RussianEnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Клименко В.А., Савво В.М., Яновська Е.А.

  ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ПЕРЕБІГУ РЕАКТИВНИХ АРТРИТІВ У ДІТЕЙ


  Про автора: Клименко В.А., Савво В.М., Яновська Е.А.
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація У дітей з реактивними артритами була визначена клініко-лабораторна характеристика сучасного перебігу реактивних артритів. Діти були розділені за віком, виділені три вікові групи. Оцінювалися скарги, дані об'єктивного огляду, біохімічного аналізу крові, ІФА крові на визначення тригерних інфекцій. Були виділені 3 варіанти реактивних артритів: урогенітальний, постреспіратороний і артрит після носоглоткових інфекцій.
  Ключові слова реактивний артрит, діти, гострий перебіг, рецидивуючий перебіг, тригерний фактор
  Список цитованої літератури
  • Аснер Т. В. Медицинская экспертиза больных с урогенными реактивными артритами / Т. В. Аснер, А. Н. Калягин // Заместитель главного врача. – 2011. – № 9 (64). – С. 22–37.
  • Бельгов А. Ю. Реактивные артриты: диагностика и лечение / А. Ю. Бельгов // Лечебное дело. – 2009. – № 2. – С. 45–53.
  • Головченко Н. Н. Терапевтические подходы к ведению реактивных артритов, ассоциированных с гастродуоденопатией / Н. Н. Головченко, М. Ю. Сульженко // Перинатология и педиатрия. – 2012. – № 3 (51). – С. 84.
  • Дагбаева Д. В. Тактика терапии реактивных артритов, ассоциированных с кишечной инфекцией у детей / Д. В. Дагбаева, Е. С. Жолобова // Педиатрия. – 2009. – Т. 87, № 1. – С. 55−60.
  • Дифференциальная диагностика суставного синдрома в педиатрии. Часть 1. Артропатии / Г. В. Бекетова, О. В. Солдатова, И. П. Горячева, Н. В. Алексеенко // Педиатрия. Восточная Европа. – 2013. – № 4 (04). – С. 108–124.
  • Лебец И. С. Особенности дебюта и течения реактивных артритов у детей / И. С. Лебец, Н. А. Панько // Здоровье ребенка. – 2013. – № 6 (49). – С. 37–42.
  • Пирогова З. И. Клинико-лабораторная характеристика персистирующих инфекций хламидийной и микоплазменной этиологии у детей / З. И. Пирогова, Ф. Н. Рябчук // Лечащий врач. – 2011. – № 1. – С. 42–45.
  • Kobayashi S. Reactive arthritis induced by tonsillitis : a type of “focal infection” / S. Kobayashi, G. Ichikawa // Adv. Otorhinolaryngol. – 2011. – Vol. 72. – P. 79−82.
  • Sarker H. N. Post-streptococcal reactive arthritis : a review / H. N. Sarker, B. P. Das // ORION Med. J. – 2009. – Vol. 32, № 3. – P. 690−691.
  • Van der Helm-van Mil A. H. Acute rheumatic fever and poststreptococcal reactive arthritis reconsidered / A. H. van der Helm-van Mil // Curr. Opin. Rheumatol. – 2010. – Vol. 22, № 4. – P. 437–442.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №3(45), 2014 рік , 065-068 сторінки, код УДК 616.72 – 002 – 021.5 – 053.2 – 036