EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Борисенко В. Б., Сорокіна І. В., Горголь Н. І.

  МЕХАНІЧНА ЖОВТЯНИЦЯ: ПАТОМОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕЧІНКИ В ЕКСПЕРИМЕНТІ


  Про автора: Борисенко В. Б., Сорокіна І. В., Горголь Н. І.
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Проведено експериментальне дослідження на 36 щурах лінії Вістар, спрямоване на вивчення гістоструктурних змін печінки при механічній жовтяниці. З використанням стандартних морфологічних, а також імуногістохімічних методик встановлено, що з 14-ї доби експерименту на тлі вираженого внутрішньо- і позаклітинного холестазу внаслідок посиленого синтезу інтерстиціальних колагенів I, III типу та колагену IV типу судинних мембран відмічається початок, а до 30 доби повне формування біліарного цирозу печінки.
  Ключові слова механічна жовтяниця, моделювання, патоморфологічні зміни, печінка
  Список цитованої літератури
  • Болевич С. Б. Особенности течения свободнорадикальных процессов у больных с механической желтухой и методы их коррекции / С. Б. Болевич, В. А. Ступин, Т. В. Гахраманов [и др.] // Хирургия. – 2010. - № 7. – С. 65 - 70.
  • Гнатюк М. С. Морфологічні зміни печінки та їх кореляція при змодельованій обтураційній жовтяниці / М. С. Гнатюк, І. М. Кліщ, М. М. Галей // Шпитал. хірургія. - 2008. - № 4. - С. 78 - 82.
  • Елисеев С. М. Обоснование хирургической тактики при механической желтухе / С. М. Елисеев, Н. Г. Корнилов, С. П. Чикотеев [и др.] // Бюл. ВСНЦ СО РАМН. – 2010. - № 5(75). – С. 233 - 239.
  • Кожем'якін Ю. М. Методичні рекомендації по утриманню лабораторних тварин та роботі з ними / Ю. М. Кожем'якін, О. С. Хромов, М. А. Філоненко [та ін.]. – К.: Авіцена, - 2002. – 155 с.
  • Ничитайло М. Е. Миниинвазивная хирургия доброкачественной обструкции дистального отдела общего желчного протока / М. Е. Ничитайло, П. В. Огородник, А. Г. Дейниченко // Укр. журн. хірургії. – 2013. - № 3. – С. 45 - 49.
  • Паршиков В. В. Ультраструктурные и иммунологические изменения печени при механической желтухе и гнойном холангите. Выбор хирургического лечения / В. В. Паршиков, С. Г. Измайлов, Е. И. Яковлева [и др.] // Анналы хирург. гепатологии. - 2009. - Т.14, № 3. - С. 48 - 55.
  • Пат. 46489 Україна, G 01N 33/00. Спосіб кількісного визначення вмісту антигену в біологічних тканинах / Г. І. Губіна–Вакулик, І. В. Сорокіна, В. Д. Марковський [та ін.]. - № u200906730; заявл. 26.06.09; опубл. 25.12.09. Бюл. № 4.
  • Sai J. K. Early detection of extrahepatic bile–duct carcinomas in the nonicteric stage by using MRCP followed by EUS / J. K. Sai, M. Suyama, Y. Kubokawa [et al.] // Gastrointest. Endosc. – 2009. – Vol. 70. – P. 29 – 36.
  • Suda K. Risk factors of liver dysfunction after extended hepatic resection in biliary tract malignancies / K. Suda, М. Ohtsuka, S. Ambiru [et al. ]// Am. J. Surg. - 2009. - Vol. 197. - P. 752 - 758.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(46) 1 частина 2014 рік , 074-078 сторінки, код УДК 616.8:616.36 008.5 007.272] 091.8 092.9