RussianEnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  К.В. Шепітько

  МОРФОМЕТРИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТІНКИ КЛУБОВОЇ КИШКИ ПРИ ВВЕДЕННІ КРІОКОНСЕРВОВАНОЇ ПЛАЦЕНТИ НА ТЛІ ГОСТРОГО АСЕПТИЧНОГО ЗАПАЛЕННЯ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ У ЩУРІВ


  Про автора: К.В. Шепітько
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Проведено експериментальне дослідження на 60 статевозрілих щурах-самцях. Показана динаміка змін морфометричних параметрів загальної товщини стінки, товщини слизової, підслизової, м'язової та серозної оболонок клубової кишки. Морфометричні показники стінки клубової кишки достовірно не різняться між показниками інтактної та контрольної (внутрішньоочеревенне введення 1мл фізіологічного розчину з подальшим розрізом шкіри та послідуючим ушиванням рани) груп тварин. Одноразове підшкірне введення кріоконсервованої плаценти на тлі гострого асептичного запалення викликає зміни досліджених морфометричних показників (загальної товщини стінки, товщини слизової, підслизової, м’язової оболонок) достовірного збільшення їх максимально на 5-у добу, з частковим відновленням на 7-у добу та повним відновленням цих параметрів на 10-у добу експерименту до значень інтактної групи. Товщина серозної оболонки була не суттєво збільшена протягом експерименту як при порівнянні між термінами та показниками І та ІІІ груп.
  Ключові слова клубова кишка, слизова оболонка, кріоконсервована плацента, асептичне запалення
  Список цитованої літератури
  • Грищенко В.И. Трансплантация продуктов эмбриофетоплацентарного комплекса. От понимания механизма действия к повышению эффективности применения / В.И. Грищенко А.Н. Гольцев // Ж. Проблемы криобиологии. – 2002, № 1. – С.54-84.
  • Заболевания кишечника / Под ред.: Ф.Э. Дорофеев., Т.Д. Звягинцева, Н.В. Харченко. – Горловка: ПП «Видавництво Ліхтар». – 2010. – 532 с.
  • Златкина А.Р. Современные подходы к диагностике и лечению хронических энтеропатий / А.Р. Златкина // Медицинский вестник. – 2007. – Вып. № (395).
  • Харченко Н.В. Клиническая гастроэнтерология / Н.В. Харченко. – Київ: Здоров'я. – 2000. – 446 с.
  • Циммерман Я.С. Гастроэнтерология: руководство / Я.С. Циммерман – М.: ГОЭТАР Медиа. – 2012. – 800 с.
  • Шепітько В.І. Структурно-функціональні показники кріоконсервованої плаценти і вплив її трансплантації на морфофункціональній стан ряду внутрішніх органів / В.І. Шепітько // Автореф. дис. докт. мед. н., Харків, 2004. – 40 с.
  • Dignass A. Second European evidence-based Consensus on the diagnosis and management of ulcerative colitis: current management / A. Dignass // Journal of Crohn’s and Colitis. – 2012. –  99 p.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №3(45), 2014 рік , 158-161 сторінки, код УДК 616.342 – 002.2 + 618.36 – 001.18 – 089.843] – 092.9