EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  П. Б. Покотило

  ІМУНОГІСТОХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕДСЕРДЬ БІЛОГО ЩУРА ПІД ДІЄЮ ОПІОЇДІВ


  Про автора: П. Б. Покотило
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація В роботі представлено результати імуногістохімічного дослідження передсердь білих щурів на ранніх термінах експериментальної 6 тижневої моделі опіоїдної інтоксикації на 60 статевозрілих щурах-самцях віком 4,5-5 місяців, яким протягом 6 тижнів вводили опіоїдний анальгетик ˮНалбуфінˮ з розрахунку 8 мг/кг маси тіла на 1 тижні експерименту, 15 мг/кг на 2 тижні експерименту зі збільшенням дози на 6 тижні експерименту до 35 мг/кг. Імуногістохімічне дослідження зразків проводилося в Jeff Wrana's laboratory, Samuel Lunenfeld Research Institute, Mount Sinai Hospital, 600 University Ave Toronto з використанням антитіл, до μ-опіоїдного рецептора, Caspase-3 (апоптоз) та Phospho-Histone H3 (проліферативні процеси). При дослідженні встановлено, що μ-опіоїдний рецептор локалізується на сарколемі кардіоміоцитів. Збільшення його кількості спостерігається починаючи з 7 доби експерименту. Опіоїдний анальгетик ˮНалбуфінˮ вже на 7 добу експерименту викликає явища апоптозу, які на більш віддалених термінах експерименту продовжують наростати. Проліферативні процеси спостерігаються в ділянці епікарду передсердя щура спершу в стінках судин, а згодом їхніх периваскулярних просторах. Дані процеси наростають до 14 доби та продовжують наростати на більш пізніх термінах опіоїдної інтоксикації.
  Ключові слова імуногістохімія, серце щура, опіоїдний анальгетик, апоптоз, μ -опіоїдний рецептор
  Список цитованої літератури
  • Вієвський А. М. Національний звіт щодо наркотичної ситуації (дані 2010 року) для Європейського моніторингового центру з наркотиків та наркотичної залежності. Україна. Тенденції розвитку, поглиблений огляд з обраних тем" / А. М. Вієвський, М. П. Жданова, С. В. Сидяк [та ін.] //- Київ, - 2011, 96 с.
  • Маянский Н. А. Состояние каспазы-3 при подавлении апоптоза нейтрофилов гранулоцитарно - макрофагальным колониестимулиру-ющим фактором / Н. А. Маянский // Иммунология. – 2001. – №2 . – С.22–25.
  • Шаповалов В. В. Судова фармація: режим контролю наркотичних засобів для фармакокорекції наркопацієнтів з девіантною поведінкою / В.В.Шаповалов //Український вісник психоневрології. – 2011.-Том 19, №2(67). – С. 97-101.
  • Abbasi A. Opioid receptors blockade modulates apoptosis in a rat model of cirrhotic cardiomyopathy / A. Abbasi, A. Joharimoqaddam, N. Faramarzi [et al.] // - Ann Med Health Sci Res - 2014, Vol.4, P. 404-409.
  • Jonathan C. “The global recession’s effect on drug demand - diluted by inertia” / C. Jonathan // - International Journal of Drug Policy, vol. 22, No. 5, September - 2011, P. 374-375.
  • United Nations Office on Drugs and Crime, World Drug Report - 2014, / United Nations publication, Sales No. E.14.XI.7.
  • Zuccato E. “Changes in illicit drug consumption patterns in 2009 detected by wastewater analysis” / E. Zuccato // - Drug Alcohol Depend, vol. 118, Nos. 2 and 3, November - 2011, P. 464-469.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(46) 1 частина 2014 рік , 140-142 сторінки, код УДК 611.127:615.212.7] – 018 – 019