EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Ю. В. Сенчакович, Г. А. Єрошенко, К. С. Казакова, С.М. Білаш

  ВПЛИВ МЕТАКРИЛАТУ НА ФУНКЦІЮ СЛИННИХ ЗАЛОЗ


  Про автора: Ю. В. Сенчакович, Г. А. Єрошенко, К. С. Казакова, С.М. Білаш
  Рубрика ОГЛЯДИ ЛІТЕРАТУРИ
  Тип статті Оглядова стаття
  Анотація Збільшення середньої тривалості життя людей, патологія твердих тканин зубів, і, особливо тканин пародонту, призводить до прогресуючої втрати зубів, у зв'язку з чим, збільшується потреба в зубних протезах. Акрилові пластмаси, які нині застосовуються як базисні матеріали, не можна вважати індиферентними для тканин порожнини рота, зокрема для слизової оболонки. Вплив метарилату на функцію слинних залоз є багатофакторним. За даними літератури, це приводить в першу чергу до різкого зниження рівня секреції. Наслідком чого є порушення гомеостазу ротової порожнини, зниження захисної функції слизової оболонки порожнини рота та зниження якості жувальної функції.
  Ключові слова метакрилат, зубні протези, слинні залози
  Список цитованої літератури
  • Власова И.В. Спектрофотометрическое определение метилметакрилата как способ контроля качества стоматологических изделий / И.В. Власова, Г.В.Кузьмин, А.В. Блинникова // Вестник Омского университета.- 1999. - № 1.- С.24-25.
  • Гаврилюк С. М. Дещо про адаптацію до знімних протезів / С. М. Гаврилюк // Матеріали I (VIII) з’їзду Асоціації стоматологів України. – Київ. – 1999. – 389 с.
  • Галлямова A.B. Частота скрытого кандндоза среди больных со стоматологической патологией / A.B. Галлямова // Современные вопросы стоматологии: Материалы региональной юбилейной научно-практической конференции стоматологов.- Ижевск, - 2007. - С. 97-98.
  • Дорошенко О.М. Цитотоксична дія метилового ефіру метакрилової кислоти зі зшивагентом / О.М.Дорошенко //Фармакологія та лікарська токсикологія.- 2009.- № 1(8).- С.13-14.
  • Иванов Н. С. Изменение секрета желез твердого неба у лиц, пользующихся съемными пластиночными протезами / Н. С. Иванов // Стоматология. –2003. – №5. – С. 97–98.
  • Жолудев С. Е. Клиника, диагностика, лечение н профилактика явлений непереносимости акриловых зубных протезов: Автореф. Дис. кан. мед. наук: 14.01.21 / С. Е. Жолудев // - Екатеринбург.- 1998. - 182 с.
  • Жолудев С. Е. Способы улучшения адаптации у лиц с проблемами переносимости материалов съемных зубных протезов //www.e-stomatology. ru/pressa/periodika/maestro/19/ 92
  • Зайченко О.В. Влияние биодеструкции съемных пластиночных зубных протезов из различных акриловых пластмасс на ткани ротовой полости: Автореф. Дис. кан. мед. наук: 14.01.21/ О.В. Зайченко // - М.- 2005.- 34 с.
  • Косенко К.Н. Секреторная активность слюнны желез у пациентов со съемними зубними протезами,страдающими грибковим стоматитом /К.Н. Косенко, И.А. Паненко, Т.П. Терешина // Вісник стоматології. - 2006.- № 1. - С.51-53.
  • Кравец Т.П. Непереносимость пластмассовых зубних протезов / Т.П. Кравец, М.Ю. Кравец // Стоматолог. - 2008. - N 6. - С. 40-45.
  • Кузнєцов В.В. Покращення якості базисних матеріалів для знімних протезів/ В. В. Кузнєцов // Вісник стоматології. - 2008. - № 1. - С. 91–92.
  • Лазебник А.И. Влияние съемных пластинчатих протезов на секреторную функцию слюнных желез и состав медиаторов слюны: Автореф. дис. кан. мед. наук: 14.00.21,14.00.16 - стоматология / А.И. Лазебник // – Москва, - 1987. – 16 с.
