RussianEnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  О. М. Поета, О. Ю. Коваленко, Г. Г. Колесниченко

  ОCОБЛИВОСТІ ІМУНОТРОПНОЇ АКТИВНОСТІ ЗНЕБОЛЮЮЧИХ ЗАСОБІВ ПРИ ВТОРИННОМУ ІМУНОДЕФІЦИТІ В ЕКСПЕРИМЕНТІ


  Про автора: О. М. Поета, О. Ю. Коваленко, Г. Г. Колесниченко
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Відомо, що вінборон окрім місцевоанестезуючої, спазмолітичної та антиаритмічної дії, має також імуномодулюючу дію. Саме тому актуальним було дослідити та порівняти його імунотропну активність на білих нелінійних мишах та мишах лінії СВА зі змодельованим вторинним імунодефіцитом. Дослідження проведені на експериментальних моделях із застосуванням імунодепресантів, зокрема циклофосфану, який виступає інгібітором антитілопродукції у мишей, імунізованих Т-залежним антигеном – еритроцитами барана. Результати дослідження показали, що введення вінборону мишам лінії СВА з індукованою імунологічною недостатністю викликає статистично достовірне зростання кількості антитілопродукуючих клітин селезінки. Вінборон на фоні дії циклофосфану приводить до зменшення імуносупресивного впливу останнього на гуморальну імунну відповідь.
  Ключові слова вінборон, імунотропна активність, модель вторинного імунодефіциту
  Список цитованої літератури
  • Бурместер Г. Р. Наглядная иммунология / Г. Р. Бурместер, А. Пецутто // – М.: Бином, - 2007. – 320 с.
  • Дранник Г. Н. Клиническая иммунология и аллергология / Г. Н. Дранник // - К.: ООО «Полиграф плюс», - 2012. – 482 с.
  • Мамчур В. Й. Експериментаьне дослідження співвідношення аналгетичного та спазмолітичного компонентів вінборону / В. Й. Мамчур, О. О. Нефьодов, С. М. Дронов, В. М. Шепетько // - Вінниця, - 2010. – С. 284-286.
  • Миронова А.Н. Руководство по проведению доклиничесских исследований лекарственных средств (иммунобиологические лекарственные препараты) Часть вторая. / А. Н. Миронова // – М.: Гриф и К, - 2012.- 536 с.
  • Нефьодов О. О. Експериментальне дослідження спазмолітичних властивостей неопіоїдних анальгетиків: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук: спец. 14.03.05 «Фармакологія» / О. О. Нефьодов. – Київ, - 2010.- 20 с.
  • Нефёдов А. А. Спазмоанальгетики / А. А. Нефёдов, В. И. Мамчур, В. И. Опрышко // Днепропетровск – 2012. Издательство «Свидлер А. Л.», 180 с.
  • Поета О. М. Фармакологія імунотропних ефектів неопіоїдних анальгетиків: автореф. дис. на здобуття наук. ступеню канд. мед. наук: спец. 14.03.05 «Фармакологія» / О. М. Поета. – Одеса, - 2011. - 20 с.
  • Рабсон А. Основы медицинской иммунологии / А. Рабсон, А. Ройт, П. Делвз // - М.: Мир, - 2006. – 320 с.
  • Стефанова О. В. Доклінічні дослідження лікарських засобів : методичні рекомендації / О. В. Стефанова // – К.: Авіцена, - 2002. – 527 с.
  • Чоп’як В. В. Доказова імунопрофілактика та імунотропна терапія / В. В. Чоп’як //– Видавництво «Апріорі».- 2013.– 336 с.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №3(45), 2014 рік , 137-141 сторінки, код УДК 612.017:616.395 – 092.9:615.24