.37-002-085.246.2/.272.4-06. 616.342-091.8-071.3]-092.9