EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  А. М. Бекесевич

  МОРФОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ АНГІОАРХІТЕКТОНІКИ КОРИ МОЗОЧКА ЗА УМОВ ВПЛИВУ ОПІОЇДУ


  Про автора: А. М. Бекесевич
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Мета дослідження - проведення морфометричного аналізу кількісно-якісних змін кровоносного русла кори мозочка під впливом налбуфіну в експерименті. За допомогою комплексу морфологічних (ін’єкційних, морфометричних) та статистичних методів дослідження отримано нові дані про стан гемомікроциркуляторного русла кори мозочка під дією опіоїду. Чітко виступає зв'язок між глибиною структурних перетворень гемомікроциркуляторного русла кори мозочка за умов введення налбуфіну впродовж 6 тижнів і морфометричними показниками. Зміни, порівняно з контролем, діаметра артеріол, венул, капілярної петлі, щільності сітки обмінних судин, артеріоло-венулярного коефіцієнта, коефіцієнта звивистості артеріол, показника трофічної активності тканини свідчать про деструктивні зміни гемомікроциркуляторного русла кори мозочка під впливом налбуфіну.
  Ключові слова кора мозочка, гемомікроциркуляторне русло, морфометричний аналіз, налбуфін
  Список цитованої літератури
  • Вієвський А. М. Зріз наркотичної ситуації в Україні (дані 2010року.) / А. М. Вієвський, М. П. Жданова, С.В. Сидяк [та ін.] // –Київ, - 2011. – 22 с.
  • Вієвський А. М. Зріз наркотичної ситуації в Україні (дані за 2011р.) / А. М. Вієвський, М. П. Жданова, С. В. Сидяк [та ін.] // –Київ, - 2012. – 25 с.
  • Віничук С. М. Соматотопічна організація функцій мозочка / С. М. Віничук, Г. С. Трепет // Укр. мед.часопис. – 2013. - № 3 – с.118 – 122.
  • Овчаренко М. О. Опіоїдна залежність: клініко-патогенетичні, епідеміологічні, патопсихологічні аспекти, методи лікування і профілактики: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук: спец. 14.01.17 «Наркологія» / Овчаренко. М.О. – Х., - 2013. – 19 с.
  • Пат. №76564 U Україна, МПК А 61 K 31/00 Спосіб моделювання фізичної опіоїдної залежності у щурів/ заявники: Онисько Р.М., Пальтов Є.В., Фік В.Б., Вільхова І.В., Кривко Ю.Я , Якимів Н.Я., Фітькало О.С.; патентовласник: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. - №u201207124; заявл. 12.06.2012; опубл. 10.01.2013, Бюл. № 1.
  • Фомина К. А. Анатомо-морфофункциональная характеристика головного мозга крыс различного возрасты после ингаляционного воздействия эпихлоргидрина / К. А. Фомина // Укр. журн. клін. лаб. мед. – 2012. – Т.7, №2. – С. 153-156.
  • O’Connor G. Complications of heroin abuse / G. O’Connor, G. McMahon // Eur. J. Emerg. Med. – 2008. – Vol. 15, № 2. – P.104-106.
  • Voronkov M. Administration of nalbuphine to heroin addicts. Feasibility and short-term effects / M. Voronkov, D. Ocheret, S. Bondarenko // Heroin Addict Relat Clin Probl. – 2008. - №10 (1). – Р. 19-24.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(46) 1 частина 2014 рік , 068-071 сторінки, код УДК 611.817.12+[616.831.711:616.89-008.441.13]-018.1-019