EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  О. П. Ковальов, М. І. Кравців, О. М. Люлька, В. І. Ляховський, М. О. Дудченко, І. І. Нємченко

  ДЕСЯТИЛІТНІЙ ДОСВІД ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ЗОБУ


  Про автора: О. П. Ковальов, М. І. Кравців, О. М. Люлька, В. І. Ляховський, М. О. Дудченко, І. І. Нємченко
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Проведений аналіз 468 медичних карток стаціонарних хворих, які протягом 2004 – 2013 років оперовані з приводу зоба у відділенні хірургії №2 2-ї міської клінічної лікарні м. Полтави. Чоловіків було 58, жінок – 410. Вік хворих становив від 18 до 76, середній – 58,6±5,48 років. Хірургічний доступ і об’єм оперативного втручання обирався виходячи з даних доопераційного обстеження. Доступ, який ми застосовуємо при операціях на щитоподібній залозі анатомічно обґрунтований, забезпечує необхідну експозицію органа, добре загоєння рани і косметичний ефект. Екстрафасціальна методика видалення ЩЗ або її частини дозволяє оптимізувати візуальний контроль операції та забезпечує її радикальність. Досвід оперативних втручань на ЩЗ дозволяє покращити результати хірургічного лікування, при цьому знизити кількість післяопераційних ускладнень. Отримані дані свідчать про ефективність та достатню безпечність використаних нами підходів до лікування різних форм зобу.
  Ключові слова щитоподібна залоза, зоб, хірургічне лікування
  Список цитованої літератури
  • Ларін О. С.Аналіз діяльності ендокринологічної служби України у 2010 році та перспективи розвитку медичної допомоги хворим з ендокринною патологією / О.С.Ларін [та ін.] // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2011. – Т. 35, № 3. – С. 10–18.
  • Осадчук Д. В. Морфо-функціональне обґрунтування вибору об’єму оперативних втручань та післяопераційної реабілітації у хворих на вузловий колоїдний зоб // Автореф. дис. канд. мед. наук, 14.00.27 – хірургія / Д.В. Осадчук – Тернопіль. - 2010 – 20 с.
  • Hegedus L. Management of simple nodular goiter: current status and future perspectives. / L.Hegedus, S. J. Bonnema, F. N. Bennedbaek // Endocr. Rev. – 2003. – Vol. 1, № 24. – Р. 102-32.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №2(44), 2014 рік , 040-043 сторінки, код УДК 616.441-006.5-089