EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Гасюк Н. В.

  ГІСТОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЯСЕН ЗА УМОВ УРАЖЕННЯ СИМПТОМАТИЧНИМ ГІНГІВІТОМ ПРИ ПАРОДОНТИТІ


  Про автора: Гасюк Н. В.
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Приведені в роботі результати комплексних гістологічних досліджень дають можливість стверджувати, що епітелій прикріпленої частини ясен за умов ураження симптоматичним гінгівітом зазнає цитоспецифічних та гістофункціональних змін, які характеризуються міжклітинним набряком за рахунок вакуолізації цитоплазми шипуватих клітин. На межі шипуватих та поверхневих клітин в розширених міжепітеліальних щілинах, за рахунок порушення цілісності десмосом, візуалізуються сегментоядерні лейкоцити. Наявність даних клітин є характерною як для пародонтиту хронічного перебігу, так і при загостренні.
  Ключові слова ясна, епітелій, забарвлення, лейкоцити, гінгівіт
  Список цитованої літератури
  • Population-based study of salivary carriage of periodontal pathogens in adults / E. Kononen, S. Paju, P. J. Pussinen, M. Hyvonen // J. Clin. Microbiol.− 2007. − Vol. 45, № 8.− P. 2446−2451.
  • Kornman K.S. Bringing light to the heat: "inflammation and periodontal diseases: a reappraisal" / K.S. Kornman, T.E. Van Dyke // J. Periodontol. − 2008 Vol. 79, № 8. – Р. 1313−1326.
  • Van Dyke T. E. Inflammation and factors that may regulate inflammatory response / T. E. Van Dyke, K. S. Kornman // J. Periodontol. – 2008. – Vol. 79, № 8. – Р. 1503−1507.
  • Kornman K. S. The "innovator's dilemma" for periodontists / K. S. Kornman, D. Clem // J. Periodontol. – 2010. −  Vol. 81, № 5. – Р. 646−649.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №3(45), 2014 рік , 107-109 сторінки, код УДК 616.314.17−02−092