  • Марченко А.И. Кандидозы слизистой оболочки полости рта / А.И. Марченко, М.М. Руденко // - Киев: Здоров'я, - 1978.- 72 с.
  • Нідзельський М.Я. Механізми адаптації до повних знімних пластиночних зубних протезів і методи їх корекції (клініко - експериментальне дослідження): Автореф. Дис. д-ра мед. наук: 14.01.22 / Полтава, - 1996. - 268 с.
  • Палійчук І.В. Експрес-метод визначення мономеру в знімних пластинчатих протезах/ І.В. Палійчук, М.М. Рожко // Актуальні проблеми ортопедичної стоматології: Мат. наук.-практ. конф. – Івано-Франківськ. - 1995. – 87 с.
  • Пожарницка М.М. Возрастние изменения секреторной функции слюных желез / М.М. Пожарницка, Ю.М. Максимовский, О.В. Макарова [та ін.] // Стоматология. - 2002.- №3-6.- С.53-54.
  • Сысоев Н.П. Биологическая оценка съемных пластиночных протезов на основе компонентов системы гемостаза / Н.П. Сысоев, С.И. Жадько, В.Ф. Русяев // Тр. Крымского мед. ин-та. – Симферополь. - 1999. - 35 с.
  • Сафаров А.М. Состояние слизистой оболочки протезного ложа при съемном протезировании / А.М. Сафаров // Вісник стоматології. - 2010.- № 2. - С.121-123.
  • Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология / В.Н. Трезубов, М.З. Штейнгарт, Л.М. Мишнев // – Санкт- Петербург. Спец. лит.– 2001. – С. 270-310.
  • Терешина Т.П. Влияние остаточного мономера акриловых зубных протезов на функциональную активность слюнных желез (экспериментальное исследование) / Т. П. Терешина, Р. И. Бабий // Вестник стоматологии. – 2005. – № 4. – С. 47-51.
  • Чулак Л.Д. Розробка технології виготовлення та клінічне застосування біологічно інертних зубних протезів: Автореф. Дис. д-ра мед. наук: 14.01.21. / Л.Д. Чулак // – К., - 1997. – 34 с.
  • Якименко Д.О. Особливості профілактики і лікування протезних стоматитів у хворих з метаболічним синдромом : автореф. Дис. на здобуття наук. Ступеня канд. мед. наук: спец. 14.01.22 «стоматологія» / Д.О. Якименко // - Одеса, - 2012.- 20 с.
  • Blasiak J. Perspectives on the use of melatonin to reduce cytotoxic and genotoxic effects of methacrylate-based dental materials / J. Blasiak, J. Kasznicki, J. Drzewoski [еt al.] // Journal of Pineal Research. - 2011.- Vol. 51, №. 2. - Р. 157–162.
  • Jung Y.J. Effect of collagenase and esterase on resin-dentin interface: a comparative study between a total-etch adhesive and a self-etch adhesive / Y.J. Jung, H.K. Hyun, Y.J. Kim [еt al.] // American Journal of Dentistry – 2009. - Vol. 22, № 5. - Р. 295–298.
  • Poplawski T. Genotoxicity of urethane dimethacrylate, a tooth restoration component / T. Poplawski, K. Loba, E. Pawlowska [еt al.] // Toxicology in Vitro. – 2010. - Vol. 24, № 3. - Р. 854–862.
  • Ship J.A. Xerostomia and the geriatic patent / J.A. Ship, S.R. Pillemer, B.J. Baum // J. Am. Geriatr. Soc.-2002.- Vol.50, №3.- Р.535-543.
  • Schweikl H. Genetic and cellular toxicology of dental resin monomers / H. Schweikl, G. Spagnuolo, G. Schmalz // Journal of Dental Research. – 2006. - Vol. 85, № 10. - Р. 870–877.
  • Vasudeva А. Monomer systems for dental composites and their future: a review / А. Vasudeva // Journal of the California Dental Association. – 2009, Vol. 37, № 6. - Р. 389–398.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №1(43), 2014 рік , 181-185 сторінки, код УДК 611.316:616.314-76-77