RussianEnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  С. С. Костюк

  ВПЛИВ ГАМА-ОПРОМІНЕННЯ НА ХРОМОСОМНІ АБЕРАЦІЇ БІЛИХ ЩУРІВ НА ТЛІ ДІЇ ПІРИДОКСИНУ


  Про автора: С. С. Костюк
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація У даній роботі вивчалися хромосомні аберації (хромосомні і хроматидні) білих щурів під впливом гама-опромінення на тлі дії піридоксину. Методи. Дослідження проводилося на 10-ти білих щурах –самцях лінії Вістар, вагою 150-200 г. Тварини були розділені на дві групі. Перша група –контрольна, друга дослідна, якій тиждень перед і кожний день після опромінення вводили внутрішньом’язово піридоксина монохлориду в дозі 600 мг на кг.маси тіла. Хромосомні аберації досліджували згідно методики представленої в методичних вказівках для лабораторних робіт зі спецкурсу «Цитогенетика» [4]. В дослідженнях використовували клохіцин. У щурів вимивали червоний кістковий мозок, фарбували і досліджували хромосоми. Результати. Встановлені значні хромосомні аберації під впливом гама-опромінення. Застосування піридоксину як радіопротектора вірогідно зменшує як хромосомні , так і хроматидні аберації в білих щурів, що підтверджує радіопротекторну властивість вітаміну В6.
  Ключові слова білі щурі, гама-опромінення, хромосомні аберації, піридоксин
  Список цитованої літератури
  • Ведяев Ф. П. Модели и механизмы эмоциональных стрессов / Ф. П. Ведяев, Т. М. Воробьова // К.: Здоровья, - 1983. – 135 с.
  • Гончаров Р И. Генетическая эффективность малых доз ионизирую-щей радиации при хроническом облучении мелких млекопитающих / Р. И. Гончаров, И. И. Смолич // Радиационная биология. Радиоэкология. – 2002. – Т. 42. – № 6. – С.654 – 660.
  • Дуброва Ю. Е. Радиация и индукция мутаций в половых клетках человека / Ю. Е. Дуброва // Радиационная биология. Радиоэкология. – 2006. –Т. 46. – № 5. – С. 537 – 546.
  • Методичні вказівки для лабораторних робіт зі спецкурсу «Цитогенетика». Для студентів кафедри генетики та біотехнології біологічного факультету // Львів, - 2006.– С.11–12.
  • Чумаченко В. Ю. .Довідник по застосуванню біологічно активних речовин у тваринництві / В. Ю. Чумаченко, С. В. Стояновський, П. З. Лагодюк [та ін.] // К.- Урожай. -1989.-264 с.
  • Hygo Aebi. Action of vitamins on enzymes / A. Hygo // Trends pharm. Sci. – 1982. – Vol.3. - №4. – Р. 150-155.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(46) 1 частина 2014 рік , 113-115 сторінки, код УДК 616-092.9+599.324.4:576.316:577.164.13