EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  О. І. Купчак

  АНАЛІЗ МІКРОБНОГО СКЛАДУ КОРЕНЕВОГО КАНАЛУ У ОСІБ З ХРОНІЧНИМ АПІКАЛЬНИМ ПЕРІОДОНТИТОМ І ЗАПАЛЬНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ПАРОДОНТА


  Про автора: О. І. Купчак
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Мета дослідження полягала у вивченні можливості інфікування кореневих каналів пародонтальної мікрофлорою у осіб з різною мірою вираженості запального процесу в пародонті. У дослідженнях взяли участь 3 групи осіб з хронічним періодонтитом: 1 - а - з інтактною СОПР (або локальним гінгівітом) (10 осіб); 2 - а - особи з генералізованим гінгівітом (9 осіб), 3-я- особи з пародонтитом поч. і 1 ст. (9 осіб). У всіх осіб з хронічним періодонтитом вперше проводилося ендодонтичне лікування. У всіх вивчали інтенсивність карієсу (КПУ) [8], гігієнічний стан порожнини рота за індексом Грін - Вермильйона [6] і стан тканин пародонта за індексами РМА і ПІ [7]. Проводили забір бактеріологічного матеріалу з кореневого каналу, який висівали на середовища для культивування бактерій в аеробних та анаеробних умовах. Ідентифікацію виділених штамів мікроорганізмів здійснювали на підставі морфологічних, культуральних і біохімічних ознак відповідно з визначником бактерій Д. Берги. Результати вивчення вмісту кореневого каналу у осіб з хронічним періодонтитом і різним станом пародонту (інтактний, гінгівіт, пародонтит) показали, що наявність запальних захворювань пародонту сприяє інфікуванню кореневого каналу. Чим більший ступінь деструкції пародонту, тим вище активність пародонтогенної мікрофлори.
  Ключові слова захворювання пародонту, хронічний апікальний періодонтит, мікрофлора кореневого каналу
  Список цитованої літератури
  • Волкова М. Н. Анализ микробного состава поддесневого налета пациентов с хроническим периодонтитом // Вестник Витебского государственного медицинского ун-та .- 2012.- №1. - С.138 - 145
  • Грудянов А. И. Частота выявления различных представителей пародонтопатогенной микрофлоры при пародонтите разной степени тяжести/ А. И. Грудянов, В. В. Овчинникова // Стоматология.- 2009.-№ 3.- С. 34-37.
  • Грималюк Т. Ю. Эндо-пародонтальная патология: вариант решения / Т. Ю.Грималюк, Т. Г. Хохрина //Эндодонтия.- 2011.- № 1-2 . - С. 79-82.
  • Дмитриева Л. А. Сравнительный анализ микробного содержимого корневых каналов и пародонтальных карманов у пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом и при интактном пародонте / Л. А. Дмитриева, В. Г. Атрушкевич, Д. Т. Галиева // Эндодонтия Тоday. – 2010. - №2.- С. 2 – 13.
  • Зырянова Н. В. Видовой состав анаэробной микрофлоры пародонтального кармана в зависимости от стадии пародонтита / Н. В. Зырянова, А. С. Григорьян, А. И. Грудянов [и др.] //Стоматология.- 2009.-№ 4.- С.43 - 47.
  • Иванов В. С. Заболевания пародонта/ В. С. Иванов– 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Мед. информ. агентство, - 1998. – 296 с.
  • Косенко К. Н. Профилактическая гигиена полости рта/ К. Н. Косенко, Т. П Терешина. – Одесса: КП ОГТ. – 2003. – 296 с.
  • Лукиных Л.М. Кариес зубов/ Л.М.Лукиных. – М.: Мед. кн., - 2001. – 188 с.
  • Митрофанов В. И. Клинический случай лечения сочетанного эндодонто-пародонтального поражения/ В. И. Митрофанов // Эндодонтия Тоday. - 2013. - № 1. - С.36 - 39
  • Хоулт Дж. Определитель бактерий Берджи: в 2-х т. / Дж. Хоулт, Н. Криг, П. Сни-т [и др.] - М.: Мир, - 1997. - 800 с. 
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №2(44), 2014 рік , 047-050 сторінки, код УДК 616.314-07+616.314.5+616.314.18-002.4