EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  А. М. Громова, О. Є. Афанасьєва, О. Л. Громова, В. Б. Мартиненко, Л. А. Нестеренко

  РОЛЬ ІНФЕКЦІЙ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ СТАТЕВИМ ШЛЯХОМ В РОЗВИТКУ ГІПЕРПЛАЗІЇ ЕНДОМЕРІЯ


  Про автора: А. М. Громова, О. Є. Афанасьєва, О. Л. Громова, В. Б. Мартиненко, Л. А. Нестеренко
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Метою роботи було вивчення ролі сексуально-трансмісивних інфекцій в розвитку гіперпластичних процесів ендометрія.Серед жінок з ГПЕ діагностований високий рівень інфікування збудниками сексуально-трансмісивних інфекцій (83,6%). Відсоток інфікування папіломавірусом людини 16\18 в першій групі жінок більш ніж в 5 разів перевищує даний показник в контрольній групі (р = 0,04). Сексуально-трансмісивні інфекції мають важливу роль в розвитку гіперпластичних змін слизової оболонки матки. Вищезазначене обумовлює необхідність проведення якісного інфекційного скринінгу з подальшим етіопатогенетичним лікуванням.
  Ключові слова гіперплазія ендометрія, папіломавірус людини 16\18
  Список цитованої літератури
  • Адамян Л. В. Современные методы диагностики и альтернативные методы лечения гиперпластических процессов и опухолей матки / Л. В. Адамян, Э. Р. Ткаченко, С. П. Киселев [и др.] // - М.: МЕД-прессинформ, - 2001. - С. 89–115.
  • Афанасьев М. С. Вирусно-бактериальная природа дисплазии и рака шейки матки / М. С. Афанасьев, В. А. Алешкин, С. С. Афанасьєв [и др.] // Вестник Российской академии медицинских наук. - 2004 - №6. - С. 35–40.
  • Болина А. А. Вирусно бактериальные инфекции и патология шейки матки / А. А. Болина // Профилактика рака шейки матки: взгляд в будущее: материалы международной научно- практической конференции. - Москва, - 2008 - С. 104–105.
  • Громова А. М. Малоінвазивна хірургія в діагностиці та лікуванні патології ендометрія / А.М. Громова, О.Є Афанасьева, В.Б. Мартиненко [та ін.] // Світ медицини та біології.- 2013.- № 3 (39).- С. 92-94.
  • Жук С. І. Проспективний аналіз факторів ризику виникнення гіперпластичних процесів ендометрія / С. І. Жук, А. М. Григоренко // Вісник наукових досліджень. - 2003.- №1.- С. 54–56.
  • Зайчик А. Ш. Общая патофизиология с основами иммунопатологии : учебник для вузов / А. Ш. Зайчик, Л. П. Чурилов // - Санкт-Петербург, - 2005. - С. 279–339.
  • Кулова Ф. Т. Некоторые аспекты патогенеза, диагностики и ведения больных с железистой гиперплазией эндометрия в период пери- и постменопаузы: дис. канд. мед. наук: спец. 14.00.01 / Кулова, Фатима Таймуразовна. - М., - 2002. - 141 с.
  • Кипич Н. В. Значимость молекулярно-генетических и иммунологических факторов в патогенезе и тактике ведения больных гиперпластическими процессами эндометрия: дис. канд. мед. наук: спец. 14.01.01 / Н. В. Кипич. - Санкт-Петербург, - 2011. - 158 с.
  • Лукач А. А. Роль инфекции в патологии репродуктивной системы женщины, плода и новорожденного / А. А. Лукач, В. И. Коновалов: сб. тезисов. – М., - 2000. – С. 3-4.
  • Пестрикова Т. Ю. Роль инфекций, передающихся половым путём, в развитии гиперпластических процессов эндометрия / Т. Ю. Пестрикова, Н. И. Безрукова, Е. А. Ивашков // Дальневосточный медицинский журнал. - 2001. - № 2. - С. 50–53.
  • Ромащенко О. В. Дослідження показників імунітету у хворих на хронічні інфекції сечової системи та при їх поєднанні з хронічними запальними захворюваннями геніталій / О. В. Ромащенко, М. О. Колесник, Л. Ф. Яковенко [та ін.] // Педіатрія, акушерство та гінекологія.- 2007. - №5. - С. 81–84.
  • Hording U. Adenocarcinoma of the cervix and adenocarcinoma of the endometrium: distinction with PCR-mediated detection of HPV DNA / U. Hording, S. Daugaard, J. Visfeldt // APMIS. - 1997. - Vol. 105, N 4. - P. 313–316.
  • Semczuk A. Detection of human papillomavirus types 16 and 18 in human neoplastic endometrium: lack of correlation with established prognostic factors / A. Semczuk, W. Stenzel Baranowski [et al.] // Oncology Reports. - 2000. - Vol. 7, N 4.

   

  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №3(45), 2014 рік , 029-032 сторінки, код УДК 618.14-007.61:616.98