EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  О. О. Нефьодов

  ВПЛИВ ЗНЕБОЛЮЮЧИХ ЗАСОБІВ НА ДОСЛІДНО-ОРІЄНТОВАНУ ФУНКЦІЮ ЦНС У ЩУРІВ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЕКВІВАЛЕНТУ РОЗСІЯНОГО СКЛЕРОЗУ


  Про автора: О. О. Нефьодов
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Дана стаття присвячена дослідженню впливу знеболюючих засобів на показники рухово - дослідницької функції в тесті «відкрите поле» у білих щурів в умовах формування демієлінізуючего дисбалансу в ЦНС (модель експериментального алергічного енцефаломієліту (ЕАЕ)). Встановлено, що аналгетичні препарати не справляють істотного впливу на психоемоційні прояви у тварин в тесті «відкрите поле» в умовах ЕАЕ, що підтверджено зареєстрованими показниками актів грумінгу та болюсів, які в кінці експерименту відповідали показникам вихідного фону. Також слід зазначити позитивний вплив ібупрофену і кеторолаку при спільному використанні з метилпреднізолоном: кількість пересічених квадратів, а також дослідницька активність (заглядання в нірки і вертикальні стійки над майданчиком) мали тенденцію до відновлення рухового дефіциту і реєструвалися на тлі показників вихідного фону. Надалі планується вивчення фармакодинамічних аспектів знеболення досліджуваних препаратів в умовах експериментальних еквівалентів розсіяного склерозу на тлі лікування метилпреднізолоном.
  Ключові слова розсіяний склероз, фармакотерапія, експеримент, ненаркотичні анальгетики
  Список цитованої літератури
  • Вікторов О. П. Фармакоепідеміологічний аналіз використання нестероїдних протизапальних лікарських засобів в практиці лікаря-невролога / О. П. Вікторов, О. В. Макаренко, В. Й. Мамчур [и др.] // Рациональная фармакотерапия. – 2010. - №2 (15). – С. 58-60.
  • Давыдова Г. С. Применение адъюванта с различным количеством БЦЖ для воспроизведения ЭАЭ у крыс / Г. С. Давыдова // Острый энцефаломиелита в эксперименте и клинике. – Минск: Наука и техника, - 1969. – С. 58-63.
  • Давыдова Г. С. Вопросы направленного моделирования аллергического энцефаломиелита / Г. С. Давыдова, Д. А. Марков // Демиелинизирующие заболевания нервной системы в эксперименте и клинике. – Минск: Наука и техника, - 1975. – С. 24-33.
  • Донченко Г. В. Экспериментальный аллергический энцефаломиелит: некоторые показатели энергетического, белкового и липидного обмена / Г. В. Донченко, А. П. Клименко, Т. М. Кучмеровская // Нейрохимия. - 2007. - №3. - С. 232-238.
  • Калуев А. В. Стресс, тревожность и поведение. Актуальные проблемы моделирования тревожного поведения у животных / А.В. Калуев // – Киев, - 1998. – 95 с.
  • Кожем’якін Ю. М. Науково-практичні рекомендації з утримання лабораторних тварин та роботи з ними / Ю. М. Кожем’якін, О. С. Хромов, М. А. Філоненко [та ін.] // – К., - 2002. – 155 с.
  • Лапач С. Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием EXCEL // С. Н. Лапач, А. В. Чубенко, П. Н. Бабич // –К.: «Морион», - 2001. – 408 с.
  • Нефьодов О. О. Моделювання та оцінка перебігу експериментального алергічного енцефаломієліту / О.О. Нефьодов, В.Й. Мамчур, Ю.В. Харченко // Вісник проблем біології і медицини. – 2014. – вип. 4, Т.2. – С. 21-27.
  • Шмидт Т. Е. Рассеянный склероз: руководство для врачей / Т. Е. Шмидт, Н. Н. Яхно // –2–е изд. – М.: МЕДпресс–информ, - 2010. – 272 с.
  • Giuliani F. Immune–mediated neurodegeneration and neuroprotection in MS / F. Giuliani, V.W. Yong // Int. MS. J. – 2003. – №10. – P. 122–130.
  • Harris D. G. Management of pain in advanced disease / D. G. Harris // Br Med Bull. – 2014. – Vol. 110(1). – Р. 117-128.
  • Jones K. H. Physical disability, anxiety and depression in people with MS: an internet-based survey via the UK MS Register // K. H. Jones, P. A. Jones, R. M. Middleton [et al.] / PLoS One. – 2014. – N 25, Vol. 9(8). - P. 111-119.
  • Lassmann H. The immunopathology of multiple sclerosis: an overview / H. Lassmann, W. Bruck, C.F. Lucchinetti // Brain. Pathol. – 2007. – Vol. 17(2). – P. 210-218.
  • Myers L. W. Immunologic therapy for secondary and primary progressive multiple sclerosis / L. W. Myers // Curr. Neurol. Neurosci. Rep. – 2001. – Vol. 1(3). – P. 286–293.
  • Siffrin V. Multiple sclerosis - candidate mechanisms underlying CNS atrophy. / V. Siffrin, J. Vogt, H. Radbruch [et al.] // Trends. Neurosci. – 2010. – Vol. 33(4). P. 202-210.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(46) 1 частина 2014 рік , 135-139 сторінки, код УДК 615.212:616.831-092.9:616.832-004.2-092.4