RussianEnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  М. С. Панченко

  КАРДІОВАСКУЛЯРНИЙ РИЗИК ТА НЕВРОТИЧНІ РОЗЛАДИ З ЗАТЯЖНИМ ПЕРЕБІГОМ У ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ


  Про автора: М. С. Панченко
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація У дослідженні визначені частота та характер клінічних варіантів НРЗП у пацієнтів з різним рівнем КВР та доведено наявність найбільш високої частоти гіпотимічного та антено-іпохондричного їх варіанту (р<0,01) в групі пацієнтів з високим рівнем КВР. Доведено, що частота НРЗП в різних ризикометричних групах пацієнтів коливалась у межах від (13,1±3,4)% до (28,4±4,5)% та достовірно (р≤0,05) була вищою серед пацієнтів з КВР, ніж серед хворих на ССЗ.
  Ключові слова кардіоваскулярний ризик, непсихотичні порушення
  Список цитованої літератури
  • Горбась І. М. Шкала SCORE у клінічній практиці: переваги й обмеження / І. М. Горбась // Здоров’я України, - 2008. - №11(1). – С. 40-41.
  • Личко А. Е. Медико-психологическое обследование соматических больных / А. Е. Личко, Н. Я. Иванов // Журн. невропатологии и психиатрии им. С.С.Корсакова. -1980. - Т.80, N 8. - С. 1195-1198.
  • Лищук В. А. Информатизация клинической медицине / Клин. информатика и телемедицина. - 2004. - №1. - С.7-13.
  • Москаленко В. М. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я / В. М. Москаленко, Ю. В. Вороненко / - Тернопіль, - 2002. – С.50-75.
  • Нетяженко В. З. Пацієнт високого кардіоваскулярного ризику: як покращити прогноз / В. З. Нетяженко, О. Г. Пузанова // Внутрішня медицина, - 2008. - № 5-6. - С. 123-129.
  • Органов Р. Г. Новый способ оценки индивидуального сердечно – сосудистого суммарного риска для населения России / Р.Г. Органов, С.А. Шальнова, А.М. Калинина // Кардиология, - 2008. - №5. – С.85-89.
  • Приходько В. Ю. Пациент высокого риска - кто он ? / В. Ю. Приходько // Здоров’я України, - 2010. - №3. – С.18-19.
  • Панченко М. С. Санологія та клінічна медицина: методологія та досвід популяційного аналізу психосоматичних розладів у молодому віці / М.С. Панченко, С.П. Шкляр, Д.П. Перцев [та ін.] // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології: Збірник наукових праць, - 2011.-Вип.6 .-(108).-С.457-467.
  • Панченко М. С. Медико-психологічні, санологічні та генеалогічні передумови формування підвищеного серцево-судинного ризику у пацієнтів з хронічними захворюваннями шлунково-кишкового тракту / М. С.Панченко // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології: Збірник наукових праць, - 2013.-Вип.4.-(118).-С.280-287.
  • Панченко М.С. Прогностичне значення медико-психологічних факторів в оцінці серцево-судинного ризику / М.С.Панченко // Вісник проблем медицини та біології, - 2013.-Вип.4.-Т.1.-С.193-197.
  • Панченко М. С. Психологічні особливості хворих з соматичною патологією та кардіоваскулярний ризик / М. С.Панченко // Вісник проблем медицини та біології, - 2013.-Вип.4.-Т.2.-С.149-153.
  • Сіренко Ю. М. Ефективність профілактичних заходів для попередження розвитку серцево - судинних захворювань / Ю. М. Сіренко // Сімейна медицина, - 2006. - №1. - С.52-60.
  • Шальнова С. А. Оценка суммарного риска сердечно – сосудистых заболеваний. Комментарии к европейским рекомендациям по профилактике сердечно – сосудистых заболеваний / С. А. Шальнова, О. В. Вихирева // Рациональная фармакотерапия, - 2005. - №3. – С.54-56.
  • Шкляр С. П. Санологія та клінічна медицина: методичні аспекти вивчення факторів ризику психосоматичних розладів / С. П. Шкляр, М.С. Панченко, Д. П. Перцев [та ін.] // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології: Зб. наукових праць, - 2011.-Вип.6 (108).-С.495-505.
  • Шкляр С. П. Соціометрична оцінка якості медичної допомоги в амбулаторіях загальної практики-сімейної медицини / С. П. Шкляр, І. М. Кравченко, Л. В. Черкашина [та ін.] // Затверджено ЦМК МОЗ України. -Київ, - 2013.- 20 с.
  • Bhatt D.L. International prevalence, recognition, and treatment of cardiovascular risk factors in outpatients with atherothrombosis / D. L. Bhatt, P. G. Steg, E. M. Ohman // JAMA, - 2006. - №295. – Р.180–189.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(46) 1 частина 2014 рік , 041-043 сторінки, код УДК 616.33-002.44:616.61-002.3