RussianEnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Ю. Б. Чайковський, Т. Я. Раскалєй, Л. О. Cтеченко, В. Б. Раскалєй, С. М. Чухрай

  ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СПИННОМОЗКОВИХ ВУЗЛІВ ЗА УМОВ ОДНОСТОРОННЬОГО ПОШКОДЖЕННЯ СІДНИЧОГО НЕРВА ТА ГІПОТИРЕОЗУ


  Про автора: Ю. Б. Чайковський, Т. Я. Раскалєй, Л. О. Cтеченко, В. Б. Раскалєй, С. М. Чухрай
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Робота присвячена вивченню ультраструктурних змін у поперекових спинномозкових вузлах щурів через 6 тижнів після одностороннього перетину сідничого нерва за умов гіпотиреозу. Встановлено, що після нанесення травми сідничому нерву за умов гіпотиреозу через 6 тижнів у поперекових спинномозкових вузлах сторони пошкодженого нерва відбувались дегенеративні зміни. У перикаріонах деяких псевдоуніполярних нейронів виявлені слабо виражені структурні зміни, які можуть свідчити про початок патологічних процесів. В цитоплазмі інших псевдоуніполярних нейронів констатовано настання розквіту незворотних патологічних змін, через наявність значних патологічних перетворень.
  Ключові слова гіпотиреоз, дегенерація нервів, спинномозкові вузли, електронна мікроскопія
  Список цитованої літератури
  • Войчулене Ю. С. Епідеміологічне дослідження захворюваності на хвороби щитоподібної залози в учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, Автореф. дис. … канд. мед. наук/ Буковинський державний медичний університет. – Чернівці, -2009. – 35 с.
  • Джанашия П. Х. Гипотиреоз и артериальная гипертензия: нерешенные вопросы патогенеза, диагностики и фармакотерапии / П. Х. Джанашия, Г. Б. Селиванова // Кардиоваскулярная терапія и профілактика. - 2004. - №3. – С. 125-132.
  • Западнюк И. П. Лабораторные животные. Разведение, содержание, использование в эксперименте / И. П. Западнюк, В. И. Западнюк, Е. А. Захария // – Киев: Вища школа, - 1974. – 304 с.
  • Карупу В. Я. Электронная микроскопия / В. Я. Карупу // – К.: Вища школа. Головное изд-во, - 1984. – 208 с.
  • Перцова Т.О. Стан ренін-ангіотензин-альдостеронової системи у хворих на гіпотиреоз та артеріальну гіпертензію / Т.О. Перцова, О.М. Кулікова // Ендокринологія. - 2004.-№1. – С.97-100.
  • Патент на винахід № 27821 Держпатент України. Спосіб моделювання гіпотиреозу у щурів: Патент на винахід № 27821 Україна. Стеченко Л. О., Петренко В. А., Бик П. Л., Кузян В. Р., Куфтирева Т. П. (Україна).- Заявлено 12.11.2007;Опубл. 14.12.2007 //Бюль. № 2.-7c.
  • Epand R. M. In: Neuronal and glial proteins: structure, function and clinical application. Oxford Univ. Ress. ,-1988. - 231-265р.
  • Facci P. A continuous sheet of glial cell membrane / P. Facci, P. Cavatorta, L. Cristofolini // Biophys J.- 2000- № 78 (3). – Р. 1413-1419.
  • Holton T. Vertebrate myelin / T. Holton, T.R. Ioerger // D Biol. Crystallogr. -2000. - № 56 (Pt 6). – Р. 722-734.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(46) 1 частина 2014 рік , 162-165 сторінки, код УДК 616.833-003.93:57.012.4:616.441-008.96