EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Шерстюк С. О.

  ІМУНОГІСТОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АДЕНОГІПОФІЗА МЕРТВОНАРОДЖЕНИХ ВІД ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ МАТЕРІВ


  Про автора: Шерстюк С. О.
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Морфологічні зміни аденогіпофіза мертвонароджених від ВІЛ-інфікованих матерів свідчать про те, що він відчував високе функціональне напруження протягом тривалого періоду внутрішньоутробного розвитку, що призвело до пригнічення його функціонального стану у вигляді зниження інтенсивності світіння препаратів аденогіпофіза оброблених МКА до АКТГ, в порівнянні з контролем. Пригнічення функціональної активності популяції клітин аденогіпофіза свідчить про зрив компенсаторних можливостей органу, яке в подальшому може стати причиною розвитку важких ендокрінопатій. Пригнічення функціонального стану аденогіпофіза мертвонароджених від ВІЛ-інфікованих матерів є наслідком тривалого використання компенсаторних можливостей органу, що надалі може стати причиною розвитку декомпенсації у вигляді тяжких ендокринопатій.
  Ключові слова аденогіпофіз, ВІЛ-інфекція, мертвонароджений
  Список цитованої літератури
  • Атраментова Л. А. Статистические методы в биологии / Л. А. Атраментова, О. М. Лутевская// Горловка, - 2008. – 247 с.
  • Деревцов В. В. Состояние здоровья и адаптационно-резервные возможности в неонатальном периоде новорожденных детей матерей с анемиями / В. В. Деревцов // Фундаментальные исследования. – 2010. – № 8 – С. 10-21.
  • Лапач С. К. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Exel. / С. К. Лапач, А. В. Чубенко, П. Н. Бабич // – К.:МОРИОН, - 2001. – С. 144-155.
  • Марциновская В. А. Эпидемиологическая характеристика ВИЧ-инфекции у детей, рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами, в Украине / В. А. Марциновская // Український медичний часопис. – 2006. –№1. – С. 109-113.
  • Милованов А. П. Внутриутробное развитие человека / А. П. Милованова, С. В. Савельева// - М.: «МДВ», - 2006. - 384 с.
  • Ніколаєнко Д. В. Характеристика епідемічної ситуації з ВІЛ/СНІД в адміністративних областях України на базе ГІС / Д. В. Ніколаєнко, М. О. Трюхан // Вісник геодезії та картографії. - 2007. - №4.- С. 28 – 31.
  • Сергиенко В. И. Математическая статистика в клинических исследованиях / В. И. Сергиенко, И. Б. Бондарева // – М.: ГЭОТАР МЕДИЦИНА, - 2000. – 256 с.
  • Шабалов Н. П. Асфиксия новорожденных / Н. П. Шабалов, В. А. Любименко, А. Б. Шабалов [и др.] // - М.: МЕДпресс- информ. - 2003. - 368 с.
  • Щеплягина Л. А. Состояние здоровья новорожденных от матерей с увеличением щитовидной железы / Л. А. Щеплягина, О. С. Нестеренко, Н. А. Курмачева // Рос. педиатр, журнал. - 2009. - № 4. - С. 56-58.
  • Smith R. Alterations in the hypothalamic pituitary adrenal axis during pregnancy and the placental clock that determines the length of parturition /R. Smith // - J.Reprod.Immunol.-1998.-Vol.39.-N1-2.-P.215-220. 
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(46) 1 частина 2014 рік , 179-182 сторінки, код УДК 616.432-091.8:618.439:[618.3-06:616.98:578.828]