EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  І. М. Коваленко, І. П. Осипенко

  ВИВЧЕННЯ СТРУКТУРИ МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


  Про автора: І. М. Коваленко, І. П. Осипенко
  Рубрика ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Представлені результати аналізу різних факторів мотивації серед студентів 2 – 5 курсів Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова. Дослідження показали, що забезпечення успішності майбутньої професії; можливість стати висококваліфікованим фахівцем, набути глибокі та міцні знання є найважливішими мотивами для респондентів. Отримані результати свідчать про чітке уявлення сутності майбутньої професії та усвідомлення необхідності набуття широкого кола навичок, умінь та відмінних знань зі спеціальності.
  Ключові слова мотивація, студенти, навчальна діяльність
  Список цитованої літератури
  • Виханский О. С. Менеджмент / О. С. Виханский, А. И. Наумов // – М.: Гардарика, - 2000. – 56 с.
  • Виханский О. С. Менеджмент: учебник / О. С. Виханский, А. И. Наумов // - М.: Экономистъ, - 2003. 3-е изд. 528 с.
  • Глухов В. В. Основы менеджмента / В. В. Глухов // - СПб.: «Спец.литература», - 2008. – 128 с.
  • Ильин Е. П. Мотивация и мотивы / Е. П. Ильин // – СПб.: Издательство «Питер», - 2000. – 512 с.
  • Маслоу А. Мотивация и личность / А. Маслоу // – СПб.: Питер, - 2006. – 352 с.
  • Реан А. А. Социальная педагогическая психология / А. А. Реан, Я. Л. Коломинский // – СПб.: Питер, - 2000. –416 с.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(46) 1 частина 2014 рік , 197-200 сторінки, код УДК 615:378.1