EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  О. І. Макарова, Ю. Б. Чайковський

  ОСОБЛИВОСТІ УЛЬТРАСТРУКТУРНИХ ЗМІН В РЕСПІРАТОРНОМУ ВІДДІЛІ ЛЕГЕНЬ ЩУРІВ У ВІДДАЛЕНИЙ ПЕРІОД ПІСЛЯ ТЕРМІЧНОЇ ТРАВМИ ЗА УМОВ ЇЇ КОРЕКЦІЇ КОЛОЇДНО-ГІПЕРОСМОЛЯРНИМ ІНФУЗІЙНИМ РОЗЧИНОМ HAES-LX-5%


  Про автора: О. І. Макарова, Ю. Б. Чайковський
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація В статті визначені особливості ультраструктурних змін в респіраторному відділі легень щурів у віддалений період після термічної травми та за умов її корекції колоїдно-гіперосмолярним інфузійним розчином HAES-LX-5%. Виявлено, що через 14 діб після опікової травми у щурів, яким протягом перших 7 діб вводили розчин HAES-LX-5%, рівень деструктивних і дистрофічних змін у тканинах легень, а також інтерстиційний та альвеолярний набряк аерогематичного бар’єру, пошкодження респіраторного епітелію та ендотелію є значно менш вираженими, ніж за умов відсутності такої корекції. Через 21 добу після термічної травми шкіри в респіраторному епітелії та ендотелії спостерігаються ознаки репаративної регенерації клітин та відзначається гіпертрофія і гіперплазія фібробластів, збільшення кількості еластичних та колагенових волокон в альвеолярних септах. Через 30 діб після опікової травми шкіри в окремих ділянках аерогематичного бар’єру виявляються ознаки регенерації респіраторного епітелію, які чергуються з неушкодженими ділянками.
  Ключові слова легені щурів, термічна травма, ультраструктурні зміни, HAES-LX-5%
  Список цитованої літератури
  • Григорьева Т. Г. Ожоговая болезнь / Т. Г. Григорьева // Международный медицинский журнал. – 2000. – №2. – С. 53-60.
  • Горальський Л. П. Основи гістологічної техніки і морфофункціональні методи досліджень у нормі та при патології / Л. П. Горальський, В. Т. Хомич, О. І. Кононський. – Житомир, - 2011. – 275 с.
  • Козинець Г. П. Ефективність застосування препарату лактопротеїну з сорбітолом для профілактики порушень гомеостазу хворих з глибокими та поширеними опіками / Г. П. Козинець, О. І. Осадча, Г. М., Боярська [та ін.] // Сучасні досягнення інфузійної терапії: матеріали конференції. – Черкаси, - 2008. –180 с.
  • Молчанов И. В. Растворы гидроксиэтилированного крахмала – современные и эффективные плазмозамещающие средства инфузионной терапии: монографический обзор / И. В. Молчанов, О. А. Гольдина, Ю. В. Горбачевский. – М., - 2003. – 120 с.
  • Орлова О. В. Алгоритм инфузионно-трансфузионной терапии и нутриционной піддержки пострадавших с тяжелой термической травмой / О. В. Орлова, Г. А. Ливанов, К. М. Крылов // Общая реаниматология. – 2005. – Т. 1, № 2. – С. 34-36.
  • Парамонов Б. А. Ожоги / Б. А. Парамонов, Я. О. Порембский, В. Г. Яблонский. – Санкт-Петербург, - 2000. – 488 с.
  • Сікора В. З. Морфологічні перетворення легеневої тканини під впливом екзогенних чинників / В. З. Сікора, А. Д. Волкогон // Вісник СУМДУ. Серія Медицина. – 2007. – № 2. – С. 12-21.
  • Фисталь Э. Я. Осложнения ожоговых ран / Э. Я. Фисталь // Комбустиология. – 2003. – №14. – С. 31-36.
  • Фисталь Э. Я. Неотложная хирургическая помощь обожженным на етапах медицинской эвакуации / Э. Я. Фисталь, Г. Е. Самойленко, В. В. Солошенко [и др.] // Укр. журн. екстремальної медицини ім. Г.О. Можаєва. - 2004. – Т. 5, № 4. – С. 21-24. 
  • Cohen J. The detection and interpretation of endotoxemia / J. Cohen // Intens. CareMed. – 2000. – Vol. 26 (suppl. 1). – P. 51-56.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(46) 1 частина 2014 рік , 115-120 сторінки, код УДК 591.8:616.24:616.5-001.17:615.272