EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  В. Ю. Ільїна-Стогнієнко

  ВДОСКОНАЛЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ГОСТРОЇ СПАЙКОВОЇ КИШКОВОЇ НЕПРОХІДНОСТІ У ХВОРИХ ІЗ ПОРУШЕННЯМ ФУНКЦІЇ ПЕЧІНКИ


  Про автора: В. Ю. Ільїна-Стогнієнко
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Особливості клінічного перебігу, розвитку рецидивів гострої спайкової кишкової непрохідності (СКН) у пацієнтів з порушеннями функції печінки (ПФП) недостатньо досліджені і систематизовані, що значно зменшує ефективність лікування. В роботі досліджено ефективність лікування хворих з гострою СКН та ПФП шляхом корекції процесів енергетичного обміну в очеревині. Для цього до традиційного післяопераційного лікування додатково призначали препарат тіопоетінів «Глутоксім» у поєднанні із гепатопротектором «Есслівер-форте». Проводили аналіз віддалених результатів лікування протягом трьох років. Завдяки застосуванню даних препаратів, макроергічне забезпечення тканин очеревини збільшилося на 32,7-50,0%, кількість мезотеліоцитів з високою активністю ядер також достовірно підвищилось на 34,8%. Термін відновлення перистальтики скоротився з 7,4±1,8 до 5,3±1,4 діб (Р<0,01), кількість рецидивів СКН у хворих з ПФП у віддаленому периоді зменшилася з 37,5% до 8,5%.
  Ключові слова гостра спайкова кишкова непрохідність, порушення функції печінки, глутоксім, есслівер-форте
  Список цитованої літератури
  • Василюк С. М. Печінкова дисфункція у хворих на гостру спайкову кишкову непрохідність // С. М. Василюк, В. М. Галюк // Український журнал хірургії. – 2010. – № 1. – С. 99–101.
  • Ерюхин И.А. Кишечна непроходимость: руководство для врачей / И. А. Ерюхин, В. П. Петров, М. Д. Хансевич // – СПб: Питер, - 1999. – 448 с.
  • Запорожец А. А. Причины возникновения спаек брюшины после различных асептических операций на желудочно-кишечном тракте и метод их профилактики / А. А. Запорожец // Вестник хирургии. – 2011. – № 2. – С. 14–20.
  • Сапин М. Р. Печеночные осложнения острой спаечной тонкокишечной непроходимости / М. Р. Сапин, В. Е. Милюков, Е. Н. Долгов [и др.] // Анналы хирургии. – 2012. – № 3. – С. 11–16.
  • Catena F. P.O.P.A. study prevention of postoperative abdominal adhesion by icodextrin 4% solution after laparotomy for adhesive small bowel obstruction. A prospective randomized controlled trial / F. Catena, L. Ansolini, S. Di Saverio [et al.] / J. Gastrointest. Surg. – 2012. – № 2. – P. 382–388.
  • Lo O.S. Early outcomes of surgery for small bowel obstruction: analysis of risk factors / O.S. Lo, W. L. Law, H. K. Choi [et al.] // Langenbecks. Arch. Surg. – 2007. – Vol. 392, № 2. – P. 173–178.
  • O’Connor D. B. The role of laparoscopy in the management of acute small-bowel obstruction: a review of over 2000 cases / D.B. O’Connor, D.C. Winter / Surg. Endosc. – 2012. – № 1. – P. 12–17.
  • Schnüriger B. Prevention of postoperative peritoneal adhesions: a review of the literature / B. Schnüriger, G. Barmparas, B. C. Branco [et al.] // Am. J. Surg. – 2011. – № 1. – P. 111–121.
  • Saverio S. Di. Severe adhesive small bowel obstruction / S. Di Saverio, F. Catena, M.D. Kelly [et al.] // Front Med. – 2012. – № 4. – P. 436–439.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №3(45), 2014 рік , 051-053 сторінки, код УДК 616.34-007.272-08