EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Зайцев А.В., Ваценко А.В., Ніколішин А.К., Виженко Є.Є.

  ПРО МЕТОДОЛОГІЮ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СТОМАТОЛОГІЇ


  Про автора: Зайцев А.В., Ваценко А.В., Ніколішин А.К., Виженко Є.Є.
  Рубрика ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація У статті розглядається питання про правильність побудови в стоматології діаграм Ейлера-Венна щодо каріесогенних факторів. Аналізується сумісність і підпорядкованість елементів діаграм. Робиться висновок про необхідність внесення коректив в побудову цих діаграм.
  Ключові слова карієс, каріесогенні чинники, логіка, діаграма Ейлера-Венна
  Список цитованої літератури
  • Время − Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F.
  • Виноградов С. Н. Логика: Учебник для средней школы / С.Н. Виноградов, А.Ф. Кузьмин // − М.: Учпедгиз, - 1954. – 176 с.
  • Волков С. И. Построение и функционирование сложных экономических систем / С. И. Волков, А. Н. Романов, Г. П. Григоренко // – М.: Финансы и статистика, - 1982. – 215 с.
  • Зайцев В. П. Охрана труда в животноводстве / В. П. Зайцев, М. С. Свердлов //. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Агропромиздат, - 1989. – 368 с.
  • Леус П. А. Клинико-экспериментальное исследование патогенеза, патогенетической и консервативной терапии и профилактики кариеса зубов: автореф. дис. на соискание уч. степени доктора мед. наук: 14.00.21 «Стоматология» / П.А. Леус // – М., - 1977. – 30 с.
  • Лукиных Л. М. Лечение и профилактика кариеса зубов / Л. М. Лукиных // – Н. Новгород: Изд-во НГМА, - 1999. – 168 с.
  • Леус П. А. Кариес зубов. Этиология, патогенез, эпидемиология, классификация: учеб.-метод. пособие / П.А. Леус // – Минск: БГМУ, - 2007. – 35 с.
  • Лавров А. А. Кариес со "скрытым характером": профилактика и диагностика / А. А. Лавров // Стоматолог инфо. – 2009. – № 9. – С. 3-4.
  • Левашев Н.В. Разбираем понятие «Время» − http://www.youtube.com/watch?v=TssSvLR-AzM.
  • Петров Л. Ю. Понятие времени в философии // http://lpetrov.net/texts/time_referat.html.
  • Протокол ведения больных. Кариес зубов // Стоматолог. – 2008. – № 1. – С. 25–47.
  • Опанасюка Ю. З. Протоколи надання стоматологічної допомоги / Ю. З. Опанасюка // – К.: ТОВ Видавничо-інформаційний центр «Світ сучасної стоматології», - 2005. – 507 с.
  • Хоменко Л. О. Стоматологічна профілактика у дітей: Навч. посібник / Л. О. Хоменко, В. І. Шматко, О. І. Остапко [та ін.] // – К.: ІСДО, - 1993. – 192 с.
  • Хоменко Л. А. Терапевтическая стоматология детского возраста: Учебник / Л. А. Хоменко // – К.: Книга плюс, - 2007. – 816 с.
  • Dmitry Время – понятие относительное Режим доступа: http://log-in.ru/articles/vremya-ponyatie-otnositelnoe//.
  • Gemert-Schriksvan M.C.M., Ameron genvan J.P. Kindert and heelkundeen cariës. Cariës management / M.C.M. van Gemert-Schriks, J.P. van Amerongen // Nederlands Tijdschriftvo or Tandheelkunde. – 2010. – Vol. 117. – P. 167-171.
  • Keyes P. H. Factor sinfluen cing the initiation, transmission and inhibition of dental caries / P.H. Keyes, H.V. Jordan // Mechanism so fhardtissuedes truction / R.S. Harris // – NewYork: AcademicPress, - 1963. – Р. 261-283.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(46) 1 частина 2014 рік , 193-197 сторінки, код УДК 616.314–002:164.3