EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Я. А. Тарасенко

  ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ДО ВИВЧЕННЯ ПЕРИФЕРИЧНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ: ЧЕРЕПНІ НЕРВИ


  Про автора: Я. А. Тарасенко
  Рубрика ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація У вищій школі при усному викладанні навчального матеріалу в основному використовуються словесні методи навчання. Серед них важливе місце займає лекція. Лекційні заняття дають систематизовані основи наукових знань з дисципліни, розкривають стан і перспективи розвитку відповідної галузі науки і техніки, концентрують увагу слухачів на найбільш важких, вузлових питаннях, стимулюють їх активну пізнавальну діяльність і сприяють формуванню творчого мислення. Навіть у вік новітніх інформаційних технологій лекції залишаються однією з провідних форм навчання в медичному вузі. Детальне вивчення анатомії периферичної нервової системи необхідне майбутнім лікарям незалежно від їх спеціалізації. В лекції представлені особливості топографії черепних нервів, їх розвиток, описані області іннервації та клінічні аспекти уражень окремих нервів.
  Ключові слова периферична нервова система, черепні нерви, лекція
  Список цитованої літератури
  • Борзяк Э. И. Анатомия человека: в 2-х т. / Э.И. Борзяк, Э.И., В.Я. Бочаров, Л.И. Волкова [ и др.] // – М.: Медицина, - 1986.
  • Бобрік І. І. Мiжнародна aнaтомічна номенклатура / І. І. Бобрік, В. Г. Ковешнiков // Український стандарт.– Київ: Здоровя, - 2001.- 328с.
  • Гайворонский И.В. Нормальная анатомия человека / И.В. Гайворонский // – СПб: Спец. Лит., - 2000. – Т. 1. – 560 с.
  • Жданов Д. А. Лекции по функциональной анатомии человека / Д.А. Жданов // – М.: Медицина, - 1979. – 316 с.
  • Краев А. В. Анатомия человека: в 2-х т. / А. В. Краев // – М.: Медицина, - 1978.
  • Матещук-Вацеба Л. Р. Нормальна анатомія / Л. Р. Матещук-Вацеба //– Львів: Поклик сумління, - 1997. ‒ 269 с.
  • Михайлов С. С. Анатомия человека / С. С. Михайлив, Л. Л. Колесников, В. С. Братанов [и др.] // – М.: Медицина, - 1999. - 736 с.
  • Привес М. Г. Анатомия человека / М. Г. Привес, Н. К. Лысенко, В. И. Бушкевич // – СПб.: Гиппократ, - 1998. 704 с.
  • Пікалюк B. C. Черепні нерви і органи чуття / B. C. Пікалюк, Н.В. Кирсанова, Н.А. Новосельськая // Учбовий практикум для студентів медичних Вузов III-IV рівнів акредитації. – Сімферополь, - 2006. – 132 с.
  • Свиридов О.І. Анатомія людини / О.І. Свиридов // –К.: Вища шк., - 2001. – 399 с.
  • Тонков В. Н. Учебник нормальной анатомии человека / В.Н. Тонков // – Ленинград: Медгиз, - 1962. – 763 с.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(46) 1 частина 2014 рік , 214-218 сторінки, код УДК 611.831