RussianEnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  С. П. Шиян

  НАЗАЛЬНИЙ ПОЛІПОЗ


  Про автора: С. П. Шиян
  Рубрика ОГЛЯДИ ЛІТЕРАТУРИ
  Тип статті Оглядова стаття
  Анотація В роботі розглянуті сучасні погляди на етіологію, патогенез і лікування поліпозних риносінуътів. Проаналізовано ланки етіології і патогенезу які на нашу думку найбільш важливі при розвитку назального поліпозу. Існує декілька теорій розвитку назального поліпозу, проте всі вони досить дискутабельні і вимагають додаткового вивчення і доповнення. З упевненістю можна стверджувати, що в патогенезі назального поліпозу важливу роль відіграють хронічне запалення в тканинах, еозинофільна інфільтрація тканин і оксидативний стрес тканин. Активні еозинофіли, які інфільтрують тканину поліпа, продукують велику кількість токсичних білків з різними токсичними властивостями (цитокіни (IL-5), хемокіни, фактори росту). Метою дослідження було на підставі патогістологичних методів найбільш зручно класифікувати поліпозну тканину. Лікування будь-якого захворювання має базуватися на усуненні причинних факторів, однак у більшості випадків ми не маємо ясності в етіології назального поліпозу, тому були розглянуті декілька груп препаратів для патогенетичного лікування даного захворювання. Був зроблений висновок, що подальший пошук в даному напрямку повинен включати як удосконалення методик хірургічного лікування, так і впровадження високоефективних засобів фармакотерапії.
  Ключові слова поліпоз, носова порожнина, поліп
  Список цитованої літератури
  • Березнюк В. В. Комбинированное лечение больных с полипозным риносинуситом / В. В. Березнюк, А. А. Чернокур // Журн. ушных, носовых и горловых болезней. – 2004. – № 3. – С. 14-15.
  • Заболотный Д. И. Типы аллергических реакций на различные микробные и аутотканевые антигены при полипозном риносинусите / Д.И. Заболотный, О.Ф. Мельников, Д.И. Безбах [и др.] // Журн. ушных, носовых и горловых болезней. – 2001. – № 3. – С. 204-205.
  • Заболотний Д. І. Поліпоз носа / Д. І. Заболотний, Ф. Б. Юрочко // - Теорія та практика – 2006. – 143 с.
  • Кіцера О. О. Еозинофільні поліпи – вибір і послідовність лікування / О. О. Кіцера // Журн. ушных, носовых и горловых болезней. – 2004. – № 3. – С. 49-50.
  • Лопатин А. С. Роль топической кортикостероидной терапии в лечении хронического полипозного риносинусита / А. С. Лопатин // Вестник оториноларингологии. – 1999. – № 2. – С. 54-58.
  • Лупырь А.В. Эпителиально-стромальные отношения в параназальных полипах / А.В. Лупырь, Г.И. Губина-Вакулик, А.С. Журавлёв // Журн. ушных, носовых и горловых болезней. – 2004. – № 3. – С. 59-60.
  • Лупырь А. В. Гистоиммунологические критерии лечения больных с полипами параназальных синусов с использованием полибактериальной аутовакцины / А. В. Лупырь // Ринологія. – 2007. – № 3. – С. 32-37.
  • Протасевич Г. С. Хоанальні поліпи / Г.С. Протасевич, І.В. Мальована // Ринологія. – 2004. – № 2 – С. 63-70.
  • Bachert C. The role of Sinus Disease in Asthma / C. Bachert, J. Patou, P. Van Cauwenberge // Curr Opin Allergy Clin. Immunol. - 2006; Vol.6(1): P. 29-36.
  • Larsen K. The estimated incidence of symptomatic nasal polyps / K. Larsen, M. Tos // Acta Otolaryngol.- 2002;Vol.122(2)P.179-82.
  • Rinia A. B. Nasal polyposis: a cellular-based approach to answering questions / A.B. Rinia, F.A. Ebbens, C.M. van Drunen [et al.] // Allergy: European Journal of Allergy & Clinical Immunology. - 2007; Vol. 62(4): P.348-358.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(46) 1 частина 2014 рік , 190-192 сторінки, код УДК 616-08-031.81