EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Пелипенко Л.Б., Єрошенко Г.А.

  СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ЕТІОПАТОГЕНЕЗ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ


  Про автора: Пелипенко Л.Б., Єрошенко Г.А.
  Рубрика ОГЛЯДИ ЛІТЕРАТУРИ
  Тип статті Оглядова стаття
  Анотація Серед основних форм гострих хірургічних захворювань органів черевної порожнини гострі панкреатити займають третє місце (12 %) після гострого апендициту (58 %) та гострого холециститу (20 %). Жінки хворіють в три-чотири рази частіше, ніж чоловіки, переважно у віці 30-60 років. Загальна летальність при гострому панкреатиті становить від 15 до 23 %, частіше при деструктивних ускладненнях. Захворювання поліетіологічне. У тканині підшлункової залози відбуваються розростання сполучної тканини, фіброз і склероз. Останній буває як пери- так і інтерфолікулярним з одночасною атрофією залозистої тканини. У результаті посиленого розвитку сполучної тканини змінюється об'єм залози. Мікроскопічно одночасно з фіброзом тканин спостерігають і запальну інфільтрацію, ліпоматоз, запальні зміни в стінках проток. Інколи визначають множинні мілкі кістки як результат облітерації протоки, відкладення солей кальцію в тканинах залози.
  Ключові слова підшлункова залоза, запальні захворювання, патогенез
  Список цитованої літератури
  • Білий І.С. Деструктивний панкреатит. / І.С.Білий, В.І.Десятерик, Р.Ш Вахтангішвілі//- Київ. - Здоров'я. - 1986. - 128с.
  • Дунаевская С.С. Хронический рецидивирующий панкреатит с образованием кальцинатов и петрификатов поджелудочной железы как исход острого алкогольного панкреатита / С.С. Дунаевская, Д.А. Антюфриева// Кубанский научный медицинский вестник.- 2013, № 3 (138).- С. 57-58.
  • Кузин М.И. Хирургические болезни /Под ред. М.И. Кузина.// - М. -Медицина. - 1986. - С. 628-653.
  • Кучерявый Ю.А. Наследственный панкреатит: от истории к новым открытиям./ Ю.А. Кучерявый, Н.В. Петрова, Т.С. Оганесян [и др.]// Фарматека. – 2011, № 12.- С. 53-61.
  • Лоранская И.Д. Проблема цивилизации – хронический панкреатит алкогольной этиологии. / И.Д. Лоранская, Э.В. Мулухова// Фарматека. – 2013, № 6 (259). - С. 78-81.
  • Маев И.В. Аутоиммунный панкреатит: современное состояние проблемы. /И.В. Маев, Ю.А. Кучерявый, Т.С. Оганесян// Терапевтический архив.- 2012, Т. 84. № 2.- С. 56-61.
  • Маев И.В. Билиарнозависимый панкреатит: от патологической физиологии к патогенетическому лечению. / И.В. Маев, Ю.А. Кучерявый// Клинические перспективы гастроэнтерологии, гепатологии. - 2008, № 3. - С. 3-14.
  • Русин В.В. Особливості перебігу гострого панкреатиту в фазі деструктивних ускладнень. / В.В.Русин, С.С. Філіп // Вестник неотложной и восстановительной медицины. - 2011, Т. 12. № 4. - С. 431-434.
  • Скуя Н.А. Заболевания поджелудочной железы. / Н.А. Скуя // - М. - Медицина. - 1986. - 240 с.
  • Соколова О.В. Острый панкреатит в раннем послеоперационном периоде: причины, особенности течения, профилактика. / О.В. Соколова, В.Г Гудемович, В.Н. Диомидова [и др.]// Вестник Чувашского университета. -2012, № 3. - С. 498-507.
  • Степанов Ю.М. Хронічний панкреатит біліарного ґенезу: особливості клінічного перебігу та стан зовнішньо секреторної функції підшлункової залози. / Ю.М . Степанов, Н.Г. Заіченко// Медичні перспективи. – 2012, Т. XVII. № 1. - С. 70-75.
  • Степанов Ю.М. Хронічний панкреатит: біліарний механізм, чинники та перебіг / Ю.М . Степанов, Н.Г. Заіченко// Запорожский медицинский журнал. – 2012, № 1 (70). - С. 046-050.
  • Третьяк С.И. Хронический аутоиммунный панкреатит. / С.И. Третьяк, С.М. Ращинский// Новости хирургии. - 2009, Т. 17. № 4. - С. 138-149.
  • Федів О. Деякі питання про етіологію і патогенез хронічного панкреатиту. /О.О. Федів, Д.О. Гонцарюк // Вестник клуба панкреатологов. – 2010, № 3 (8). - С. 39-41.
  • Федоркив М.Б. Проявления эндогенной интоксикации при остром панкреатите – ассоциированном легочном повреждении при коррекции цитофлавином в эксперименте. / М.Б. Федоркив, М.И. Яворский// Хирургия Восточная Европа. – 2013, № 2 (06). - С. 62-67.
  • Филин В.И. Энциклопедия боли. / В.И Филин, А.Д. Толстой// - Санкт-Петербург. - «Фламинго». - 1996 г. - 503с.
  • Фирсова В.Г. Острый панкреатит: современные аспекты патогенеза и классификации. / В.Г. Фирсова, В.В. Паршиков, В.П. Градусов// Современные технологии в медицине. – 2011, № 2. - С. 127-134.
  • Шалимов А.А. Хирургия поджелудочной железы. / А.А. Шалимов, С.А. Шалимов, М.Е. Ничитайло [и др.]// - Симферополь. - Таврия. - 1997. - 560 с.
  • Ширинская Н.В. Внепанкреатические и внутрипанкреатические механизмы в формировании хронического алкогольного и хронического рецидивирующего панкреатитов. / Н.В. Ширинская // Омская государственная медицинская академия. - Москва. - 2005.
  • Ярош А.Л. Острый панкреатит при вклиненном конкременте большого сосочка двенадцатиперстной кишки. / А.Л. Ярош, А.В. Солошенко, А.А. Карпачев [и др.]// Фундаментальные исследования. 2011, - № 9-3. - С. 575-578.

   

  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №3(45), 2014 рік , 169-175 сторінки, код УДК 616.37-002-092