EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  А.М. Романюк, Н.Б. Гринцова, С.А. Романюк, Е.В. Козік

  СТРУКТУРНІ ЗМІНИ СУДИННОГО РУСЛА КОРИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ЩУРІВ ЗА УМОВ ДІЇ НА ОРГАНІЗМ СУЛЬФАТІВ МІДІ, ЦИНКУ ТА ЗАЛІЗА


  Про автора: А.М. Романюк, Н.Б. Гринцова, С.А. Романюк, Е.В. Козік
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація В експерименті на 48 статевозрілих щурах-самцях віком 5-8 місяців, котрі протягом 3-х місяців вживали воду, насичену комбінацією солей важких металів цинку, міді та заліза встановлено, що суміш важких металів чинить на судини кори головного мозку досить виразний вазотоксичний ефект. Ступінь виразності морфологічних перебудов у судинному руслі знаходиться в прямій залежності від строків експерименту. На ранніх етапах досліду спостерігаються функціональні розлади гемодинаміки (дистонічні зміни судин, стаз крові). Із збільшенням термінів експерименту перебудови приймають ознаки органічних, поліморфних (підвищення проникливості стінок судин, формування периваскулярного набряку, сладж-феномен, утворення діапедезних крововиливів у тканину мозку, геморагічна інфільтрація тканини мозку).
  Ключові слова кора головного мозку, сульфати міді, цинку, заліза, стаз крові
  Список цитованої літератури
  • Громова О.А. Нейротрофическая система мозга: нейропептиды, макро- и микроэлементы, нейротрофические препараты / О.А. Громова // Международный неврологический журнал.—2007.--№ 2. (12).-- С. 94-104.
  • Дмитруха Н. М. До проблеми імунотоксичності свинцю і кадмію (огляд літератури) / Н. М. Дмитруха // Современные проблемы токсикологии. — 2009. — №1. — С.4--9.
  • Дмитруха Н.М. Токсична дія свинцю та кадмію на імунокомпетентні клітини крові щурів в умовах in vitro / Н.М. Дмитруха, Т.М.Покровська // Современные проблемы токсикологии. — 2007. — №2. — С.9 —13.
  • Кафадаров Р.Н. Изменения сосудов микроциркуляторного русла центральной нервной системы при рахличных стадіях гипертоничес кой болезни с хронической цереброваскулярной недостаточностью/ Р.Н.Кафадаров. Г.В.Олесов // Микроциркуляция в патологи. Труды МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского — Москва, 1980. —Т. XXX, №2. — С.84 —87.
  • Колтовер А.Н. Патологическая анатомия нарушений мозгового кровообращения / А.Н.Колтовер Н.В.Верещагин, И.Г. Людковская, В.А.Моргунов. — Москва: Медицина,1975. — 253с.
  • Лопатин С.А. Современные проблемы водоснабжения мегаполисов /Лопатин С.А., Нарыков В.И., Раевский К.К. и др.// Гигиена и санитария. — 2005. — №4. — С.20-25.
  • Проданчук М.Г. Науково-методичні аспекти токсиколого-клінічних досліджень впливу мінерального складу питної води на стан здоров'я населення (огляд літератури) / М.Г. Проданчук, І.В. Мудрий, В.І. Великий, Г.І.Петрашенко, А.А. Калашніков, В.М. Проценко, Н.Г. Гончаренко, О.Р. Ситенко// Современные проблемы токсикологии.-2006. - №3 - С.4 -7.
  • Романюк А.М. Морфологічні зміни нейронів головного мозку щурів в умовах впливу на організм солей важких металів та їх фармакокорекціяглутаргіном/А.М.Романюк,Н.Б.Гринцова,Г.Ю.Будко,Л.І.Карпенко// Вісник морфології. ― 2010. ― Вип.16( 2). ― С. 393―397.
  • Скельний А.В. Хімічні елементи у фізіології й екології людини/ В.І.Скельний — М.: Наука, 2004. — 98 с.
  • Ягупова А.С. Параметри антиоксидантної активності та вміст заліза в крові при експериментальному інфаркті міокарда/ А.С. Ягупова, І.В. Ніженковська, О.В. Вельчинська, Т.А Кулікова, Ю.П. Шамрай, В.П. Нароха, Н.Є. Чумак // Современные проблемы токсикологии. — 2006. — №3 — С.19-22.
  • Florea Ana-Maria. Occurrence, use and potential toxic effects of metals and metal compounds / Ana-Maria Florea, Dietrich Busselberg // Biometals. — 2006. — Vol.19, № 4. — Р. 419—427.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №3(45), 2014 рік , 147-150 сторінки, код УДК 616. 831 – 018. 613. 632