EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Н. Б. Гринцова

  ПЕРЕБІГ МОРФОЛОГІЧНИХ ЗМІН У СЕЛЕЗІНЦІ СТАТЕВОЗРІЛИХ ЩУРІВ ЗА УМОВ АДАПТАЦІЙНО-РЕАДАПТАЦІЙНИХ ЗМІН У КІСТКОВІЙ СИСТЕМІ ТА КЛІТИННОЇ ДЕГІДРАТАЦІЇ ОРГАНІЗМА


  Про автора: Н. Б. Гринцова
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація В роботі проведений морфологічний аналіз стану селезінки в умовах репаративної регенерації великогомілкової кістки при експериментальній клітинній дегідратації. Виявлені різні кількісні співвідношення структурних компонентів білої пульпи, що дозволяє розглядати зазначені зміни в ракурсі процесів адаптації організма до дії патологічних чинників (зневоднення та травмуючого агента). Гістологічне дослідження встановило підвищення толерантності компонентів тканини селезінки до впливу клітинного зневоднення організму в умовах адаптації. Встановлено зв’язок терміну дії зневоднюючого фактора та травмуючого агента з глибиною структурних перебудов органа. На ранніх термінах адаптації дегідратація легкого ступеня не викликає суттєвих змін в паренхімі та судинному руслі селезінки. Збільшення термінів адаптації викликає реактивні зміни всіх структурних компонентів тканини селезінки.
  Ключові слова травма великогомілкової кістки, щурі, селезінка, клітинна дегідратація
  Список цитованої літератури
  • Боднар Я. Я. Патогенез водно-електролітної міокардіопатії при зневодненні організму / Я. Я. Боднар, Я. І. Федонюк, В. М. Творко [та ін.] // Український медичний альманах. -2000.-Т.3, № 3. – С. 24-27.
  • Бобрышева И. В. Морфологическая реактивность селезенки крыс различных возрастных периодов при иммуностимуляции / И. В. Бобрышева // Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень. -2013.- Т.1, № 3. – С. 315-321.
  • Вайнагій О. М. Зміна кількості плазмоцитів, макрофагів і клітинних базофілів в лімфатичних вузлах білих щурів при локальному їх опроміненні низько енергетичним лазером / О. М. Вайнагій // Український медичний альманах. -2000.-Т.3, № 3. – С. 27-29.
  • Волошин В. Д. Морфофункціональний стан кісткової тканини щурів з нормо тонічним типом вегетативної нервової системи при сублетальному загальному зневодненні організму / В. Д. Волошин, Я. І. Федонюк, О. С. Волошин [та ін.] // Український медичний альманах. -2000.-Т.3, № 3. – С. 38-40.
  • Волошин В. М. Вивчення інгаляційного впливу епіхлоргідрину на органометричні показники селезінки статевозрілих щурів / В. М. Волошин // Таврический медико-биологический вестник. -2012.-Т.15, № 1(57). – С. 54-56.
  • Гербут А. О. Морфофункціональна характеристика структурних компонентів білої пульпи селезінки «старих» щурів-самців після антигенної стимуляції організму / А. О. Гербут // Вісник морфології. -2007.- № 1. – С. 13-17.
  • Кузнецов А. В. Типы макрофагов центральной лимфы кроликов в условиях применения радонових вод / А. В. Кузнецов // Морфология. -1995.-Т.108, № 1. – С. 44-45.
  • Кащенко СА. Взаимосвязь морфогенеза костей с иммунной системой лабораторных крыс в условиях иммуносупрессии / С. А. Кащенко // Український морфологічний альманах. -2008.-Т.6, № 1. – С. 87-88.
  • Кащенко С. А. Особливості реактивності селезінки при застосуванні імунофану у статевонезрілих тварин / С. А. Кащенко, М. В. Золотаревська //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. -2010.- № 2(13). –129 с.
  • Мороз Г. А. Морфофункциональные особенности селезенки неполовозрелых крыс линии Вистар при повторяющемся гипергравитационном воздействии /Г.А. Мороз, М.А. Кривенцов//Вісник проблем біології і медицини.-2011.-Т.2, № 2.– С. 188-191.
  • Нужная Е. К. Электронномикроскопические изменения селезенки в условиях иммуностимуляции тимогеном / Е. К. Нужная // Український медичний альманах. -2005.-Т.3, № 2. – С. 60-65.
  • Овчаренко В. В. Макро-, мікро- організація будови селезінки статевозрілих щурів під впливом хронічної гіпертермії екстремального ступеню вираженності / В.В.Овчаренко // Український медичний альманах. - 2012.-Т.15, № 3. – С. 108-111.
  • Огієнко М. М. Стимуляція репаративного остеогенезу великогомілкової кістки молодих щурів за умов загального зневоднення / М. М. Огієнко, В. І. Бумейстер // Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень. -2014.- № 2. – С. 30-38.
  • Сикора В. З. Особенности роста строения и формообразования костей скелета при общей дегидратации организма / В. З. Сикора, Г. Ф. Ткач //Український медичний альманах. -2001.-Т.4, № 5. – С. 143-145.
  • Слісаренко О. В. Структурні зміни кісткового регенерату за умов клітинного зневоднення організму/ О. В. Слісаренко // Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень. -2013.- Т.1, № 2. – С. 163-168.
  • Штепа С. Ю. Ультрамикроскопические изменения белой пульпы селезенки белах крыс-самцов после введения циклофосфана / С. Ю. Штепа //Український морфологічний альманах. -2008.-Т.6, № 1. – С. 179-181.
  • Abe E. Differentiation-inducing factor purified from conditioned medium of mitogen-treated spleen cell cultures stimulates bone resorbtion / E. Abe, H. Tanaka // Proc. Natl. Acad. Sci. USA.-1986.-Vol. 83.-P.5, 958-962.
  • Yoon G. N.C.J. Development and Application of three dimensional light IEEE. / G. Yoon, A.J. Welch, M. Motamedi [et al.] //J. quantum electronics., - 1987, P. 1721-1733.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №3(45), 2014 рік , 113-116 сторінки, код УДК 616. 831 – 018 . 613. 632