RussianEnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Ліхачов В.К., Семенюк Л.М., Тарановська О.О.

  НЕІНВАЗИВНА ДІАГНОСТИКА СТАНУ ЕНДОМЕТРІЯ В КОНТРОЛІ ЯКОСТІ ПРЕГРАВІДАРНОЇ ПІДГОТОВКИ У ЖІНОК


  Про автора: Ліхачов В.К., Семенюк Л.М., Тарановська О.О.
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Синдром гіперандрогенії є патологічним станом, обумовленим дією надлишку андрогенів на органи-цілі, морфофункціональні процеси в ендометрії - дзеркало складних біохімічних реакцій, під впливом яких відбуваються зміни, необхідні для реалізації ранніх єтапів імплантації. Структура ендометрію – доступний для неінвазивного дослідження параметр, що відображає прогноз успішної реалізації гравідарного процесу.
  Ключові слова гіперандрогенія, ендометрій, імплантація, васкуляризація
  Список цитованої літератури
  • Абдурахманова Р. А. Особенности течения беременности и родов у женщин с гиперандрогенией // Р. А. Абдурахманова, С. А. Омаров // Материалы II Российского форума «Мать и дитя».- М., - 2000.- 6 с.
  • Боткина Т. В. Комплексная оценка состояния репродуктивной системы у женщин с гиперандрогенией: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / Т. В. Боткина - Томск - 2001.- 21с.
  • Ляшко Е. С. Влияние гиперандрогении на репродуктивную функцию женщины / Е. С. Ляшко // - Мед. Помощь, - 2000.-С. 22-25.
  • Манухин Л. Б. Синдром поликистозных яичников // Л. Б. Манухин, М. А. Геворкян / Проблемы репродукции. - 1999. - N6. - С. 21-26.
  • Пищулин А. А. Синдром овариальной гиперандрогении неопухолевого генеза (обзор литературы) // А. А. Пищулин, А. В. Бутов, О. В. Удовиченко / Проблемы репродукции. - 1999. - N3. - С. 24-28.
  • Раисова А. Т. Актуальные проблемы гиперандрогении / А. Т. Раисова // Клиницист. - 1995. - N3. - С. 54-59.
  • Стрижаков А. Н. Клиническая трансвагинальная эхография / А. Н. Стрижаков, А. И. Давыдов. - М., - 1994. - С. 121-144.
  • Botsis D. Sonographic incidenсe of polycystic ovaries in a gynecological population / D. Botsis, D. Kassanos, E. Pyrgiotis [et al.] // Ultrasound-ObstetGynec, - 2005, Sept. 6(3), P. 182-185.
  • Campbell S. Real-time ultrasonography for determination of ovarian morphology and volume / S. Campbell, L. Goessens, R. Goswany // Lancet, - 2002, P. 425-426.
  • Dewailly D. Interrelationship between ultrasonography and biology in the diagnosis of polycystic ovarian syndrome / D. Dewailly, A. Duhamel, Y. Robert [et al.] // Ann. N.Y. Acad. Sci., May - 2000, N 687, P. 206-216.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №3(45), 2014 рік , 068-071 сторінки, код УДК 618.14-072.1-055.2